Het is vaak interessant en leerzaam om kennis te nemen van hoe buitenlanders ontwikkelingen in ons land beoordelen. Hierna een aantal recente reacties op de politieke aardverschuiving die zich bezig is te voltrekken in ons land en die de lezer niet in de Nederlandse media zal aantreffen.

Door 

Zes maanden nadat Geert Wilders de Nederlandse verkiezingen heeft gewonnen, heeft hij eindelijk met een paar kleine partijen een overeenkomst bereikt om een ​​regering te vormen, en het ondenkbare is gebeurd. De conservatieven in het midden (ook wel ‘extreemrechtsen’ genoemd) werden gekozen om de ergste excessen van totalitair links een halt toe te roepen. Voortaan zal de gedwongen beëindiging van land- en veeteeltactiviteiten stoppen, verplichte warmtepompen zijn van tafel, subsidies voor elektrische auto’s verdwijnen en zal niemand vee ruimen om het weer te veranderen.

Nederland hoeft geen sterker milieubeleid te voeren dan de rest van de EU, zodat hun leiders kunnen pronken op cocktailparty’s en banen kunnen krijgen bij de VN. Nederland zal nog steeds gebonden zijn aan onwenselijke EU-regels, maar die Europese verkiezingen komen volgende maand. En officiële ministers zijn moeilijker te negeren bij EU-onderhandelingen. Het politieke landschap is veranderd.

De Telegraph in Groot-Brittannië begrijpt de boodschap: de Tories moeten zich verzetten tegen Net Zero. Dit geldt ook overal elders. Tony Abbott heeft in Australië geen verpletterende overwinning met 90 zetels behaald door te proberen een halve CO2-belasting in te voeren. Hij won omdat hij zei dat hij de belasting zou afschaffen.

De politieke kandidaat die ten strijde trekt tegen domme plannen heeft de vrijheid om op alle domheid te wijzen. De zwakkere man met een half plan is het nog steeds eens met de hekserij; hij suggereert alleen een andere aanpak. Geen wonder dat het niet verkoopt.

Om de deal te regelen gaf Wilders het premierschap op (een overwinning ongetwijfeld om politieke onenigheid te voorkomen), maar hij lijkt niettemin degene die de leiding heeft. Wij hopen dat hij zal slagen.

h/t naar NetZeroWatch

***

Nederlandse boeren dwingen afschaffing van maatregelen af die huiseigenaren dwingen warmtepompen te kopen

London The Telegraph

Nederland zal de regels afschaffen die huiseigenaren dwingen warmtepompen te kopen als onderdeel van de strijd tegen Net Zero van Geert Wilders en de Nederlandse boerenpartij.

Zes maanden na zijn schokkende verkiezingsoverwinning bereikte Wilders deze week een akkoord om een ​​rechtse coalitieregering van vier partijen in te luiden. “We schrijven geschiedenis”, zei hij terwijl hij het programma voor de nieuwe regering aankondigde.

De nieuwe coalitie is de eerste keer dat een partij die zich richt op de belangen van de agrarische sector aan de macht komt in Nederland. Eerder dit jaar overspoelden massale boerenprotesten Europa.

Het coalitiepact omvat beloften om het groene beleid terug te draaien dat onder de vorige regering is ingevoerd om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen, inclusief de verplichte opkoop van boerderijen. Het is ook van plan om in 2025 de subsidies voor elektrische auto’s te beëindigen en verwerpt de eis van de EU dat Nederland de veestapel moet verminderen om de stikstofemissies terug te dringen.

***

Tories moeten zich tegen Net Zero keren

Redactie, Telegraph

Maar nu beginnen zelfs westerse landen zich te keren tegen de ergste excessen van de groene beweging. De nieuwe Nederlandse coalitie heeft haar regeringsprogramma vrijgegeven, en de kern ervan wordt gevormd door pro-consumenten- en energiezekerheidsbeleid, waarmee een aantal van de bizarre milieuplannen van haar voorgangers worden teruggedraaid.

Eén daarvan was een programma om verplicht boerderijen te kopen om aan de klimaatdoelstellingen van de EU te voldoen. Het resultaat was een boerenopstand en een nieuwe opstandige politieke partij. Het regeerakkoord schaft de voorgenomen regels af die huiseigenaren dwingen warmtepompen te kopen en schrapt de verplichting dat Nederland een ‘ambitieuzer milieubeleid’ moet voeren dan de rest van Europa.

Jonge kiezers verschuiven naar rechts en doorbreken ‘taboes’

De partij van Geert Wilders deed het onder de 18- tot 35-jarigen beter dan onder sommige oudere groepen. Als alle leeftijden overeenkwamen met de jongere stemmen, zou zijn partij nog vier zetels extra hebben gewonnen.

Bij Politico zijn schrijvers bezorgd dat trends als deze, die ook in Portugal en Frankrijk te zien zijn, betekenen dat de “taboes tegen het stemmen op populistische anti-immigratiepartijen aan het vervagen zijn.” Dit roept de vraag op wie in de eerste plaats heeft besloten dat dit ren taboe was.

Hun grootste angst is dat zelfs jonge kiezers uit hun onderwijshokjes breken. Ze schilderen dit af als een slinkse ‘extreemrechtse’ kans in plaats van wat het werkelijk is: de jongeren die in opstand komen tegen voortdurende propaganda. Het oude jargon en de formule om de arbeiders tot onderwerping te dwingen werken niet meer.

***

Geert Wilders maakte van alle hoeken van de Nederlandse samenleving rechtse kiezers


Door Hanne Cokelaere en Eva Hartog, Politico.

In heel Europa maken rechtse partijen vooruitgang met de steun van jonge – en nieuwe – kiezers. Ondanks dat het een van de rijkste landen van de EU is , is het tekort aan betaalbare woningen in Nederland een belangrijk punt van zorg geworden. Te midden van de stijgende prijzen hebben velen een steeds cynischere kijk op het leven. In tegenstelling tot hun ouders en grootouders voelt deze generatie zich minder beperkt door partijloyaliteit, waardoor ze meer een wilde kaart zijn en daardoor een aantrekkelijke pool van nieuwe kiezers voor anti-establishmentkandidaten.

‘De oudere kiezer, die nog steeds loyaal was, is stervende; jongere kiezers gaan alle kanten op’,

zegt Josse de Voogd, een Nederlandse onderzoeker die van electorale geografie zijn specialiteit heeft gemaakt.

Voor rechtse partijen biedt dat een kans.

Het succes van Wilders verraste velen, maar het is indicatief voor een bredere trend: het taboe op het stemmen op populistische, anti-immigratiepartijen vervaagt. Bij de EU-verkiezingen van juni zal de fractie Identiteit en Democratie van het Europees Parlement naar verwachting de electorale voordelen plukken van een steeds bredere steun, ook onder jonge kiezers.

In Portugal bleek uit exitpolls van de verkiezingen van maart dat ongeveer 25 procent van de kiezers onder de dertig jaar op de rechtse Chega-partij stemde.

Jonge kiezers zijn op zoek naar een sterke leider, en weinig politici zijn zo sterk als Geert Wilders – de man die talloze doodsbedreigingen ontving en onder permanente bewaking leeft, maar doorgaat. Het is gemakkelijk voor te stellen dat de nieuwe premier (wie dat ook is) in de schaduw leeft van de echte leider, de man die risico’s neemt.

***

Bon hier.

***