Smaling (SP) stelt vragen over geluidsnormen windturbines

Datum:
 • zaterdag 27 juni 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Vragen van het lid Smaling (SP) aan de minister van Economische Zaken over de
  Nederlandse geluidsnormen voor windturbines die slechter zijn dan die van de buurlanden
  (ingezonden 25 juni 2015)
  Vragen

  1
  Bent u bekend met het artikel “Nederlandse geluidsnormen slechter dan in buurlanden”? 1)
  Zo ja, wat is uw opinie over dit stuk? Bent u het eens met de conclusie dat de Nederlandse
  geluidsnormen omwonenden te weinig bescherming biedt tegen geluidsoverlast?

  2
  Heeft de burger bezwaar- en beroepsmogelijkheden op dit onderwerp? Zo ja, welke? Zo nee,
  is dit volgens u in strijd met het Verdrag van Aarhus?

  3
  Is het waar dat periodes, waarin een turbine excessief veel geluid produceert, wegvallen tegen
  periodes met weinig of geen geluidsproductie zodat er over dat jaar genomen geen sprake is
  van overschrijding van de geluidsnormen aangezien de Nederlandse geluidsnormen voor
  windturbines uitgaan van een jaargemiddelde geluidsbelasting? Kunt u uw antwoord
  toelichten?

  4
  Bent u van mening dat deze normering ervoor zorgt dat de geluidsbelasting aan de gevel 4
  moeilijk te meten is, en daarmee ook moeilijk te controleren voor de bewoners? Zo nee,
  waarom niet?

  5
  Bent u het eens met de conclusie uit het artikel “Differences in noise regulations for wind
  turbines in four European countries” 2) dat van de vier landen uit het artikel Nederland de
  meest flexibele regeling hanteert voor de plaatsing van windmolens? Kunt u uw antwoord
  toelichten?

  6
  Klopt het dat de normering en regelgeving van de geluidsnormen en afstanden tussen
  woningen en windmolens in onze buurlanden veel strenger zijn? Zo ja, gaat u een en ander
  harmoniseren?

  ______________________________________________________

  1) “Nederlandse geluidsnormen slechter dan in buurlanden” van 16 juni 2015 verschenen op
  http://nlvow.nl/slechtste-geluidsnormen/
  2) “Differences in noise regulations for wind turbines in four European countries” van EAANAG-
  ABAV uit Euronoise 2015
  _______________________________________________________

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Een zeer interessant stuk over o.a. de waanzin van windenergie.
  https://ejbron.wordpress.com/2015/06/27/zondebok-angela-merkel/#more-91787

  Laat u door de SP geen rad voor ogen draaien want die zijn net zo VOOR windenergie als de rest van die malloten.

  Een reactie posten