Bevolking provincie groeit sneller

Datum:
 • woensdag 2 september 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - Meer woningen nodig - Vooral sterke groei in Noord-Holland zuid

  Roel van Leeuwen

  De bevolking van Noord-Holland groeit tot 2040 harder dan eerder was voorspeld. Volgens de laatste provinciale bevolkingsprognose telt Noord-Holland over 25 jaar 3.123.000 inwoners. De groei concentreert zich bond Amsterdam. Deze stad zal in 2036 de grens van 1 miljoen inwoners passeren.

  De sterke groei ten opzichte van eerder prognoses komt met name door een hoger binnenlands migratiesaldo. Vooral de grote(re) steden in het zuiden van de provincie (Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer) werken als een magneet op mensen uit andere delen van het land. Daarnaast worden mensen steeds ouder. Noord-Holland telt volgens de laatste voorspellingen in 2040 368.000 meer inwoners dan dat de provincie er nu telt. Noord-Holland zuid krijgt er 358.000 inwoners bij, ter- wijl er in Noord-Holland noord slechts 10.000 bijkomen. De grens van drie miljoen inwoners wordt in 2030 gepasseerd.

  De prognose wordt gemaakt zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het maken van verkeersmodellen en om te bepalen hoe groot de behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen en aan nog meer detailhandel. Ook kan met behulp van de prognose worden bepaald hoe groot de woningbouwbehoefte is in de verschillende regio's.

  Kinderen 

  Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen de bevolking sterker toeneemt, maar ook dat de leeftijdssamenstelling flink verandert. Zo neemt het aantal 65-plussers met meer dan vijftig procent toe. Daarnaast groeit het aantal gezinnen met kinderen nauwelijks. Door de vergrijzing zal de beroepsbevolking in het noordelijke deel van Noord-Holland met 14 procent afnemen. Ook het aantal jongeren daalt. Noord-Holland zuid kent nog wel een — zij het bescheiden groei van de beroepsbevolking. Met name Amsterdam is de komende 25 jaar in trek. Het inwonertal zal met 2o6.000 toenemen. Ook Haarlem (27.700), Haarlemmermeer (29.800) en Zaanstad (22.loo) zijn nog niet uitgegroeid. In Alkmaar en Hilversum is sprake van een lichte bevolkingsgroei. De bevolking groeit vooral in de steden. Dit is een trendbreuk met het verleden toen mensen naar de groeikernen en de landelijke gebieden trokken.

  Mensen trekken naar stad in plaats van groeikern 


  De verwachte bevolkingsgroei heeft onder meer tot gevolg dat er meer woningen moeten worden gebouwd in Noord-Holland. In totaal moeten er tot 2040 nog 231.000 woningen worden gebouwd. In vergelijking met de laatste provinciale bevolkingsprognose uit 2012 moeten er tot 2040 41.100 meer woningen worden gebouwd in Noord-Holland. De woningbouwbehoefte concentreert zich overigens vooral in het Zuiden van de provincie. Daar zijn 44.500 woningen meer nodig dan in 2010 werd aangenomen.

  In Noord-Holland Noord is sprake van een ander scenario. Daar neemt de geraamde woningbouwbehoefte juist af met 3.400 woningen ten opzichte van 2010. Tot 2040 zou daar nog behoefte zijn aan 21.300 woningen. Om de bevolkingsgroei bij te houden zal de woningbouwproductie op korte termijn moeten toenemen. Vooral de leegstand van kantoren, bedrijventerreinen en winkels veel mogelijkheden voor woningbouw. Ook zal er een toenemende vraag zijn naar verpleeghuizen.

  NHD  0 reacties :

  Een reactie posten