De klimaatnoodtoestand, uitgevonden door PR-consultant Ezra Silk en psychologe Margaret Klein Salamon.

Door Rypke Zeilmaker.

Bij de uitbreiding van ons Greenspeak-woordenboek komen we vandaag op de vele neologismen met ‘klimaat’ er voor. Daarbij lijkt ‘klimaatbeleid’ naast ‘klimaatoplossingen’ het meest absurde woord ooit bedacht: Het geloof dat je met ambtenarij aan de knoppen, via het brandschatten van de bevolking het weer op de wereld in het jaar 1850 kunt terugkrijgen.


Er zijn nog veel meer varianten, zoals klimaatpsychologie, klimaatnoodtoestand, klimaatemoties, klimaatoplossingen, klimaatracisme, klimaatvluchtelingen, klimaatontkenners, klimaatmobilisatie. Maar er ligt een grens aan klimaatbangmakerij. Want de meerderheid van Nederlanders heeft voor ‘het klimaat’ geen cent over, zo toont IPSOS-onderzoek.

De Klimaatcoalitie, een verzameling beroepsactivisten, die steun van onderop moeten veinzen voor elitebeleid bedacht door miljardairs.

Klimaatmobilisatie
Klimaatmobilisatie betekent in de praktijk weinig meer dan een demonstratie van een massa uitkeringtrekkers en ongewassen ragebollen met psychische problemen, geleid door gesubsidieerde beroepsactivisten, in samenwerking met beroepsmarketeers. Meestal met financiële steun van overheden en miljardairs met ‘filantropie’-fondsen.

De doelgroep waar Bender nu succesvol de draak mee steekt…

De eerste ‘Klimaatmars’ in Nederland in 2015 is een vorm van ‘klimaatmobilisatie’. Die werd geleid door het met 11 miljoen euro per jaar gesubsidieerde Milieudefensie, en enge linkse drammers als Peer de Rijk. Die vormen met al die uitkeringtrekkers samen een ‘Klimaatcoalitie‘ die op snelwegen gaan liggen, en die steunen ook stikstofterrorist Johan Vollebroek.

Navolging van campagne Klein Salamon en Ezra Pink, Paus Franciscus deed in juni 2019 al mee.

De term ‘klimaatmobilisatie’ komt van een Amerikaanse klinisch psychologe, Margaret Klein Salamon, die ‘klimaatpsycholoog’ werd. In 2014 richtte ze de ngo The Climate Mobilisation op met PR-goeroe Ezra Silk. Die verzonnen het begrip ‘klimaatnoodtoestand’ (climate emergency) en door zeer sympathieke mediasupport verspreidde dat woord zich als mentaal virus over de planeet.

Meestal duurt het dan niet lang, of er verschijnt in vazalstaat Nederland een eigen variant op Amerikaanse politieke initiatieven.

Immers: Milieudefensie is in naam ook een directe kopie van het Amerikaanse Environmental Defense Fund. Het is de Nederlandse taak van de van oorsprong Amerikaanse club Friends of the Earth van Amory Lovins.

Gooi het er uit, praat mee over over je klimaattrauma.

Je verdriet over het klimaat delen: Klimaatemotie
Op haar eigen persoonlijke pagina The Climate Psychologist legt Klein Salamon uit wat ze met die klimaatmobilisatie bedoelt, en Klimaatnoodtoestand: De verbouwing van nationale democratie in een mondiale militaire dictatuur:

I am a Clinical Psychologist turned Climate Activist. I have been working on waking up the public to the Climate Emergency for 8 years.I know that climate change poses an imminent threat to our civilization, our species, and each of us individually.

I know that the only possible solution to the problem is a waging a WWII-level war on climate change: a massive, government-led, society-wide mobilization.

Groen Links wil militaire dictatuur voor het klimaat.

Klein Salomon houdt ook groepstherapie-sessies voor jongelui die willen praten over ‘klimaatemoties‘, op The Climate Awakening. Ja, U leest het goed: Klimaatemoties. Mensen die door de media en liegende overheden zijn bang gemaakt voor smeltende ijsberen, die kunnen daar het volgende doen:

Come share your grief, terror, and other feelings with people who understand. Hear about their experience, which is both unique and universal, and realize that you are not alone. We hold 3 calls per month.

Al je angsten over het klimaat, deel ze met Klein Salamon.

Dat is voor mensen, waar vast al meer mee aan de hand was voor ze de ijsbeer van z’n schots zagen glijden. Met professioneel marketeer Ezra Silk richtte Klein Salamon ook het Climate Emergency Fund op. Het klimaatnoodtoestandfonds, dat kun je bij Scrabble alvast bordbedekkend gebruiken.

Silk schept op z’n eigen website over zijn verdiensten aldus op:

I spearheaded TCM’s successful effort to launch the global climate emergency campaign, which has inspired 38 countries and over 1,800 sub-national governments representing over 950 million people to declare a climate emergency since 2018.

The resulting 10,796% increase in the use of the phrase “climate emergency” led the Oxford Dictionary to declare it the Word of the Year 2019.

Klimaatbangmakerij moet uiteindelijk gewoon absurd heel veel geld op leveren, duizenden miljarden publieke euro’s en dollars. Ezra Silk legt op Greendreamer verder uit welke totalitaire machtsfantasie hij koestert uit naam van Het Klimaat. Er moet een militaire dictatuur komen:

De totalitaire fantasie van Ezra Silk.

Klimaatpsychologen van Stanford peilen globalwarming-sentiment VS
Klimaatpsychologen weten uit eigen werk, dat ze over weinig andere effectieve instrumenten beschikken dan bangmakerij. De andere manier om bestuurders een vals ‘democratisch’ mandaat te geven is via ‘opinie-onderzoek’ met een ‘representatieve doorsnee van de bevolking’.  Dan stel je sturende vragen.

Vervolgens schuif je met wat percentages, personen en getallen om een politieke agenda het cachet te geven van democratische ondersteuning.

Zo werd deze techniek ooit ontworpen door haar uitvinder: Gallup. Je claimt een goede afspiegeling van de hele bevolking’ te presenteren, terwijl de aard van je gestelde vragen vooraf de uitkomst bepaalt. Vervolgens maak je met je persbericht over ‘nieuw onderzoek’ een mediamoment ‘dit vindt de bevolking’.

In Amerika is daartoe al sinds 1995 de Stanford Psychology Research Group actief. Die peilen jaarlijks de American Public Opinion on Global Warming, onder leiding van John Krosnick, samen met Bo Mc Innis en Jared Mc Donald. Een miljardairsfonds, Resources for the Future maakt daar reclame en stampij over bij publicatie van ‘Climate Insights’.

Een Gallup Poll als manier om klimaatpolitiek te verkopen met psychologen van Stanford.

Dit ronkende persbericht in 2021 suggereert niet aflatende publieke steun voor massale energiearmoede, een platteland vol windturbines en een zelfverrijkende klimaatplutocratie kaliber Al Gore (consequenties, zonder vrome intenties):

In mid-2020, amid public health crises, natural disasters, and protests calling for social justice, researchers at Stanford University, Resources for the Future, and ReconMR interviewed a random sample of 999 American adults to learn about climate opinions in the United States.

With so many things to worry about in 2020, the researchers wondered, would concern about environmental issues drop?

As it turned out, Americans didn’t push climate and energy to the backburner—in fact, more Americans than ever consider climate change to be extremely personally important

Na Stanford/VS dan ook een kopie van opinie-onderzoek in Nederland.

Ipsos Klimaatzorgen
En meteen krijgen we dan in Nederland van die Amerikaanse indoctrinatiecampagne een eigen kopie, ook met duizend volwassenen. Daartoe huurde Staatsomroep NOS (= D66) bureau Ipsos in. In november 2021 voor het 27ste klimaatbanket van de Verenigde Naties in Glasgow kwam dan het objectieve ‘resultaat’ naar buiten van Ipsos:

Het merendeel van de Nederlanders zou zich ‘zorgen maken’ over ‘het klimaat’, zo kopte het persbericht dat de Staatsomroep NOS overnam. Ipsos is het vooraf al eens met haar opdrachtgever, het NOS Staatsjournaal (D66):

In de hele wereld – en ook in Nederland – wordt door burgers steeds vaker gedemonstreerd en klinkt de roep om effectief klimaatbeleid luider.

Ondanks al deze gebeurtenissen is het gevoel van urgentie over klimaatverandering bijna niet toegenomen. In 2019 – toen Ipsos een vergelijkbaar onderzoek uitvoerde – vond een meerderheid van 62% van alle Nederlanders de opwarming van de aarde problematisch. Dat is nu licht gestegen, naar 69%.

Onpraktisch geschoolden met overheidsbaan (hoog opgeleiden) willen dat Nederland ‘voorop loopt’.

Bij het Staatsjournaal mocht vervolgens Timmermans rechterhand Diederik Samsom aanschuiven, om de ‘resultaten’ te bespreken. De uitzending heette “Het Klimaat: Zijn we te Laat‘, kortom in de geest van de klimaatnoodtoestand van klimaatpsycholoog Salamon en Greta ‘I Want You to Panic’ Thunberg.

Wie het wel wil is een aardig sociaal mens die iets voor een ander over heeft, wie het niet wil is egoïst die nergens zin in heeft en dom bovendien: ‘objectief’ onderzoek IPSOS/NOS.


Daar bleek volgens de NOS verder uit dat je heel dom en onverschillig moet zijn om GEEN klimaatbeleid te steunen, terwijl je ‘hoog opgeleid’ (onpraktisch geschoold) bent, wanneer je dat wel doet. Maar de duivel zit in de details bij zulke Gallup-polls:

  • Wat was de eigenlijke uitkomst? De overgrote meerderheid van Nederlanders- 67 procent- willen zelf niks betalen voor klimaatbeleid.

Dat moet een ander maar doen. We citeren de NOS, voor dit meer opmerkelijke maar omfloerst omschreven en weggemoffelde resultaat:

Zeven van de tien Nederlanders leveren zelf een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Een kleinere groep (33 procent) is ook bereid om daar geld in te investeren.

Die ‘bijdrage’ is dan bijvoorbeeld energie besparen omdat de overheid onze energierekening kunstmatig ophoogt met belasting. Als het op extra betalen aankomt voor ‘het klimaat’, dan haakt dus 67 procent af. En zo zie je dus hoe de werkelijke steun is voor ‘klimaatbeleid’, wanneer je eerlijke vragen stelt op basis van wat de consequenties zijn. En niet de vrome intenties.

***