Roep om hogere klimaatdoelstelling 'onrealistisch'

Datum:
 • donderdag 17 september 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Bert-Jan Klein De regering en de oppositie hebben deze week een fiks verbaal robbertje gevochten over de klimaatdoelstelling. De oppositie heeft kritiek op het kabinetsbesluit in beroep te gaan tegen het vonnis van de Haagse rechtbank dat Nederland in 2020 de CO uitstoot met 25 en niet met 17 procent ten opzichte van 1990 moet hebben teruggebracht.


  Premier Rutte hield voet bij stuk tijdens de Algemene Beschouwingen. Hij verwees onder andere naar het regeerakkoord en de internationale afspraken, zoals 'Kyoto'. De inbreng van de oppositie doet denken aan de hysterische tafere- len op 24 juni in de Haagse rechtbank. Leden van de milieuorganisatie Urgenda vielen elkaar na het vonnis huilend in de armen. Ook hun advocaat hield het niet droog.

  GroenLinks, D66 en SP betoogden deze week opnieuw dat het kabinet te weinig doet tegen de uitstoot van broeikasgassen. De oplossingen die worden, aangedragen zijn echter volstrekt 'onrealistisch'.

  GroenLinks spant op dat gebied de kroon. De partij komt met een pakket maatregelen, dat geld moet opleveren voor een hogere klimaatdoelstelling. Het zwaarder belasten van kolencentrales en vrachtwagens, de invoering van een kilometerheffing, een spitsheffing en een vliegtaks voor personen- en goederenvervoer. Ook het vaste stokpaardje: hogere energiebelasting wordt weer van stal gehaald.

  _______________________

  De oppositie slaat de plank 
  volledig mis met een 
  pleidooi voor een hogere 
  klimaatdoelstelling. 

  ________________________

  De voorstellen zijn slecht voor de economie. De invoering zal leiden tot een forse lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Hogere kosten voor energie en vervoer drukken veel bedrijven weer in de rode cijfers. Volstrekt onverantwoord nu Nederland langzaam opkrabbelt na de economische crisis. Het kabinet streeft er naar de 600.000 werklozen aan een baan te helpen. De animo bij het bedrijfsleven mensen in dienst te nemen, zal minder worden als de rendementen dalen. Het is zelfs niet uitgesloten dat de werkloosheid toeneetnt als GroenLinks zijn zin krijgt. De meeste inkomensgroepen zullen de maatregelen eveneens in hun koopkrachtplaatje terugzien.

  Het kabinet stimuleert werken in de vorm van lastenverlagingen; GroenLinks wil werkenden juist meer belasten. Op tijd op je werk zijn, kost in hun plan meer geld. Ook macro-economisch zullen de maatregelen van GroenLinks slecht uitpakken. De verminderde koopkracht zal een negatief effect hebben op de consumentenbestedingen. Het herstel van de economie zal hierdoor mogelijk worden vertraagd.

  Wat wel zin heeft, zoals Groen-Links ook voorstelt, is het stimuleren en belonen van het gebruik van alternatieve energievormen. Onderwerpen als economie en milieu zijn communicerende vaten en zullen altijd met elkaar op gespannen voet staan. Een geleidelijke verlaging van de CO2 uitstoot heeft de voorkeur. Een doelstelling van 17 procent voldoet aan die eis.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten