Hoe vertel ik over de prikken?

Datum:
 • zaterdag 15 juni 2024
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  Indirect onderzoek naar injectiesterfte  12-6-2024

  Hoe vertel ik over de prikken?

  Rosalie Langenberg

  Misschien was het allermoeilijkste uit de coronatijd niet zozeer de vele leugens die onze overheid en de media ons vertelden – al was dat op zichzelf al traumatisch genoeg – maar de onwil van vrienden en familie om naar ons te luisteren. Naar onze waarschuwingen, naar onze visie op de andere kant van het verhaal, naar onze smeekbedes om dat experimentele vaccin vooral niet te nemen. Wat we ook probeerden, we drongen maar niet tot hen door. Er leek een dichte ondoordringbare mist om hen heen te hangen. Dit alles had meerdere redenen. Misschien kunnen we, vier jaar later, alsnog een poging wagen om deze mist te laten oplossen en licht te laten schijnen op de werkelijkheid.

  In deze tijd wordt vaak gezegd “het verschil tussen een complottheorie en de waarheid is zes maanden”. Daar lijkt het inderdaad vaak wel op. Men heeft het dan over voortschrijdend inzicht, met de toevoeging: “met de kennis van toen, zijn de juiste keuzes gemaakt”. Een eerlijke repliek daarop is: “Nee, dat klopt niet; de benodigde kennis was er simpelweg al”. Er is bewust voor gekozen deze kennis te negeren. En daar zit hem meteen het pijnpunt, want waarom zouden onze politici ons bewust voorliegen? Dit idee is voor veel mensen te pijnlijk om als waarheid te aanvaarden. Het is veiliger om mee te gaan in het officiële verhaal. De regels werden jarenlang braaf opgevolgd, en hoewel misschien naïef, vaak met de beste bedoelingen. We deden het voor elkaar, en het vaccin zou ons verlossen uit de wurggreep van corona. Als een soort mantra werden dit soort leuzen in de media continu herhaald.

  Jarenlang hebben de gevestigde media niets anders dan angstberichten over corona naar buiten gebracht. Als waren ze onder hypnose, veranderden normaal rationeel denkende mensen plotseling in irrationele wezens die corona als de allerdodelijkste ziekte zagen, het vaccin als de heilige graal en de farmaceutische industrie – eerder nog met enig wantrouwen bejegend – als onze enige hoop. De media en de politiek gingen hierin heel ver. BN’ers werden opgetrommeld om het vaccin aan te prijzen, andersdenkenden werden weggezet als laagopgeleid, extreemrechts, of zelfs staatsgevaarlijk. Andere geluiden op sociale media, ook afkomstig van wetenschappers en artsen, werden door ‘factcheckers’ direct als desinformatie bestempeld en van de platforms verwijderd. Andere kanten van het verhaal mochten niet worden gehoord. Zoals de lage IFR (Infection Fatality Rate), met name voor jonge mensen, het feit dat de vaccins slechts een voorlopige goedkeuring hadden, de gepubliceerde bijwerkingen van de ‘vaccins’ en nog veel meer.

  Dat ideeën en meningen tijd- en contextgevoelig zijn, is een bekend gegeven. Het heeft de naam Overton-venster gekregen, naar de Amerikaanse politicoloog Joseph P. Overton, die vaststelde dat er een ‘raam’ of ‘zone’ bestaat waarin ideeën en meningen levensvatbaar zijn. Het is duidelijk dat in de coronajaren het Overton-venster erg smal was: een zeer beperkt aantal meningen werd geduld. Zo was het een paar jaar geleden bijvoorbeeld ondenkbaar om de ‘laboratoriumlek’-theorie over de oorsprong van het coronavirus ter sprake te brengen.

  91 Hoe vertel ik over de prikken

  Je werd dan direct van alle grote socialemediaplatforms afgegooid onder het mom van ‘desinformatie’, terwijl deze theorie tegenwoordig ook in de gevestigde media regelmatig wordt aangehaald. Hoewel het venster nog steeds smal is, beginnen stukjes van de waarheid langzaamaan tot het grote publiek door te dringen. Je zou het proces een handje kunnen helpen door bijvoorbeeld filmpjes uit die tijd te laten zien. Je ziet dan duidelijk hoe de gevestigde media met één mond spraken en hoe veel van de claims die werden gedaan niet zijn uitgekomen. Het fragment van president Biden, waarin hij stelde dat de winter van 2021 voor de ongevaccineerden een ‘winter des doods’ zou worden, is een goed voorbeeld.

  Artsen worden – vooral door de oudere generaties – nog altijd blind vertrouwd. Ook toen het narratief omtrent het vaccin telkens veranderde, bleef de meerderheid meegaan in het verhaal. In eerste instantie zou onomstotelijk zijn bewezen dat het vaccin bescherming bood tegen het virus, zowel wat betreft de ernst van de symptomen als tegen de overdracht ervan. Later werd het verhaal telkens bijgesteld en de werking van het vaccin beetje bij beetje afgezwakt, totdat er bijna niets meer van overbleef. Je kon het virus toch nog overdragen en je kon toch nog ziek worden van het vaccin, maar je zou tenminste wel beschermd zijn tegen ziekenhuisopname en overlijden. Ook dat bleek niet te kloppen. Toen later ook nog bleek dat je met een of twee vaccins niet ‘volledig’ zou zijn gevaccineerd, en je een booster nodig had om helemaal up-to-date te zijn (en er zouden nog vele boosters volgen), werd duidelijk dat het vaccin in het gunstigste geval niet deed wat beloofd was, en in het slechtste geval als levensgevaarlijk moest worden aangeduid.

  Men bleef echter een rotsvast vertrouwen houden in de tv-artsen die het vaccin tegen wil en dank bleven aanprijzen. Natuurlijk waren er ook heel veel artsen die zich hebben uitgesproken tegen dit hele gebeuren. Het is raadzaam om ook deze kant te blijven benoemen. Zij die hun hele reputatie op het spel durfden te zetten om de waarheid aan het licht te brengen, hadden alles te verliezen – anders dan degenen die meegingen in het verhaal en aan de talkshowtafels mochten aanschuiven. Ook waren er artsen die het narratief in eerste instantie helemaal volgden, maar later toegaven een verkeerde inschatting te hebben gemaakt.

  Het is belangrijk om kleine zaadjes te planten, en daarbij niet te hard van stapel te lopen. Spreken over de vaccins als biowapens ten behoeve van depopulatie, zal waarschijnlijk minder goed vallen bij je meermaals geboosterde tante. Het feit dat veel mensen gevoelig zijn voor het populaire sentiment van nu, maakt het misschien wat gemakkelijker de boodschap over te brengen. Maak, pratend met je medemens, daarom duidelijk dat de publieke opinie zich nu tegen het vaccin heeft gekeerd. De meesten zullen zich graag aansluiten bij de nu heersende opinie van de meerderheid. Het is nu tenslotte veilig om deze mening te hebben.

  Ook kan humor een goede manier zijn om tot mensen door te dringen. Net zoals wij destijds zijn uitgelachen, kunnen we nu hetzelfde doen. Lach om je oom die zijn zevende booster gaat halen. Of lach om mensen die nog altijd, anno 2024, met een mondkapje lopen.

  Doordat de focus van de media zolang op corona gericht is geweest, zagen mensen niets anders meer dan dat. Dit wordt ook wel het ‘Baader-Meinhof-fenomeen’ genoemd. Dit ontstaat wanneer ons brein gefocust is op een bepaald onderwerp of woord, waardoor het lijkt alsof je het ineens overal in het straatbeeld tegenkomt. Net zoals een zwangere vrouw overal zwangere vrouwen ziet, konden mensen in de coronajaren alleen nog maar aan corona denken. Alle andere zaken waren minder belangrijk geworden en konden zelfs worden genegeerd. De nevenschade van de lockdowns bijvoorbeeld, werden vaak helemaal weggewuifd.

  Blijf als prater met je medemens volhouden, maar breng de waarheid gedoseerd, door ze druppelsgewijs nieuwe informatie te geven. Toegeven dat je fout zat is moeilijk, misschien wel een van de moeilijkste dingen om te doen. Je zou dan moeten toegeven dat je voor de gek bent gehouden, met als gevolg een flinke deuk in je zelfvertrouwen. Noem feiten die niet of nauwelijks aandacht krijgen bij de gevestigde media, bijvoorbeeld dat myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) inmiddels als bijwerkingen zijn opgenomen in de bijsluiters van Pfizer en Moderna. Of dat de FDA tienduizenden Pfizer-documenten over de vaccins 75 jaar lang verzegeld wilde houden. Een rechter oordeelde echter dat de documenten vrijgegeven moesten worden. Het was een onthutsende openbaring, de prik blijkt erg veel bijwerkingen te hebben, is verontreinigd met toxische stoffen en je kunt er aan overlijden. En dit is nog maar het topje van de ijsberg.

  Het is vooral belangrijk om compassie te hebben met onze medemensen. Ze zijn het slachtoffer geworden van wat men gerust de grootste reclamestunt uit de geschiedenis van de mensheid mag noemen. Nooit eerder werd er op wereldschaal zoveel reclame gemaakt door onze eigen overheden, en dat voor een product dat in veel gevallen blijvende schade, een verwoestend effect op het immuunsysteem, en zelfs vroegtijdig overlijden tot gevolg heeft gehad.

   

  Wat vertel ik mijn medemens?

  1. Van voortschrijdend inzicht is geen sprake want de benodigde kennis was er al.
  2. De werking van het vaccin is beetje bij beetje afgezwakt, totdat er bijna niets meer van overbleef.
  3. De FDA wilde tienduizenden Pfizer-documenten over de vaccins 75 jaar lang verzegeld houden.

  GEZOND VERSTAND


  0 reacties :

  Een reactie posten