Van een onzer correspondenten.

Vijf jaar na de ‘groene golf’ tijdens de vorige EU-verkiezingen volgt nu vooral een flinke uitglijder van de klimaatvriendelijke partijen. Met forse verliezen in de grootste EU-lidstaten Duitsland en Frankrijk heeft de groene fractie straks naar verwachting twintig zetels minder dan in de vorige periode.

Het betekent dat het groene geluid in Brussel minder sterk zal klinken, schrijft de krant. De fermste verdedigers van de ‘Green Deal’, het ambitieuze Europese klimaat- en milieuprogramma, boeten aan invloed in. Daarbij komt dat partijen die kritisch zijn op de klimaatplannen in het Europarlement juist gegroeid zijn.

Zelfs Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hield tijdens de campagne de mogelijkheid open het brandstof-autoverbod de komende periode ter discussie te stellen.Komt de Green Deal nu tot stilstand? Zo’n vaart zal het zeker niet lopen: de afgelopen jaren zijn tal van wetten in gang gezet, waarvan een groot deel nog daadwerkelijk in werking moet treden. Vrijwel niemand in Brussel verwacht dat dit proces nu gestaakt wordt.

Tegelijk klinkt zowel bij radicaal-rechtse groepen als binnen delen van centrum-rechts wel harde kritiek op de Green Deal, bijvoorbeeld op onderdelen die samenhangen met landbouw of de geplande einddatum van de verkoop van nieuwe brandstofauto’s in 2035. De Italiaanse premier Meloni, die met haar radicaal-rechtse partij zondag fors won, noemde die laatste maatregel onlangs een ‘ideologische dwaasheid, die absoluut gecorrigeerd moet worden’. En zelfs Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hield tijdens de campagne de mogelijkheid open het brandstof-autoverbod de komende periode ter discussie te stellen.

 

 

Daarbij komt dat de Green Deal volgens experts eigenlijk juist nog wat moet worden uitgebreid om de klimaatdoelen te halen. Bijvoorbeeld met nieuwe maatregelen voor de landbouwsector. De kans dat dat de komende periode lukt, lijkt erg klein. Aanvoerder van de Europese Groenen Bas Eickhout benadrukte zondag niet te verwachten dat klimaatbeleid ‘zal worden teruggedraaid’. Maar, zei Eickhout tegen NRC:

 

‘Ik denk wel dat het ingewikkelder zal zijn om nieuw beleid van de grond te krijgen.’

***

Bron hier.

***