Over JAS

Stichting JAS streeft naar bevordering van de rechtsgelijkheid voor een ieder.

Lokatie

Stichting JAS is gevestigd in de gemeente Hollands Kroon voorheen in de gemeente Anna Paulowna.


Doel van Stichting JAS

Stichting JAS is opgericht met voornaamste doelstelling:’Ter bevordering van de rechtsgelijkheid voor een ieder’.

En: het waarborgen en beschermen van de leefomgeving in het werkgebied waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan milieu, natuur, landschap, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, aardkundige waarden en archeologie, en dit alles in de ruimste zin.

De doelstelling vindt zijn grond in de ervaringen met het handelen van gemeenten, gemeenteraden en raadsleden, die eigenbelangen en vriendjespolitiek in stand houden.