Van een onzer correspondenten.

‘Het tijdperk van de opwarming van de aarde is voorbij; het tijdperk van wereldwijd koken is aangebroken. De lucht is niet in te ademen. De hitte is ondragelijk’.

Het zijn woorden uit een persconferentie die de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties op 27 juli 2023 gaf.

Hij is een klimaatalarmist.

Dr. Jules de Waart is een wetenschapper die wél gelooft in een opwarming van de aarde, maar niét dat de mens daarvoor grotendeels verantwoordelijk is.

 

 

 Uitgeverij Aspekt:

‘Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom zoveel mensen geloven dat de recente klimaatverandering vrijwel helemaal het gevolg is van menselijk handelen, zelfs wanneer er overvloedig bewijs is van het tegendeel?’ Hier is een klimaatscepticus aan het woord.

De Waart: We blaffen tegen de verkeerde boomEen wetenschapper die wél gelooft in een opwarming van de aarde, maar niét dat de mens daarvoor grotendeels verantwoordelijk is. Iemand die denkt dat de invloed van CO2 schromelijk wordt overdreven. Hun meningen worden meestal genegeerd maar het zijn er nog altijd vele tienduizenden en het klimaatrealisme wint enorm terrein.

***

Zie ook hier en hier.

***

Achterflap

Geloof niet alles..

Klimaatverandering in wetenschap, politiek en media

“De tijd dat de wereld opwarmde is voorbij, nu breekt de tijd aan dat de wereld zal koken”. Aldus Guterres de Secretaris Generaal van de VN in een toespraak van juli 2023. Guterres verwijst hierbij rechtstreeks naar de broeikasgastheorie. Een theorie die wordt geaccepteerd en gesteund door vrijwel alle regeringen in de wereld, de grote internationale instellingen als IPCC en UNFCCC en de grote media. Alles wat u leest in de krant of ziet op TV is “alarmistisch”. Guterres kreeg weinig tegenspraak.

Maar in tegenstelling tot deze vrijwel algemene politiek-alarmistische consensus is de consensus tussen wetenschappers veel minder. Relatief weinig publicaties in de wetenschappelijke tijdschriften ondersteunen expliciet de conclusies van het IPCC. De meeste publicaties ondersteunen wel enige invloed van de mens op het klimaat maar dat is iets anders. Dat doet iedereen wel. Ook de zogenoemde “sceptici”. Deze ontkennen de huidige opwarming niet, maar verschillen van mening met de alarmisten over de oorzaken en de gevolgen ervan. Ze wijzen erop dat de broeikasgastheorie nooit wetenschappelijk is bewezen en dat CO2 niet de dominante oorzaak van de opwarming kan zijn. Ze achten de 1,5 Celsius doelstelling onwetenschappelijk, veel te stringent en economisch gevaarlijk. Vele tienduizenden wetenschappers zijn sceptisch. Er zijn veel hoogleraren bij, vaak met emeritaat, en meer dan 70 Nobelprijswinnaars. Hun opvattingen worden meestal genegeerd.

Dit boek wil een steun zijn voor de lezer, die zich ongemakkelijk voelt bij de huidige, sterk gepolitiseerde, tegenstellingen. Die twijfelt of de duizenden miljarden voor het terugdringen van broeikasgassen veel effect op de temperatuur en het klimaat zullen hebben. Die zich een eigen mening wil vormen.

“Een magistraal boek”

Kees le Pair, oud-directeur Stichting voor Technische Wetenschappen en Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie.

De auteur studeerde fysische geografie en klimatologie. Hij was woordvoerder milieu van de PvdA fractie in de Tweede Kamer.

***