Waarom de landen van het globale Zuiden weigerden het Oekraïne-plan van de Zwitserse top te ondertekenen

Datum:
 • woensdag 19 juni 2024
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Poetins vredesvoorstel biedt snellere weg tot de verzoening
  Waarom de landen van het globale Zuiden weigerden het Oekraïne-plan van de Zwitserse top te ondertekenen


  (Door: Ekaterina Blinova – Vertaling: E.J. Bron)

  De Zwitserse topontmoeting over de Oekraïne heeft niet voldaan aan de verwachtingen van het Westen. Belangrijke landen van het globale Zuiden weigerden om deel te nemen of de gezamenlijke slotverklaring te ondertekenen.

  De Oekraïne-top, waarvoor veel reclame werd gemaakt, vond op 15 en 16 juni in het Zwitserse Bürgenstock plaats. Hoewel er meer dan 160 landen waren uitgenodigd, namen er maar 91 deel.

  Opvallend was de afwezigheid van de Chinese en Braziliaanse staats- en regeringschefs, die weigerden aan de bijeenkomst deel te nemen, omdat slechts een van de conflictpartijen aanwezig was.

  Van de 91 deelnemers stemden slechts 80 in met de ondertekening van het slotcommuniqué, waarbij India, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Brazilië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Indonesië, Armenië, Thailand en Mexico weigerden de verklaring te ondertekenen.

  Waarom hebben de ontwikkelingslanden geweigerd om het Zwitserse communiqué te ondertekenen?

  “De beslissing van India om het slotcommuniqué van de Zwitserse vredestop niet te ondertekenen, is niet verrassend”, zei Dr. Anuradha Chenoy, gepensioneerd professor van het Centrum voor Russische en Centraal-Aziatische studies aan de Jawaharlal Nehru Universiteit, tegenover “Sputnik”.

  India heeft er terecht op gewezen dat een vredestop geen betekenis heeft wanneer de vijandelijke partijen niet aanwezig zijn”, voegde Chenoy er aan toe. “Doordat ze Rusland niet voor de top uitnodigden, hebben de Zwitsers al hun bedoeling laten zien een eenzijdige eis te stellen in plaats van op te roepen tot vredesonderhandelingen.”

  De Braziliaanse president Lula da Silva nam niet aan de topontmoeting deel, maar stuurde een vertegenwoordiger, die slechts als waarnemer aanwezig was.

  Omdat Rusland niet uitgenodigd was, had het voor de Braziliaanse diplomatie en voor president Lula geen zin dat Brazilië aan deze bijeenkomst deelnam”, verklaarde Dr. Vinicius Vieira, wetenschappelijk medewerker voor internationale betrekkingen aan de universiteit van Sao Paulo en buitengewoon professor aan de Armando Alvares Penteado Foundation. “Daarom heeft Brazilië het slotcommuniqué niet ondertekend.”

  Zuid-Afrika weigerde om dezelfde reden het document te ondertekenen, aldus professor Fulufhelo Netswera, decaan van de faculteit voor managementwetenschappen aan de Durban University of Technology in Zuid-Afrika.

  Wanneer Rusland zou hebben deelgenomen aan dit vredesproces, dan zou Pretoria de slotverklaring hebben ondertekend, aldus de wetenschapper tegenover “Sputnik”.

  De beslissing van Saoedi-Arabië om de slotverklaring niet te ondersteunen, zou terug te voeren zijn op een combinatie van drie belangrijke factoren, verklaarde Ahmed Al Ibrahim, een in Riyad gevestigde expert voor de betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en de VS en politiek analist.

  • Saoedi-Arabië probeert vaak een neutrale houding in te nemen om zijn diplomatieke betrekkingen in stand te houden.
  • De belangrijke economische betrekkingen van het koninkrijk met Rusland, in het bijzonder via de OPEC+, zouden zijn beslissing beïnvloed kunnen hebben om deze betrekkingen niet in gevaar te brengen.
  • Saoedi-Arabië concentreert zich eerder op de regionale stabiliteit en zijn strategische belangen dan zich in een Europees conflict te verwikkelen.

  Poetins vredesvoorstel biedt snellere weg tot de verzoening

  Een dag voor het begin van de Zwitserse topconferentie heeft de Russische president Vladimir Poetin een vredesvoorstel ter overweging gegeven, dat rekening houdt met de realiteiten ter plaatse.

  Poetin zei dat de Oekraïne zich uit het hele gebied van de regio´s Donbass, Zaporozja en Cherson, die voor de aansluiting bij Rusland gestemd hebben, zou moeten terugtrekken en zijn doel om toe te treden tot de NAVO moet opgeven, voordat er vredesgesprekken zouden kunnen beginnen.

  De boodschap en verklaring van president Poetin over zijn vredesvoorstel is zeer belangrijk en verzoenend. Ze bieden nog een faire kans voor de vrede in Europa”, zei Chenoy en voegde er aan toe dat het Westen duidelijk niet bereid zou zijn om een einde te maken aan zijn proxy-oorlog tegen Rusland in de Oekraïne.

  Het eerste vergelijkbare aanbod van Moskou was in maart 2022 uitvoerig door de Russische en de Oekraïense delegatie besproken, totdat de Britse premier Boris Johnson en zijn NAVO-bondgenoten het lieten mislukken.

  “Het is duidelijk dat het collectieve Westen zich onder leiding van de VS op een escalatie van de proxy-oorlog tegen Rusland voorbereid. Het Westen weet heel goed dat Rusland deze oorlog wint”, aldus de wetenschapper.

  “Tegelijkertijd blijft het het doel van het Westen om Rusland te verzwakken en in te dammen en een regimewisseling te bewerkstelligen”, aldus Chenoy. “Het ziet in de nederlaag [van de Oekraïne] een existentiële bedreiging, omdat dit de NAVO zou verzwakken.”

  Poetins voorstel biedt een alternatief kader voor vredesonderhandelingen, dat enkele landen in vergelijking met het beginsel van de Zwitserse top als evenwichtiger zouden kunnen beschouwen, aldus Al Ibrahim.

  Enkele landen zouden Poetins voorstel als een snellere weg naar regionale stabiliteit beschouwen, die de effecten van het conflict op globale problemen zoals levensmiddelenzekerheid en energieprijzen vermindert”, benadrukte de in Riyad gevestigde analist.

  Het globale Zuiden wil de dialoog

  De Zwitserse top heeft aangetoond dat het globale Zuiden een eigen stem heeft en het Westen hem niet tot onderwerping kan dwingen, zoals dat tijdens de koloniale tijd het geval was, waren de experts bij “Sputnik” het eens.

  “De geschiedenis van het globale Zuiden, die door de voormalige koloniale machten zowel in Afrika als in Zuidoost-Azië aan vele gruweldaden werd onderworpen” zei Netswera.

  Waar in de wereld ook oorlogen gevoerd worden, er is altijd een onzichtbare hand uit het globale Noorden, en de landen van het globale Zuiden ergeren zich enorm aan deze machtsdynamiek, die voor hun omstandigheden en hun ontwikkeling niet bevorderend is”, verklaarde hij.

  Het globale Zuiden beschouwt het Westen niet meer als legitieme vredesbemiddelaar, in het bijzonder met het oog op de duidelijk eenzijdige houding van de Zwitserse top over het Oekraïne-conflict, aldus Vinicius Vieira.

  Bron:
  uncutnews.ch

  Bron oorspronkelijk artikel:
  sputnikglobe.com
  Door: Ekaterina Blinova

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten