Tegenstanders Windpark richten stichting op

Datum:
 • donderdag 4 december 2014
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Wieringermeer - De tegenstanders van Windpark Wieringermeer hebben de Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer (StOWW) opgericht. Dit omdat deze omwonenden zich niet vertegenwoordigd voelen in de zogenoemde omgevingsraad, die is opgericht door de initiatiefnemers van het straks ruim honderd windturbines tellende Windpark
  Mike Deutekom

  Han Lammers is voorzitter van de stichting. „Wij voelen ons niet serieus genomen met betrekking tot de grote impact van windenergie in de omgeving. Een grote groep van ruim elfhonderd mensen heeft zich uitgesproken tegen de komst van de immense windturbines in de Wieringermeer, maar politiek en initiatiefnemers doen nog altijd alsof hun neus bloed en er draagvlak voor deze turbines is. Met de stichting, onze 'omwonendenraad', gaan we ons hard maken voor de omwonenden." Lammers stelt dat de omgevingsraad van , de initiatiefnemers geen enkel mandaat, zeggenschap en juridische status heeft. „Bovendien zijn vrijwel alle betrokkenen van de omgevingsraad door de initiatiefnemers aangetrokken en niet democratisch gekozen, ook de omwonenden biet die in de raad zitting hebben genomen."

  Uitspelen 

  Lammers en de andere tegenstanders van het Windpark hebben overigens direct bij oprichting geweigerd om in de omgevingsraad zitting te nemen, aangezien deze accepteert dat het Windparr er komt. Dat is voor Lammers en de zijnen nog geen uitgemaakte zaak. De voorzitter hoopt dat alle omwonenden met problemen rond de komst van de turbines zich niet tegen el- kaar laten uitspelen door de initiatiefnemers. „Dat is natuurlijk een risico. Ieder van ons heeft een molen waarvan overlast gevreesd wordt. Dát maakt het voor de initiatiefnemers makkelijker om ons tegen elkaar uit te spelen. Bijvoorbeeld over de compensaties die verleend worden. Daar moeten we onderling helder over zijn. We moeten samen sterk zijn met en voor elkaar."

  'Samen proberen sterk te staan voor en met elkaar'

  Lammers roept andere tegenstanders op zich aan te sluiten bij de stichting om zo gezamenlijk te strijden tegen het de komst van het Windpark. ,,Mensen krijgen door de komst van het Windpark te maken met een waardedaling van hun woning, geluidsoverlast en slagschaduw. Sommige huizen zijn al twintig procent in waarde gedaald alleen al omdat deze in het zoekgebied van het Windpark staan. Wij gaan omwonenden helpen bij het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften voor de WOZ-waarde en daarnaast formulieren maken om initiatiefnemers, de gemeente Hollands Kroon en andere betrokkenen persoonlijk aansprakelijk te stellen."

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten