Provincie staat meer woningbouw toe in beschermd natuurgebied

Datum:
 • vrijdag 10 mei 2024
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Om genoeg ruimte te maken voor de bouw van bijna 200.000 nieuwe woningen gaat de provincie de regels voor bouwen in landelijk gebied versoepelen, meldt de provincie.


  Noord-Holland  Door Redactie 10-5-2024


  Hierdoor wordt het ook makkelijker om te bouwen in beschermde natuurgebieden. 

  In 2030 moeten er 191.000 extra huizen bijgebouwd zijn in Noord-Holland. Om hier genoeg plek voor te vinden, moet er ook buiten stedelijk gebied gebouwd gaan worden, meldt de provincie. Gemeenten krijgen daarom meer mogelijkheden om woningen te bouwen in landelijk gebied aan de randen van dorpen en kernen. Dat is een wens van veel gemeenten, zegt gedeputeerde Esther Rommel (ruimtelijke ontwikkeling, VVD). 

  Wat houden de versoepelingen precies in?

  Allereerst wordt weer mogelijk om kleinschalige woningbouw te realiseren in het Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio Amsterdam. Dit was voorheen verboden om de natuur daar te beschermen. 

  Daarnaast wordt het aantal woningen dat in Beschermd Landschap mag worden gebouwd, verhoogd van elf naar 25, mits deze langs een dorpslint of kern worden gebouwd en de bijzondere waarden van het beschermde gebied worden gerespecteerd. Als het gebied toch wordt aangetast, moeten er voorwaarden worden gesteld aan het bouwplan. Dan moet bijvoorbeeld extra aandacht zijn voor het groen in het plan.

  Grootschalige woningbouw

  Ook voor grootschalige woningbouw in beschermd gebied zet de provincie de deur op een kier. Als gemeenten kunnen aantonen dat bouwen in Beschermd Landschap de beste optie is, wordt onderzocht onder welke voorwaarden dit kan worden toegestaan. 

  Rommel benadrukt dat het landelijk gebied niet zomaar op de schop gaat. "Het uitgangspunt blijft: eerst binnenstedelijk bouwen en dan pas de mogelijkheden in landelijk gebied verkennen."

  Het provinciebestuur zal naar verwachting de nieuwe regels aan het einde van 2024 goedkeuren, waarna ze op 1 januari 2025 van kracht gaan.


  Wat is Beschermd Landschap? 

  In het landelijk gebied in Noord-Holland hebben 32 gebieden een bijzondere status door bijvoorbeeld ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. Deze gebieden worden aangeduid als Beschermd Landschap. Enkele voorbeelden zijn de Eilandspolder, Ilperveld, Alkmaardermeer en omgeving, Wieringen, Oude Veer en de duinrand bij Bergen.

  0 reacties :

  Een reactie posten