Subsidieclub van Diederik Klimaatstapel, die mensen onder het mom van ‘de’ wetenschap (Autoriteitsredenering) angst moet aanpraten.

Door Rypke Zeilmaker.

De Lexicon van Groenspraak is vandaag weer een aantal woorden rijker, zoals klimaatstress en klimaatdepressie, mensen die Kluïcidale gedachten hebben.  En andere nieuwe aanwinst is de stichting Klimaathelpdesk.

Deze onpraktisch geschoolden (‘hoog opgeleiden’) zijn ‘bezorgde wetenschappers’ uit het netwerk van Klimaclown Greta Thunberg. Ze verdampen de ene na de andere subsidie om zichzelf boven het gepeupel te verheffen, zoals via een met NWO-subsidie gefinancierd ‘Klimaatcasino’…

Het doel van deze Klimaatbevlogenen is dat je meer ‘zorgen maakt’, zodat je manipuleerbaar bent en meer klimaatdictatuur accepteert.

Het bestaat echt….

Klimaatdepressie, de gewenste geestestoestand

Op Interessante Tijden TV besteedden Rypke & Henk aandacht aan het resultaat van dit bangmaken op academisch niveau.

Er is zelfs al een klimaatzelfmoordhulplijn, voor mensen die kluïcidale gedachten hebben. Nee, we maken geen grapje, ik citeer 113 over klimaatdepressie (…):

Veel mensen maken zich zorgen om de klimaatverandering en de gevolgen die het voor de mens en de aarde heeft. Soms leidt veel klimaatstress zelfs tot een klimaatdepressie. Word je zo moedeloos van de klimaatproblemen dat je gedachten aan zelfdoding hebt?

Maar je wilt dan graag weten hoeveel mensen daar al gebeld hebben. Is dit nu onderdeel van de zelfde Planetary Health-propaganda? Hoeveel mensen hebben daadwerkelijk last van klimaatstress? Zijn er werkelijk stakkers, die overwegen om kluïcide te plegen. Dat je de ijsbeer van z’n schots ziet glibberen, en vervolgens het leven niet meer aan kunt zien.

Je ziet de zeespiegel in een eeuw tijd met 18 centimeter rijzen en het water gaat je geestelijk aan de lippen staan. Na twee wereldoorlogen, jodenvervolging, concentratiekampen, massamoorden: Nee, de zeespiegel, dat wordt ons teveel!

‘De Juiste Experts’ van ‘bezorgde wetenschappers’

Klimaathelpdesk

Zo komen we bij de Klimaathelpdesk, mede opgericht door Wagenings plantkundige Martina Huber. Zij weet alles van rijst-diversiteit. Op klimaatgebied doet ze dus weinig anders dan het officiële uit klimaatmodellen gedistilleerde narratief papegaaien.

Dit met het oogmerk dat je op basis van ‘Autoriteit’ een omvangrijk politiek programma slikt, dat je verarmt en je (bewegings)vrijheid afpakt. Zodat Al Gore met z’n Generation Investment fonds zichzelf nog miljardairder kan maken. Zoals zij het zelf omschrijven:

Veel mensen zijn op zoek naar betrouwbare en makkelijk te begrijpen informatie over klimaatverandering. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering en hoe kan dit probleem worden aangepakt?


Subsidieclub die nonprofit belastinggeld verdampt voor propaganda

De premisse van het hele project is dus al politiek en ideologisch, niet wetenschappelijk. De technocratische veronderstelling is dat een stel ambtenaren het weer kan afregelen naar een ‘beter klimaat’ (…) door aan de CO2-knop te draaien, lees ‘door mensen aan een CO2-strop te hangen’….

Maar het vinden van zulke informatie is nog niet zo makkelijk op het internet. Hoe weet je dat wat je leest wel wetenschappelijk correct is? In een wirwar van clickbait en desinformatie is het soms lastig te zien wat klopt en wie er aan het woord is.


Je wordt alcoholist en zelfmoordenaar door ‘de’ klimaatverandering…

Meer zelfmoord als het warmer wordt’

De pot verwijt hier de ketel. Moet je zien wat het Staatsjournaal NOS propagandeert op 21 september 2018, vermomd als genuanceerde discussie. Is dat geen ‘clickbait en desinformatie’…Je zou eerder zelfmoord plegen wanneer het warm wordt:

Wat wel uit de onderzoeken naar voren komt is dat in het voorjaar en de zomer, wanneer het warmer wordt, het aantal zelfmoorden toeneemt. Dat heeft meerdere oorzaken. Mensen worden impulsiever als het warm is en de sociale interactie verandert in het voorjaar.

Voor iemand met depressieve klachten kan het een moment van hoop zijn, maar als de lente toch niet de belofte van een nieuw en beter leven kan waarmaken, kan het contrast met anderen die gelukkig zijn te groot worden.

Dat is het kaliber slap gelul, waar de Klimaathelpdesk dus voor is opgericht. Zulke ‘juiste experts’ in media lanceren:

De KlimaatHelpdesk is opgericht om daarbij te helpen. Wij verbinden klimaatvragen van iedereen in Nederland aan de juiste experts.

Het is een bekende propaganda-tactiek, dat je via een ‘enerszijds-anderszijds’-discussie een idee/gevoel bij je targetpopulation tussen de oren krijgt. Zelfs dit vage gespeculeer, dat het Planetary Health-concept helpt vermarkten.

Klimaatcontact met PBL-pensionado Leo Meyer

Global Governance

Ik heb die 350 ‘juiste experts’ mijn eigen vraag gesteld: Zijn jullie allemaal opgehouden te reizen, vliegt niemand van jullie nu meer, hebben jullie je mobieltje weggedaan en computer afgesloten, sluiten jullie jezelf op in klimaatlockdown, eten jullie geen vlees meer en alleen klimaatneutraal insectenmeel. Eens kijken hoeveel van die ‘bezorgde’ deskundigen dan nog thuis geeft.


De Klimaathelpdesk is een project voor wetenschapscommunicatie dat jaarlijks met tonnen euro’s subsidie op de been gehouden wordt. Zoals door het NWO, maar ook door de Triodos Foundation. Wie ook supporter is, dat is de voormalig PBL-directeur Leo Meijer. Die begon na zijn pensioen een eigen klimaatconsultingbureau: Climate Contact.

Wetenschap voor en over de samenleving is hét domein van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA). FGGA verzorgt kwalitatief hoogwaardig interdisciplinair onderwijs over en onderzoek naar maatschappelijke en governancevraagstukken zoals terrorisme, organisatievan het openbaar bestuur, klimaatverandering en economische crises.

Medevoorzitter is Joeri Reinders, universitair docent bij de Leidse faculteit Governance and Global Affairs, gevestigd in Den Haag. Wat doet die faculteit? Die onpraktisch geschoolden leren rapporten schrijven voor diepe bureaulades, waar niemand ooit iets aan heeft.

Hedendaagse onderwerpen worden zowel vanuit een bestuurskundig, politicologisch, economisch, juridisch als sociologisch perspectief benaderd. Door deze interdisciplinaire benadering krijgen het onderwijs en het onderzoek van de faculteit een grensoverschrijdend karakter.

Ze leiden ambtenaren op, die zich dan bij het uitdijend ambtenarencorps in Nederland voegen van meer dan 1 miljoen…

klimaatcasino

Klimaatcasino moet praktisch ingestelde mensen bang maken voor hoog opgeleiden/onpraktisch geschoolden. Ze willen dus productieve en nuttige mensen geld afhandig maken met speculatief gelul, vermomd als ‘de’ wetenschap. In die tak van sport is Joeri nu actief met zijn Klimaatcasino, met 50 duizend euro NWO-subsidie.

Reinders wil MBO-leerlingen manipuleren met een casinospel, om ze bang te maken voor ‘de’ klimaatverandering. Dat is wat hij wil, de risicoperceptie van de mbo-doelgroep vervormen naar zijn politieke perspectief:

Wij willen stimuleren dat mensen juist wél gaan nadenken over wat de mogelijke risico’s zijn. Het is bijvoorbeeld ook heel relevant om te kijken wat de kans is dat de zeespiegel met drie of vier meter stijgt, juist omdat de gevolgen daarvan veel groter zouden zijn.

Ook titel van totalitair wereldplan met CO2-geleide planeconomie

De naam Klimaatcasino is afkomstig van een econoom, die een werelddictatuur bepleit en CO2-geleide planeconomie. In die geest wil Reinders MBO’ers masseren voor het feit dat ze bestolen gaan worden door dat nutteloze academietuig, dat heet ‘bewustwording’.

Een spel is veel interactiever. Daarnaast zijn mbo-studenten de mensen die uiteindelijk het meeste te maken gaan krijgen met de klimaattransitie: hun beroepsgroep gaat heel erg veranderen. Het is belangrijk om dan bewustzijn te creëren waarom dat zo is.

Vervolgens liegt Reinders dat de studenten zelf mogen bepalen wat ze belangrijk vinden.

Via het spel bieden we de studenten een mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over wat ze zelf belangrijk vinden.

Nee, dat wil je helemaal niet Joeri: Je wilt ze bang maken en laten onderwerpen aan je klimaatquatsch.

Je kunt al klimaatbewust therapeut worden…

Klimaatquatsch

De Klimaathelpdesk is voortgekomen uit de deze week behandelde klimaatnoodtoestand-bewering en de ‘klimaatmobilisatie’, waar Klimaclown Greta Thunberg ook een marketingproject van is. Zij horen bij Scientists4Future, net als Resources for the Future en Fridays for the Future deel van de zelfde propaganda-machine rond de zelfde miljardairs en de Club van Rome.

De staat waarin zij het publiek willen brengen is die van angst en klimaatdepressie, omdat de Club van Rome haar Planetary Emergency Plan uitbracht. Een plan voor wereldregering en een ‘groene’ Veiligheidsraad.


Mensen banger maken is wat klimaatpsychiater Steven Moffic letterlijk schreef, psychiatrische technieken gebruiken om mensen klimaatangst te geven. Omdat ze dan makkelijk te onderwerpen zijn. Dus de staat van klimaatdepressie van 113 is de gewenste uitkomst. Om mensen te kunnen onderwerpen.

En zeker geen weloverwogen debat over hoeveel goed je kunt doen per euro, laat staan over de politieke en ideologische uitgangspunten van het Klimazisme…Vooralsnog lijkt het, dat in Nederland meer mensen geld verdienen aan klimaatverandering dan dat er mensen slachtoffer van zijn.

***