Cartoon door Josh.

Door André Bijkerk.

Die zekerheid heet ‘de wens is de vader van de gedachte’. Om uiteenlopende redeneringen zou het voor heel veel mensen fantastisch zijn wanneer de theorie van antropogene klimaatverandering correct zou zijn. Daarom is er heel veel inspanning in gestopt in die bewijsvoering. Er zijn veel argumenten aangevoerd die overeenkomen met het idee van antropogene klimaatverandering.

Maar zo werkt de wetenschappelijke methode niet.

Hierin staan predicties en falsificaties centraal. Als een “theorie”(eigenlijk ‘hypothese’) juist is, dan moet je met behulp van die theorie voorspellingen kunnen doen die correct zijn. Als een voorspelling onjuist blijkt te zijn, is de theorie onjuist.

Dat is gebeurd:

Karl Popper gebruikt als voorbeeld de hypothese dat alle zwanen wit zijn. Je kunt vele witte zwanen vinden zoals diverse correlaties (al dan niet correct) tussen temperatuur en CO2-gehalte, of variatie in weerpatronen, als je echter naar Australië gaat met de voorspelling dat de zwanen daar wit zijn, wacht je een verrassing die de gehele hypothese totaal ontkracht.

Het idee is dan ook: Om te bewijzen dat een theorie/hypothese juist is, moet je proberen te bewijzen dat ze onjuist is. Lukt dat niet, dan kan de hypothese correct zijn.


Maar het lukte wel: Seim en Olsen 2023 toonden aan dat het gedachte proces zich onder laboratorium omstandigheden niet of nauwelijk voordeed:

The heating, due to IR backscatter from CO2, is almost nothing and much less than what is assumed from the Stefan Boltzmann law”.

Nu maakt één zwaluw nog geen zomer, de vraag is of er studies zijn die tot eenzelfde conclusie komen. Het antwoord: ca 159 andere studies. Objectief gezien is de wetenschappelijke methode dus doorlopen met als conclusie dat de hypothese fout is. Verhoging van het CO2 gehalte leidt niet tot een relatief grote toename van infraroodstraling en kan niet worden aangewezen als oorzaak van temperatuurveranderingen.

***

Bron hier.

***