PVV stelt vragen over misbruik Rijkscoördinatieregeling bij windturbineprojecten Noord-Holland

Datum:
 • woensdag 1 juli 2015
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Haarlem, 30 juni 2015 - Woordvoerder Kamp verklaart dat de Rijkscoördinatieregeling bewust wordt gebruikt om dingen tegen de zin van mensen door te drukken.
  Vragen van de heer M.S. Ludriks (PVV) over misbruik Rijkscoördinatieregeling bij windturbineprojecten Noord-Holland


  Inleiding: 

  In het artikel “Schokkende uitspraken hoge ambtenaar Kamp zijn stiekem opgenomen” van 25 juni op de website van RTV Noord, komt uit geheime opnamen van actiegroepen Storm Meeden en Tegenwind N33 van een gesprek met een woordvoerder van minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken over een aan te leggen windpark bij Meeden (Groningen), naar voren dat de Rijkscoördinatieregeling bewust wordt gebruikt om dingen tegen de zin van mensen door te drukken. De woordvoerder zegt letterlijk: “Nu ga ik iets heel bots zeggen wat jullie niet willen horen, maar wel de achterliggende gedachte is. Die Rijkscoördinatieregeling (waar ik de projectleider van ben en waar de overheid, het Rijk, de baas van is), die is er gekomen om dingen tegen de zin van mensen door te drukken. Het feit dat er geen draagvlak is, is eigenlijk het bewijs dat die Rijkscoördinatieregeling nodig is.”

  Hoewel deze zaak in Groningen speelt, vraagt de Partij voor de Vrijheid zich af of dit ook de afgelopen Collegeperiode in Noord-Holland is gebeurd of momenteel gaande is met betrekking tot windturbineprojecten. Reden daarvoor is een brief op 25 juni 2015 van de Stichting Windmolenklachten aan de Tweede Kamer, waarin de stichting aangeeft uit de omgevingsraad van het windplan Wieringermeer te stappen, waar ook de Rijkscoördinatieregelen van kracht is.

  De stichting zou tot dit besluit zijn gekomen, omdat er o.a. nauwelijks ruimte tot discussie was en veel aanbevelingen, zoals beperking van overlast, inspraak en compensatie voor omwonenden, werden afgedaan als niet relevant.

  Vragen: 

  1. Bent u bekend met het artikel van RTV Noord1 en de brief van Stichting Windmolenklachten? (zie bijlage).

  2. Deelt u de mening dat de Rijkscoördinatieregeling nooit misbruikt mag worden om projecten tegen de zin van bewoners door te drukken, aangezien dat de rechten van burgers beperkt en het vertrouwen in de democratische rechtstaat ernstig beschadigt? Zo nee, waarom niet?

  3. Zijn er de afgelopen 4 jaar in Noord-Holland, behalve windplan Wieringermeer, nog meer windturbineprojecten geweest, waarbij de Rijkscoördinatieregeling is toegepast en/of zijn er momenteel andere windturbineprojecten waarbij dit gebeurt of moet gaan gebeuren? Zo ja, graag een gemotiveerd antwoord.

  4. Kunt u aangeven op welke wijze is gecommuniceerd bij dergelijke projecten met relevante bewoners en/of bewonersorganisaties en wat met hun eventuele kritiekpunten is gedaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

  5. Kunt u aangeven welke activiteiten het College heeft ondernomen bij dergelijke projecten om het gebruik van de Rijkscoördinatieregeling te ontmoedigen? Graag een gemotiveerd antwoord.

  6. In het Coalitieakkoord staat op blz. 42: “Het afnemende vertrouwen in de overheid trekken wij ons aan. Het provinciaal bestuur heeft de afgelopen periode sterk geïnvesteerd in meer transparantie en openheid. Wij zetten deze ingezette lijn voort.” Bent u bereid, mocht blijken dat de Rijkscoördinatieregeling ook in Noord-Holland is toegepast, in het kader van bovengenoemde citaat, en gezien het met schandalen gevulde verleden van het provinciaal bestuur en het maatschappelijk gevoelig liggende onderwerp van windturbines, u waar mogelijk hard te maken dat de Rijkscoördinatieregeling zo min mogelijk bij projecten in Noord-Holland wordt toegepast?

  Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

  Bijlage: Brief Stichting Windmolenklachten van 25 juni 2015 aan de Tweede Kamer, betreffende de omgevingsraad van windplan Wieringermeer.


   1 http://www.rtvnoord.nl/mobiel/i/index.asp?p=150778


  Prov. N-H

  0 reacties :

  Een reactie posten