Olifanten in Kr├╝gerpark. Foto: Shutterstock.

Door 

Als gevolg van al deze onnodige massamedia-aandacht zijn er nu echt veel mensen die vrezen dat de klimaatverandering tijdens hun leven grote schade zal aanrichten. Voor wat het waard is, ik zal mijn steentje blijven bijdragen om u te laten zien en te vertellen dat er werkelijk niets is om u zorgen over te maken. Mijn resultaten laten zien dat er in Zuid-Afrika nauwelijks sprake is van klimaatverandering.

Uit een statistische analyse van elf weerstations met goede dagelijkse gegevens bleek dat de temperatuur sinds 1977 gemiddeld slechts met 0,007 K per decennium is veranderd; dat is in totaal slechts 0,032 graden Celsius van 1977 tot en met 2024. (Merk op dat de bijzonder warme zomer die we hier onlangs hebben gehad, niet in deze dataset is opgenomen). Mijn resultaten worden hieronder gerapporteerd:Discussie

Er is sprake van enige waarneembare opwarming in Johannesburg, Kaapstad en Oost-Londen. Het is duidelijk dat dit de steden zijn die de grootste groei laten zien sinds 1977 en we zouden hier enige opwarming verwachten, vooral als gevolg van het zogenaamde stedelijke hitte-effect (UHE) – dat wil zeggen meer gebouwen, meer teer en meer bestrating, die allemaal meer warmte vasthouden.

Ik ontdekte ook dat meer vergroening, dat wil zeggen dat mensen meer gazons, meer bomen, meer bossen planten en meer landbouw brengen, ook wat warmte vasthoudt, vooral ’s nachts. Zie voetnoot e). Ook: groener = zwarter = minder reflectiviteit (kijkend vanuit de ruimte) = veranderd albedo = aarde houdt meer warmte vast.

Dat roept de vraag op: willen we dat onze wereld groener wordt (meer warmte vasthoudt) of niet?

Als controlemonster heb ik Marion Island opgenomen, dat midden in de Indische Oceaan ligt. Bewijs lijkt het argument te ondersteunen dat Marion Island evenveel opwarmt als de Indische Oceaan. Zie voetnoot d). Ik verwachtte daarom min of meer dat het gemiddelde voor heel Zuid-Afrika hetzelfde of vergelijkbaar zou zijn met dat van Marion Island.

Het lijkt mij dat andere factoren dan de oceaan ook een rol spelen. Dat maakt niet uit, laten we zeggen dat dit de maximale fout is in mijn statistische evaluatie van SA-temperaturen. Met andere woorden: als je mijn gemiddelde aan het einde van mijn resultatentabel niet vertrouwt, kijk dan naar het resultaat voor Marion Island. In totaal is het nauwelijks een kwart graad C sinds 1977. Zo’n kleine verandering kun je niet voelen en nauwelijks meten. Lig er alsjeblieft niet wakker van.


Conclusie 

Als koolstofdioxide (CO2) de reden zou zijn voor enige extra opwarming, of zelfs voor enige opwarming van de aarde, zouden de resultaten van stad tot stad meer vergelijkbaar moeten zijn geweest, aangezien de CO2 zich gelijkmatig in de lucht verspreidt. De variatie in de resultaten bewijst opnieuw dat het niet de extra kooldioxide in de lucht is die een probleem vormt. Het is daarom onjuist om kooldioxide aan te wijzen als bron van (extra) opwarming.

***

Zie voetnoten b) en f).

Aanbeveling 

Het is tijd om dat boek te lezen dat ik heb helpen vertalen…. Zie voetnoot g)

Bron hier.

***