Genoeg animo voor zorgklus

Datum:
 • vrijdag 10 juli 2015
 • in
 • Categorie:
 •  Hollands Kroon - Er zijn voldoende gegadigden die Hollands Kroon als 'expertpartnee willen helpen met het creëren van het 'ideale zorglandschap'.

  Zeven partijen hebben interesse getoond. De gemeente wil de manier waarop jeugdzorg en zorg voor Wmo-cliënten (Wet maatschappelijke ondersteuning) is geregeld in 2016 flink veranderen.

  Door in zee te gaan met één partij en die via scherpe prestatieafspraken organisatorisch verantwoordelijk te maken in plaats van tientallen losse zorgaanbieders te contracteren, zoals voor 2015 samen met Schagen en Texel is gebeurd.

  Hollands Kroon verwacht dat het dan niet alleen overzichtelijker wordt voor cliënten, maar ook efficiënter en goedkoper kan. Welke partij de 'expertrol' mag gaan vervullen, wordt in de loop van dit jaar duidelijk. De aanbesteding start deze maand, eind augustus is er een marktbijeenkomst voor de belangstellende partijen. Dan is er ook meer duidelijk over iakenpakket en budget van de gemeente.

  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten