Waarom College Gemeente Schagen?

Datum:
 • vrijdag 20 februari 2015
 • in
 • Categorie: , , , ,


 • Schagen - Gemeente geeft geen enkele reactie na de uitspraak Raad van State op 14 januari aan Ina Vonk. Slaapt de raad?

  Onderstaand een nieuwe brief van Ina Vonk aan het college van Schagen.
  _________________________________________________________________


                                                                                  1752 JP Sint Maartensbrug, 19 februari 2015
                                                                                              Grote Sloot 156

  Aan het college van burgemeester en wethouders
  van de gemeente
  SCHAGEN.

                                                                  CC: Omwonenden, regionale pers e.a.

  Betreft: Dwangsom opgelegd aan B&W wegens niet stilzetten nr. 158.

  Geacht college,

          Op 15 januari 2015 had u eigenaar Schuijt van rechtswege opdracht moeten geven om de illegale turbine stil te zetten.
  Hetzelfde geldt voor de twee identieke (lees: net zo illegale) turbines tegenover mijn woning, die 
  van uw wethouder Van der Veek en De Graaf. Tot op heden, echter, draaien ze alle drie onverminderd door en komt aan de herrie, de trillingen en slagschaduwterreur nog altijd geen eind.
         
          U probeert wat dit betreft echter uw verantwoordelijkheid te ontlopen. Daarom en wellicht ten overvloede maak ik u attent op pagina 7, 2de alinea in de uitspraak van 14 januari. Daarin schaart de Raad van State zich volledig achter de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 3 december 2013. In navolging van Gedeputeerde Staten oordeelde de rechtbank, naar het oordeel van de Raad van State, terecht dat ..... “de belangen van omwonenden, die overlast ervaren van de windturbine, zwaarder wegen dan de financiële belangen van de eigenaar....”.

  N.B. Mag ik u eraan herinneren dat Juist deze door u ontkende Overlast DE BRON was (en nog steeds is) van deze jarenlange juridische (en kostbare) ellende, waar de Raad van State op 14 januari definitief een eind aan heeft gemaakt? 
         
          Ik deed u per brief 4 maal een oproep tot stopzetten. Dit heeft helaas niets geholpen. Ik heb zelfs geen enkele reactie van u mogen ontvangen. Dit onverschillig negeren kan niet eindeloos voortduren.
  Daarom bevestig ik mijn eis van een dwangsom van 1000 Euro voor iedere dag dat de turbine doordraait.
  Vanaf 24 januari 2015 tot op heden staat de teller inmiddels op 26 dagen x 1000 = 26.000,—Euro. De teller wordt stilgezet, zodra de turbines daadwerkelijk zijn stilgezet.
          Hetzelfde bedrag tot op heden – bent u ook de andere omwonenden schuldig. (Namen en adressen zijn u genoegzaam bekend).

          Overigens, ik ben nog steeds in afwachting van uw antwoorden op mijn twee vragen in mijn brief van 13 februari 2015, betreffende “Alsnog te innen Legesgelden en ontmantelen twee andere illegale Zijper turbines.

          Zonder tegenbericht uwerzijds meen ik ervan uit te mogen gaan dat u met de inhoud van deze brief akkoord gaat.
                                                                     
   In afwachting,
                                                                                     
  met vriendelijke groeten,

                                                                                     
   Ina Vonk

  ________________________________________________________________  2 reacties :

  Anoniem zei

  Daarom: stem PVV.

  Anoniem zei

  Niet alleen daarom op de PVV stemmen er gebeuren overal van zulke mensonterende dingen door politieke dwalingen waarvan de burgers de dupe is, en anderen beter van worden.
  Zet deze verantwoordelijken zelf maar eens onder een windmolen of voor een Trafostation o.i.d.dan piepen ze wel anders en zal die arrogantie snel verdwenen zijn.

  Een reactie posten