Provincie Noord-Holland wijst verzoeken Amsterdam omtrent windturbines af

Datum:
 • zaterdag 4 mei 2024
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De discussie tussen gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland over het windpark Noorder IJplas blijft voortduren, meldt het ANP.


  Redactie, TPO, 3. mei 2024 


  Het provinciebestuur, vertegenwoordigd door het college van Gedeputeerde Staten, ziet geen reden om de controle over het project, dat de installatie van drie grote windturbines in de Noorder IJpolder omvat, over te dragen aan Amsterdam.

  Bovendien slaat de provincie het voorstel om gezamenlijk advies in te winnen bij de landsadvocaat over de juridische aspecten van een mogelijke weigering van de omgevingsvergunning af.

  ‘Windturbines passen niet in de omgeving’

  In november werd duidelijk dat een meerderheid van de Provinciale Staten het project in de Amsterdamse polder, gelegen bij Oostzaan en Zaanstad, niet steunt. Het voornaamste argument tegen het project is dat de windturbines niet passen in de omgeving.

  Deze afwijzing leidde tot sterke reacties vanuit Amsterdam, waarbij ook gedeputeerde Rosan Kocken (GroenLinks) haar ongenoegen uitte, vooral omdat Gedeputeerde Staten het project wel steunt.

  Na twee vruchteloze gesprekken uitte de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zijn grote frustratie in een brief aan de provincie. Hij benadrukt dat de vergunningsaanvraag aan alle eisen voldoet en dringt opnieuw aan op de overdracht van beslissingsbevoegdheid naar Amsterdam, alsmede op het raadplegen van de landsadvocaat.

  Groot Wassink dreigt met verdere stappen als hier niet aan wordt voldaan en laat doorschemeren dat het stadsbestuur de mogelijkheid onderzoekt om de geleden schade te verhalen op de provincie. Als blijkt dat de weigering van de vergunning onrechtmatig is.

  Nieuwe vergunningsaanvraag voor één windturbine

  De provincie wijst deze verzoeken af en geeft aan op de hoogte te zijn van het voornemen van Amsterdam om de geleden schade te onderzoeken en te verhalen. Het provinciebestuur benadrukt het belang van goede samenwerking en staat open voor verdere gesprekken of toelichting.

  Ondertussen reageert Amsterdam Wind, een samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties, teleurgesteld op het besluit van Provinciale Staten en zoekt het nog steeds naar goedkeuring voor het project.

  Als tijdelijke oplossing heeft Amsterdam Wind een vergunning aangevraagd bij de gemeente voor één van de drie windturbines.


  3-5-2024

  0 reacties :

  Een reactie posten