Komst biovergasser is een 'lastig verhaal'

Datum:
 • dinsdag 24 februari 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • ALKMAAR - Er wordt nog altijd gepraat over de biovergasser, een innovatief apparaat dat gas maakt uit vaste biomassa, zoals gemaaid gras, sloop- en snoeiafval. Maar een uitgemaakte zaak dat de hoogwaardige techniek in De Boekelermeer komt, is het niet.

  Door Winnie van Galen - 22-2-2015

   Nog altijd is de financiering niet rond. Van het 23 miljoen euro kostende project ontbreekt 4,5 miljoen euro. Dat deel zou de provincie bijdragen uit het participatiefonds Duurzame Economie maar de beheerder van het fonds houdt de hand op de knip. Het biovergasserproject voldoet niet aan de eisen die het fonds stelt, er zitten te veel financiĆ«le risico’s aan vast, redeneert de fondsbeheerder.

  Lesprogramma


  ECN zit in het project, de HVC, de Gasunie, Taqa. Ze hebben hun krachten gebundeld in een consortium. Hogeschool InHolland heeft aan de biovergasser een lesprogramma gekoppeld, de minor biovergassing. In november zijn de studenten met de lessen begonnen. De gemeente Alkmaar en de provincie zijn er verder bij betrokken.
  Een paar maanden geleden brak er paniek uit toen duidelijk werd dat de provincie zijn toezegging niet kon nakomen. Het consortium stuurde toen een persbericht uit met de mededeling dat de blik naar Groningen werd gericht waar veel interesse bestaat om het zogeheten Milenaproject over te nemen. Tegelijkertijd werd door een woordvoerder de hoop uitgesproken dat er alsnog een ’Alkmaarse’ oplossing uit de bus zou rollen. Mede gezien de jarenlange inspanningen die zijn verricht wat betreft het in orde brengen van de vergunningen en het vinden van een geschikte locatie.
  Gevraagd hoe het consortium maanden nadien in het proces staat, wordt hetzelfde persbericht toegestuurd als twee maanden geleden. Op de vraag of daaruit mag worden afgeleid dat er vergaande stappen zijn gezet richting Groningen, volgt wederom een verwijzing naar het persbericht.
  Een woordvoerder van de provincie laat evenmin weinig los en beperkt zich tot de mededeling dat er ’constructief’ wordt overlegd en er geen besluiten zijn genomen. Wel laat de woordvoerder weten dat de 4,5 miljoen euro definitief niet uit het duurzaamheidfonds komt.

  Lastig verhaal

  Een herhaald verzoek vanuit de provincie is vanwege het kansloze karakter er van uitgebleven. Daarnaast is er naar andere potjes gekeken, maar ook dat is ’een lastig verhaal’, aldus de woordvoerder.
  Dirk van der Bijl, vestigingsdirecteur van de Hogeschool InHolland, houdt goede hoop dat het project alsnog uit de verf komt. Hij baseert zijn verwachting op besprekingen die gaande zijn. ,,Mocht het desondanks niet lukken, dan blijft onze opleiding een theoretisch verhaal. Dat zou heel erg jammer zijn.’’  NHD


  0 reacties :

  Een reactie posten