Door Fritz Vahrenholt.

Om u op weg te helpen, ontvangt u zoals gewoonlijk mijn beschouwing over de mondiale temperatuurstijging. Vervolgens kijk ik naar de effecten van het sluiten van betrouwbare energiecentrales in Duitsland.

In maart 2024 bleef de afwijking van de mondiale temperatuur ten opzichte van het 30-jarige gemiddelde van satellietmetingen van de Universiteit van Alabama (UAH) ongeveer hetzelfde vergeleken met februari. De waarde is 0,95 graden Celsius. De El Niño is aan het afnemen, maar het duurt gewoonlijk twee maanden voordat de daaruit voortvloeiende mondiale temperatuurdaling optreedt.

Sinds 1979 bedraagt ​​de temperatuurstijging gemiddeld 0,15 graden Celsius per decennium.

De stroomvoorziening in Duitsland is in gevaar

Het elektriciteitsverbruik in Duitsland daalt sinds 2022 voortdurend. De belangrijkste reden is de verminderde consumptie in de industrie. Stijgende elektriciteitsprijzen leidden tot een daling van de industriële productie en soms tot verplaatsing van de productie. De de-industrialisatie die nu al plaatsvindt, moedigt de federale overheid aan om door te gaan met het geleidelijk afbouwen van de beveiligde capaciteit van energiecentrales. Op 31 maart 2024 sloot RWE in samenwerking met het federale ministerie van Economische Zaken vijf bruinkoolblokken (Niederaussem en Neurath), en de blokken E en F van de elektriciteitscentrale Jänschwalde in het Lausitzer district werden voor altijd gesloten. In totaal werd 2.100 MW aan bruinkoolcentrales offline gehaald. Tegen het einde van het jaar zullen nog eens 400 MW en nog eens 1.300 MW aan steenkoolcentrales worden uitgeschakeld (Heyden bij Minden, Fenne in Saarland, Marl en Mehrum in het Peine-district).


Kathrin Henneberger, lid van de Groene Bondsdag, juichte:

De huidige shutdown is “een groot succes voor klimaatrechtvaardigheid en vindt plaats in het besef van de historische en mondiale verantwoordelijkheid voor het bereiken van onze klimaatdoelstellingen.”

De belastingbetalers zullen betalen voor de sluiting van de RWE-energiecentrales. Tegen 2030 zal RWE 2,6 miljard euro ontvangen voor het verminderen van de beveiligde elektriciteitsopwekking. Reden: RWE had met de energiecentrales veel geld aan zijn klanten kunnen verdienen. Om dezelfde reden moet LEAG uit Lausitz € 1,75 miljard ontvangen van de belastingbetalers.

Hoe ver kunnen de beveiligde prestaties worden verminderd?

De piekbelasting in de afgelopen jaren bedroeg 81.000 MW (81 GW). Import moet worden opgeteld bij de gegarandeerde output van 83.500 MW die pas in 2025 beschikbaar zal zijn. In een onderzoek van vorig jaar ontdekte McKinsey dat er ongeveer 10.000 MW aan beveiligde stroom uit het buitenland kon worden verwacht. In het buitenland is de lijncapaciteit groter. Maar het is de vraag of de buren ons zullen helpen als ze zelf de elektriciteit hard nodig hebben in een rustige, windstille weersituatie, legt McKinsey uit.

Daarnaast gaat McKinsey ervan uit dat de uitbreiding van warmtepompen en elektrische mobiliteit zeer snel de gegarandeerde opbrengst zal overschrijden en alleen kan worden beheerst door maatregelen om de vraag te beteugelen. Zelfs McKinsey, dat de energietransitie tot nu toe grotendeels heeft gesteund, waarschuwt:

“De combinatie van afnemende gegarandeerde capaciteit en toenemende piekbelastingen als gevolg van elektrificatie kan tot tekorten in het aanbod leiden.”


Katherina Reiche, CEO van de grootste Duitse distributienetwerkbeheerder, de innogy-dochter innogy Westenergie GmbH, waarschuwt zelfs uitdrukkelijk voor stroomuitval als Duitsland de steenkoolproductie in 2030 uitfaseert. In de loop van het jaar kunnen tijdens donkere, windstille fasen fasen van onderaanbod wel honderd keer voorkomen en tot wel 21 uur duren. Voor een industrieland als Duitsland is dit onaanvaardbaar.

“Het kan zijn dat we de uitfasering van steenkool een beetje moeten uitstellen”, aldus Reiche.

Vooral de huidige natuurgebeurtenissen laten ons snel de grenzen zien van deze “nabijgelegen” geplande stroomvoorziening: de elektriciteitsproductie in Zuid-Duitsland van vorige week is een goed voorbeeld.

De netwerkbeheerder in Baden-Württemberg verwachtte op Stille Zaterdag 3.500 MW aan fotovoltaïsche elektriciteit. De verrassend sterke Saharawolk dimde de zonne-energie tot 1.800 MW, zodat het gat op korte termijn moest worden gedicht door het opstarten van conventionele energiecentrales. De elektriciteitsprijzen schoten omhoog naar 40 €ct/kwh met pieken van 75 €ct/kwh. Samen met Beieren ontbrak er 3.000 MW aan zonne-energie, wat grofweg overeenkomt met de productie van zes kolen- of gasblokken. Omdat niet alles op korte termijn kan worden ingekocht, moeten ook de elektriciteitsklanten worden gesloten. De netbeheerder zwijgt over de omvang van de sluiting van industriële bedrijven.

Beschadigede zonnepanelen. Foto: Shutterstock.

Dat de natuur, die ons geen factuur stuurt, het niet altijd goed bedoelt met de opwekking van zonne-energie bleek al op 15 maart. hagelschade aan een zonneveld van 350 MW in Texas. Hagelschade vernietigde een aanzienlijk deel van de zonnepanelen. Met deze kwetsbaarheid van natuurlijke energieën voor de krachten van de natuur zou rekening moeten worden gehouden door een regering die voor 100% op deze technologieën wil vertrouwen. (zie afbeelding FOX News, 27 maart 2024, bron FOX26 Houston KRIV))

Terwijl in dit land het uittreden uit de steenkool wordt gevierd, zijn binnen een jaar wereldwijd de volgende capaciteiten van kolencentrales bijgekomen: China 47.000 MW, Indonesië 5.900 MW, India 5.500 MW, Japan 2.450 MW, Zuid-Korea 1.040 MW, Vietnam 2.600 MW en nog veel meer, in totaal 69.545 MW aan nieuwe kolencentrales. Als je van de 69.545 MW aan nieuw gebouwde kolencentralecapaciteit de 3.800 MW aftrekt die in Duitsland is verminderd en die RWE en anderen in 2024 en 2025 sluiten, dan zie je al snel dat we door de sluiting in Duitsland  Bondsdaglid Kathrin Henneberger wil ons doen geloven. dat we daarmee de wereld redden. Maar dat is een illusie. We brengen daarmee echter wèl Standort Deutschand in gevaar zonder een significante bijdrage te leveren aan het terugdringen van de mondiale CO2-uitstoot.

Groeiend realisme bij Biden-regering 

De Amerikaanse regering had ook doelen zoals de Duitse stoplichtregering. In 2030 zou 80% van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen moeten komen, en vijf jaar later voor 100%. In 2021 was 79% van de elektriciteit afkomstig van niet-hernieuwbare energieën zoals kernenergie, gas en steenkool.

Nu is er sprake van een opmerkelijke ommekeer. Kernenergie wordt herontdekt omdat in de VS is ontdekt dat de doelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen onhaalbaar, onbetaalbaar en vooral impopulair zijn.

De eerste spectaculaire stap is de reactivering van de kerncentrale Palisades in Michigan, die in 2022 werd ontmanteld. Na 50 jaar werd deze buiten gebruik gesteld. De democratische gouverneur Gretchen Widmer heeft nu een nieuwe toon laten horen: in plaats van de energiecentrale te ontmantelen, zal deze nu in 2025 weer operationeel zijn na een veiligheidsrevisie. Het zou de eerste kerncentrale in de Verenigde Staten zijn die weer open gaat.

President Biden steunt het besluit met een subsidie ​​van 1,5 miljard dollar voor heropening. Halverwege de jaren dertig moet de centrale worden vervangen door twee nieuwe kerncentrales van de volgende generatie, de zogenaamde SMR’s (kleine modulaire reactoren). Deze verandering in het energiebeleid strekt zich uit tot de regering: het hoofd van de National Nuclear Energy Agency (NRC), Jeff Baran, die kritisch staat tegenover kernenergie, werd door Biden ontslagen om de nieuwe koers voor kernenergie uit te voeren.


Maar de redenen zijn opzienbarend. Volgens een beoordeling door de energiespecialisten van Doomberg is de toenemende vraag naar veilige elektriciteitsprestaties de echte motor voor de ideologische koerswijziging. De revolutie die is begonnen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en de voortschrijdende digitalisering vereist een ‘ultrabetrouwbare’ energieopwekking. De technologiegiganten hebben ingezien dat kernenergie de beste oplossing is om de netwerkstabiliteit en gegarandeerde prestatie-eisen van datacenters en hun databases te garanderen.

Datacenters verbruiken wereldwijd al zo’n 460 terawattuur elektriciteit. Door de uitbreiding van kunstmatige intelligentie zal dit verbruik stijgen tot minimaal 1137 TWh in 2030 – tweemaal het elektriciteitsverbruik van Duitsland.

Het allerbelangrijkste: absolute betrouwbaarheid! Er mag geen Sahara-stof of hagel in de weg staan, zelfs niet voor een paar seconden.

***