Nieuwe invulling MFA De Ontmoeting MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna

Datum:
 • maandag 22 december 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week besloten om een aantal ideeën met betrekking tot MFA De Ontmoeting en het pand aan de Burgemeester Mijnlieffstraat (Kroondomein) verder uit te werken. 


  Het idee dat verder uitgewerkt wordt, is dat de leegstand in De Ontmoeting opgevangen wordt door er een zorgcluster, scholencluster en bestuurscentrum in te realiseren. Op deze manier krijgt het pand weer haar multifunctionele invulling, één die de aantrekkelijkheid van Anna Paulowna vergroot.

  Deze invulling is mogelijk doordat een groot aantal zorgpartijen en OBS De Meerpaal hebben aangegeven zich in het pand te willen vestigen. In de plannen blijven het college, de raad (het ‘bestuurscentrum’) en de publieksbalies wel in De Ontmoeting gehuisvest.

  Wethouder Frits Westerkamp: “Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen, een tweetal huisvestingsonderzoeken gedaan, een globale kostenraming opgesteld en zijn de risico’s in kaart gebracht. De komende periode wordt gebruikt om intentieovereenkomsten af te sluiten met geïnteresseerde partijen.“

  Verhuizing naar Kroondomein

  Voor de medewerkers van de gemeente betekent dit dat ze met zijn allen verhuizen naar het Kroondomein. Om ervoor te zorgen dat alle werknemers een plekje kunnen vinden in dit gebouw wordt het iets aangepast.

  Eind maart wordt een compleet voorstel, inclusief een definitieve budgetaanvraag met dekkingsmiddelen, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

  HK

  0 reacties :

  Een reactie posten