Provincie wil niet speculeren over schuldvraag dinoterb

Datum:
 • zaterdag 13 april 2024
 • in
 • Categorie: , ,
 •  HOORN De provincie Noord-Holland heeft geen flauw idee hoe het giftige middel dinoterb in hoge concentraties in het oppervlaktewater terecht is gekomen.


  13-4-2024 Ronneke van der Genugten


  Dit blijkt uit antwoorden van het college van Gedeputeerde Staten op verontruste vragen van Statenleden.

  Statenleden van CDA, Partij voor de Dieren en de SP uitten hun bezorgdheid over de aanwezigheid van het aangetroffen verboden bestrijdingsmiddel dinoterb in het oppervlaktewater van Noord-Holland aan het bestuur van de provincies. Het bestuur deelt deze zorg en stelt dat het onduidelijk is waar deze vervuiling vandaan komt. Verder geeft het aan dat er eerst onderzoek moet plaatsvinden voordat mogelijke vervolgstappen kunnen worden ondernomen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.


  Lees ook: Risico kankerverwekkende dinoterb in Noord-Hollands water voor mens nog onbekend


  Over de schuldvraag wie verantwoordelijk is voor de verhoogde concentraties van het middel dinoterb in het oppervlaktewater, wil het bestuur geen uitspraken doen.


  Open teelt

  In veel gevallen gaat de wijzende vinger richting de open teelt, die volgens het CDA onterecht beschuldigd wordt van het gebruik van de verboden middelen. Volgens het CDA hebben Waterschap AA en Hunze uitgezocht of de oorzaak kan liggen bij de enorme regenval van de afgelopen maanden, waardoor niet afgebroken stoffen naar boven zijn komen drijven. GS geeft aan op de hoogte te zijn van deze casus, maar geeft hier geen uitsluitsel over.

  Op de vraag of drugsafval te maken kan hebben met de hoge concentratie, geeft GS hetzelfde antwoord.


  Lees ook: Opnieuw landbouwgif dinoterb aangetroffen, vooral veel bij Heemskerk


  De Partij voor de Dieren en de SP maken zich zorgen over de gevolgen van de aanwezigheid van de kankerverwekkende stof dinoterb voor zwangere vrouwen, zoogdieren en insecten. Op de vraag of GS bekend was met de aanwezigheid van deze stof, laat GS weten in februari te zijn ge├»nformeerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de normoverschrijding in het Zwanenwater. ’Het Hoogheemraadschap vermoedde dat het, in dit specifieke geval, een meetfout betrof. Inmiddels is duidelijk dat dit niet het geval is’, aldus GS. De toename van de concentraties dinoterb in het oppervlaktewater is volgens GS niet verklaarbaar. Ook hier wordt verwezen naar het lopende onderzoek van het HHNK.


  Schuldvraag

  Het bestuur van Gedebuteerde Staten laat weten nader in gesprek te gaan met HHNK over toezicht op en handhaving van illegale bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Een handhavingsverzoek is inmiddels ingediend. Ingrijpen om de volksgezondheid te beschermen kan pas als duidelijk is wat de bron van de vervuiling is. ’Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat onderzoek doen naar de bron van de vervuiling. Totdat de resultaten bekend zijn kunnen en willen we niet speculeren over de schuldvraag’, aldus het bestuur.


  Lees ook: Partijen willen opheldering over gif in Noord-Hollandse wateren: ’Ernstige bedreiging voor biodiversiteit en gezondheid omwonenden’


  Noordhollands Dagblad  1 reacties :

  Anoniem zei

  Is er nog een ambtenaar te vinden die weet wat wel of niet goed is?

  Een reactie posten