Kamer wil glyfosaat zo veel mogelijk van de markt

Datum:
 • woensdag 29 mei 2024
 • in
 • Categorie:
 • Onkruidbestrijders met de werkzame stof glyfosaat moeten zo veel mogelijk van de markt worden gehaald, vindt de Tweede Kamer.


  29-5-2024


  Kamer wil glyfosaat zo veel mogelijk van de markt

  Onkruidbestrijders met de werkzame stof glyfosaat moeten zo veel mogelijk van de markt worden gehaald, vindt de Tweede Kamer.

  Het parlement stemde dinsdag 28 mei voor een motie van Inez Kostić (Partij voor de Dieren), die wil dat eerst ‘onomstotelijk bewezen is dat glyfosaatbevattende middelen geen risico vormen voor de gezondheid’. De motie werd gesteund door partijen aan de linkerkant (SP, GroenLinks/PvdA, Denk, Partij voor de Dieren, D66, Volt) en door JA21 en PVV.

  Landbouwminister Piet Adema heeft eerder gezegd het niet eens te zijn met de motie. Hij zegt dat uitvoerig over glyfosaat is gediscussieerd toen de hernieuwde toelating van het middel aan de orde was in Brussel. Toen heeft Nederland zich onthouden van stemming en tegelijk een onderzoek opgestart naar glyfosaat en de mogelijke relatie van het gebruik van het middel en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Hij wil niet verder van de ingezette lijn afwijken.

  Geen verruiming vrijstelling Exirel

  De Kamer stemde niet in met een aantal moties (van PVV en BBB) om de vrijstelling voor het gebruik van de insectenbestrijder Exirel in de kersenteelt te verruimen. De eis dat het middel niet vaker dan eens in de drie jaar mag worden gebruikt om de Suzuki-vlieg (Drosophila suzukii) te bestrijden, blijft overeind.

  Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt bij Sevenum te verbieden, vraagt de Tweede Kamer aan de regering om in samenwerking met de toelatingsinstantie Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) het begrip ‘voorzorgsbeginsel’ duidelijker te beschrijven. Adema heeft daarover eerder gezegd dat de toelating van middelen doordrongen is van het voorzorgbeginsel, maar hij wil in gesprek met Ctgb wel kijken of hij duidelijkheid kan verschaffen, zodat telers meer zekerheid hebben. NSC heeft hierom gevraagd.

  Gids voor goede praktijken

  Tegelijk wil de Kamer dat de regering samen met de leliesector komt met een ‘gids voor goede praktijken’, vooruitlopend op een verdere halvering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt. Voor de aardappelteelt wordt nu al aan een gids voor goede praktijken gewerkt.

  Ctgb is bezig met een analyse waarbij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen naast de normen van de Kaderrichtlijn Water wordt gelegd. Minister Adema zegt dat de toelatingsnormen niet zomaar op basis van de Kaderrichtlijn Water kunnen worden gebaseerd. De Kamer vraagt de minister nu ervoor te zorgen dat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en de toepassing ervan in overeenstemming worden gebracht met de normen van de Kaderrichtlijn Water.


   Boerderij


  0 reacties :

  Een reactie posten