Oppositie hekelt asfaltakkoord

Datum:
 • woensdag 27 mei 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - Weer meer asfalt, te weinig aandacht voor 'groen' en geen oog voor armoede en eenzaamheid. De kritiek van de oppositie op het coalitieakkoord was gisteren — voorafgaand aan de installatie van de zes gedeputeerden — niet mals.
  Roel van Leeuwen 

  Zo trots als de onderhandelaars afgelopen week waren op hun coalitieakkoord waarin volgens formateur Elisabeth Post i6o miljoen euro aan nieuw beleid is opgenomen, zo zuur was de oppositie in haar commentaar. Alwin Hietbrink (Groen-Links) noemde het 'een grijsgedraaide plaat uit de vorige eeuw'. „Dit programma is ongelooflijk traditioneel en behoudend." Hij hekelde de komst van nieuwe megastallen, ook in het zuiden van de provincie."

  „Dit akkoord gaat alleen over economie en asfalt", zei Remine Alberts (SP), die vond dat het akkoord aandacht had moeten besteden aan zaken als armoede en eenzaamheid. Volgens Michel Klein (Christen-Unie) focussen de coalitiepartijen vooral op groei en economie. Olga de Meij (5oPlus) diende verschillende moties in. Maar haar voorstellen om de provincie een rol te laten spelen bij het stimuleren van initiatieven voor zorg in de buurten en een actiever beleid op het tegengaan van het tekort aan ouderenwoningen, werden genadeloos weggestemd.

  De coalitiepartijen toonden zich 'trots' over het onderhandelingsresultaat en tevreden. Ilse Zaal (D66) stelde dat haar fractie vooral gaat voor 'groene groei'. Natuurnetwerk Wat restte was een meningsverschil dat maar niet uit de wereld te helpen lijkt. Is er nog voldoende geld over voor de afronding van het Nationaal Natuurnetwerk in 2027? De oppositiepartijen denken van niet. Zij stellen dat de coalitie 33,6 miljoen bezuinigt op natuur. Post ontkent dat. Volgens haar kan de coalitie dit geld voor andere doeleinden inzetten omdat het Rijk over de brug is gekomen met geld voor afronding van het natuurnetwerk.

  Nadat de Statenleden hadden gestemd voor de Eerste Kamer, werden de zes kandidaat-gedeputeerden Elisabeth Post, Cees Loggen (VVD), Joke Geldhof, Ralph de Vries (D66), Tjeerd Talsma (PvdA) en Jaap Bond (CDA) — ondanks alle onenigheid met ruime meerderheid van stemmen gekozen.

  __________________________

  Gedeputeerden ruim 
  gesteund ondanks kritiek
  _________________


  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten