De farmaceutische industrie op zich is een groot complot tegen de mensheid

Datum:
 • vrijdag 5 april 2024
 • in
 • Categorie:
 • John D. Rockefeller is de oprichter van de farmaceutische industrie.
  De farmaceutische industrie op zich is een groot complot tegen de mensheid


  John D. Rockefeller is de oprichter van de farmaceutische industrie.

  De Rockefeller Foundation was de dekmantelorganisatie voor een nieuwe wereldwijde zakelijke onderneming van Rockefeller en zijn handlangers. Deze nieuwe onderneming werd de farmaceutische investeringsbusiness genoemd. De geboorte van een FAKE geneeskunde is geboren.

  Een natuurlijke geneeskunde die al duizenden jaren bestaat werd plots verboden. Zo is de huidige farmaceutische industrie ontstaan.

  De Rockefellers had iedereen omgekocht zoals scholen, universiteiten,de media, politici en andere belangrijke mensen met een hoge positie, enz… Op deze manier kon hij bepalen dat alle natuurgeneeskundige praktijken niet meer mochten uitgevoerd worden.

  Sindsdien is het ons lichaam een ​​markt geworden voor deze farmaceutische industrie, maar alleen als het ziek is.

  Niet het genezen van mensen is het doel van de farmaceutische industrie, maar zoveel mogelijk winst te maken.Het is niet in het belang van de farmaceutische industrie om medicijnen te ontwikkelen die mensen genezen, want dat verkleint hun markt. 

  Het is in hun belang om medicijnen te ontwikkelen de symptomen bestrijden en die mensen hun hele leven moeten gebruiken.Daaruit volgt onvermijdelijk: het voorkomen en uitroeien van ziekten zou deze farma-investeringsmaatschappij schade berokkenen en wordt dus op alle mogelijke manieren tegengewerkt.Volgens de Global Burden of Disease Study 2013, gepubliceerd in 2015 in het Britse artsenblad The Lancet, is slechts 4,3% van de wereldbevolking ZONDER ziekte of restletsel.…

  Geneeskunde Dr. Gabor Lenkei zei dat “datgene wat wij vandaag gezondheidszorg noemen, niets te maken heeft met echte gezondheid.Ik kwam erachter dat sinds het begin van de twintigste eeuw er een bepaalde belangengroep was, die de macht had gegrepen over het medische onderwijs. Ik ontdekte dat deze groep er geen belang bij had dat mensen gezond door het leven gaan. Ik kwam er ook achter dat deze ambitieuze groep het moest hebben van de onwetendheid, kwetsbaarheid en het onvermogen van mensen om een hoog niveau van gezondheid te handhaven.Op dat moment kwam ik oog in oog te staan met Big Farma, de farmaceutische maffia.”Louis Pasteur heeft een infectie-theorie bedacht en J.D. Rockefeller en nazaten hebben wereldwijd met forse geldbedragen alle medische opleidingen voor eens en voor al met de neus uitsluitend de farmaceutische kant op gedwongen (Morris A. Bealle, The Drug Story, 1949; Eustace Mullins,1988).Pasteur overtuigde de medische gemeenschap dat besmettelijke microben ziekten veroorzaken. Later gaf hij toe dat de inspanningen om besmetting te bewijzen op niets waren uitgelopen. Dat is ook gebleken uit zijn inmiddels gepubliceerde dagboeken. Pasteur heeft op zijn sterfbed toegegeven dat het bestaan van een virus een leugen was.

  Verschillende bronnen beweren ook dat Pasteur aan het einde van zijn leven heeft toegegeven dat hij er naast zat.Dit is ook terug te vinden in de biografie van Pasteur.Wat men als ‘virussen’ ziet, is in wezen cel-afval waar genetisch materiaal in zit, maar wat niet eens gevaarlijk is, hoogstens ietwat toxisch, indien in te hoge concentraties aangetroffen.“Deze Rockefeller ‘geneeskunde’ is in essentie een oorlogsverklaring tegen het lichaam die niets geneest en alleen symptomen verschuift”, aldus Dr. Hans Moolenburgh…

  De artsenopleiding werd vooral gericht op het diagnosticeren van ziekten en het voorschrijven van farmaceutische medicijnen.Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel gelegd als de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche,die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie; “De farmaceutische industrie is alleen uit op winst en niet op de genezing van mensen.En voor miljardenwinst als hoogste waarde, moet alles wijken en gaan farmaceutische bazen over lijken.Veel bazen van Big Pharma zijn te vergelijken met massamoordenaars. Medicijnen zijn doodsoorzaak nummer 3,die kosten minstens 400.000 levens per jaar, alleen al in Amerika en Europa.We slikken zoveel medicijnen omdat de fabrikanten ons voorliegen, met een dodelijke afloop tot gevolg.Medicijnen zijn na kanker en hart-en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak.Iedere betrokkene wordt gecorrumpeerd: artsen, beleidsmakers, politici.

  Farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten,er wordt gezwegen over bijwerkingen en artsen worden omgekocht. Dokters zijn naïef, maar ook geldlustig en hongerig naar status.”Hij publiceerde meer dan 75 artikelen in the big five van de wetenschappelijke tijdschriften (BMJ, Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine en New England Journal of Medicine) en zijn wetenschappelijke werken zijn ongeveer 50.000 keer geciteerd. Tenslotte is hij de auteur van verschillende boeken die in vele talen vertaald werden. Zijn boek ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’. Achter de schermen van de farmaceutische industrie verscheen in 16 talen.Dr. Bruce Lipton Ph.D (Bioloog, wetenschapper) noemde medicijnen doodsoorzaak nummer 1. Hij zegt zelfs dat “we geen reguliere medicijnen nodig hebben. We worden misleid en geprogrammeerd vanaf onze kinderjaren”…

  De Amerikaanse ‘gezondheidszorg’ (lees: medicijnen) is doodsoorzaak nummer één, gevolgd door hart- en vaatziekten en kanker. Dit is bekend gemaakt door ‘The Nutrition Institute of America’, een non-profit organisatie die al 30 jaar onafhankelijk onderzoek doet waarbij de resultaten gevalideerd zijn door gepubliceerde peer-reviewed wetenschappelijke studies.“Behandeling door een arts is doodsoorzaak nummer drie in Amerika”.Dat beweert de Amerikaanse arts Dr. Peter Glidden (video).Vaccineren gaat om geld, niet om gezondheid.Volgens marktonderzoek was de wereldwijde farmaceutische markt in 2019 $ 1,3 biljoen waard.De huidige vaccinmarkt wordt geschat op $ 50 miljard.Het weekblad voor artsen ‘’Medisch Contact” in 2014 over de griepprik: “Sluitend bewijs dat influenzavaccinatie gezonde ouderen beschermt tegen ziekenhuisopnames en sterfte door griep, is er niet.Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de jaarlijkse griepvaccinatie bij ouderen en risicopatiënten effectief is.”Je wordt niet gevaccineerd TEGEN een ziekte.

  Je wordt geïnjecteerd MET een ziekte.Vaccinatie niets dan schade brengt.“Vaccinatie is niets minder dan een poging tot moord,”zei ooit George Bernard Shaw (1856-1950).Vaccinatie is gevaarlijke onzin,die gebaseerd is op de absolute nonwetenschap (lees: het bedrog) van Edward Jenner (koepokvaccinaties) en Louis Pasteur(microbentheorie en rabiesvaccins). Beide heren (en hun academische navolgers) hebben met hun aannames, hersenspinsels en wetenschapsfraude talloze doden op hun geweten! Onder de bezweringsformule dat “vaccinaties veilig en effectief” zijn, worden al meer dan een halve eeuw babies, kleuters, tieners, volwassenen, zwangere vrouwen, senioren, militairen, reizigers en zieken, standaard volgespoten met vaccins met daarin gevaarlijke en giftige chemicaliën en metaalverbindingen, en met de restanten van de gebruikte kweekbodems: cellen en weefsels van andere levenssoorten, inclusief hun vreemde eiwitten, vreemd DNA en RNA, naast de daarin onbekende hoeveelheden van onbekende microbiële besmettingen…

  Volgens dr Judy Mikovits zijn HIV en ebola door vaccinaties ontstaan. Nadat miljoenen mensen rond de jaren vijftig in Belgisch Congo en Rwanda-Burundi een vaccin kregen toegediend, dat was gekweekt op nierweefsel van chimpansees en bonobo’s, brak het Hiv-virus uit – met tientallen miljoenen geïnfecteerden en doden tot gevolg.Uit de officiële archieven van verschillende landen blijkt dat overal waar werd gevaccineerd met koepokvaccinatie, braken daarna -vanwege immuunsuppressie -steevast grote pokkenepidemieën uit met zeer vele doden. Ook is gerapporteerd hoe in gebieden waar niet werd gevaccineerd, de pokken niet of nauwelijks voorkwamen!Terwijl er geen pokkenepidemie op komst was, verplichtte in 1918 het Amerikaanse leger 3.285.376 bewoners van de Filippijnen tot koepokvaccinatie. Van deze gevaccineerden kregen er 47.369 pokken, en eenderde deel van hen stierf: 16.477 personen. In 1919 werd het experiment verdubbeld. Toen werden 7.670.252 bewoners gevaccineerd. Van hen kregen er 65.180 pokken,en tweederde deel van hen stierf: 44.408 slachtoffers.Aldus dr. William Koch in zijn boek The Survival Factor in Neoplastic and Viral Diseases (p.19).Wanneer een kind een duidelijk teken van een koepokvaccinatie vertoonde (littekens op de entplek) en toch overleed aan pokken, dan werd de doodsoorzaak vaak beschreven als ‘waterpokken’!In Duitsland hadden in jaren 1870-1871 meer dan 1.000.000 mensen pokken, waarvan er 120.000 stierven. Hiervan was 96% ingeënt.Dit bracht Bismarck de Kanselier van Duitsland tot de uitspraak: “de hoop op de doeltreffendheid van het koepokkenvirus als preventie tegen de mensenpokken is volledig bedrieglijk gebleken.”Het vaccineren tegen pokken was gestopt, niet omdat de ziekte was uitgeroeid, maar omdat zij problemen hadden met het vaccin. Gevaccineerde individuen bleken actief pokkenvirus door te geven aan mensen, waarmee ze in contact kwamen. Het was onbeheerst en daarom zijn ze ermee gestopt…

  Het vaccin tegen mazelen doodt meer mensen dan de ziekte zelf. De Amerikaanse overheid heeft vrij gegeven dat er sinds 2003, 98 door mazelen vaccinatiegerelateerde doden zijn geconstateerd en 694 gevallen van zeer sterke bijwerkingen met invaliditeit als gevolg.De 40 grootste farmabedrijven in Europa investeren jaarlijks 40 miljoen euro in lobby-werk.De uitspraak dat vaccins veilig zijn is niet afkomstig van de producent van het chemische product, maar van de fabrikant van het vaccin,die veiligheid van haar eigen product beoordeeld.Dus,het idee van ‘veilige’ vaccins klopt niet!Vier wetenschappers in de jaren zestig hadden geconcludeerd dat de griepvaccins niet werkten. In feite waren die vaccins zo slecht en/of gevaarlijk dat ze weigerden om deze aan hun eigen gezin toe te laten dienen(video).‘Van de griepprik is niet bewezen wat het effect ervan is. Reden genoeg om ermee te stoppen’, stelt huisarts Hans van der Linde.“De griepprik doet niet wat hij zou moeten doen, namelijk de griep voorkomen.Hoogleraren zijn betaald adviseur van de industrie, doen onderzoek in samenwerking met de industrie en organiseren nascholing die wordt bekostigd door de industrie. Ze zeggen dat daar niet aan valt te ontkomen. Dezelfde houding zie je bij overheden. De wettelijke regelgeving komt tegemoet aan de wens van de fabrikanten.In een EU-rapport van enkele jaren geleden werd het aantal doden door bijwerkingen van medicijnen geschat op 200.000 per jaar. Alleen in de Europese Unie.Artsen leggen bij een overlijden lang niet altijd een relatie met de medicijnen die de patiënt gebruikte.De sterfte door bijwerkingen van een medicijn is bedrijfsgeheim geworden. Nog kwalijker is dat middelen met zeer ernstige aangetoonde bijwerkingen soms nog jaren op de markt kunnen blijven”,zegt oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl…

  Aan het einde van het griepseizoen blijkt elk jaar weer dat het vaccin niet werkt. Maar het maakt kennelijk niet uit,omdat vaccineren gaat om geld, niet om gezondheid en de politiek kiest altijd voor het bedrijfsleven, niet om haar burgers effectief te beschermen tegen het op de markt brengen van ronduit gevaarlijke producten.“We worden ongezonder, het immuunsysteem verzwakt. Mensen worden te vaak volgestopt met te veel medicijnen.Mensen vereenzamen, krijgen slechte voeding, vitamine D wordt uit het pakket gehaald, terwijl er duizenden studies zijn die het belang van vitamine D voor ouderen aantonen en er zelfs het verminderen van IC opnames door virale infecties. In plaats daarvan worden mensen volgestopt met medicijnen, die bijwerkingen hebben, waardoor weer andere medicijnen nodig zijn.We leven in symbiose met allerlei micro-organismen. Ziekte is vaak het gevolg van een verstoring van de balans van het immuunsysteem/ecosysteem in je lichaam.

  Blaasontstekingen bijvoorbeeld kun je oplossen met voeding. Maar wat er gebeurt is dat vrouwen antibiotica krijgen, soms wel vijf keer per jaar. Dit leidt weer tot andere verstoringen in je darmen”, stelt Carla Peeters. De immunoloog werkte na een loopbaan bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het RIVM, 15 jaar als interim-manager in de zorgsector. Met haar bedrijf ‘Cobala Good Care Feels Better’ helpt zij chronisch zieke mensen om terug te keren naar de maatschappij.

  De wetten van de natuur vormen namelijk de basis van ons leven. Ons lichaam weet precies welke natuurlijke stof voor welke functie dient in het lichaam en hoeveel er waar nodig is. Briljant bedacht door wie dan ook. De natuur heeft het zo bedoeld en we maken als mens onderdeel uit van de levenskracht van die natuur. Nu heeft de mens in al haar wijsheid ‘alternatieve’ geneesmiddelen bedacht en gefabriceerd ter ondersteuning van het zelfgenezend vermogen van ons lichaam.

  Helaas hebben de meeste medicijnen tal van ernstige en minder ernstige bijwerkingen omdat ze van chemische afkomst zijn…

  ‘Cholesterol is via grove wetenschappelijke fraude gekoppeld aan de angst voor een hartaanval. Door deze angst wil men als offer het cholesterol verlagen en dit proces leidt tot ernstige bijwerkingen. Als oplossing voor deze angst is een zeer schadelijk medicijn gekozen dat een biljoen dollar per jaar opbrengt.

  De Cholesterol leugen is nu zo mondiaal verankerd, dat niet besproken kan worden wat Cholesterol echt te maken heeft met een hartaanval. Hoewel Cholesterol absoluut niet te laag mag zijn, worden de normen steeds naar beneden bijgesteld en hebben nu een dramatisch ongezond niveau bereikt’,zei Pierre Capel, de emeritus hoogleraar immunologie.Om het geneesmiddelenbeleid van de EU te beïnvloeden, zetten ze in Brussel 176 lobbyisten in. Dat schreef De Standaard op 3 september 2015. De cijfers komen van het Corporate Europe Observatory (CEO), een ngo die onderzoek doet naar het lobby-werk van bedrijven bij de EU-commissie en het EU-parlement.De farmaceutische industrie is een gevaarlijk monopolie spel met grotendeels ineffectieve en vaak giftige gepatenteerde medicijnen, die dan op hun beurt ziekte en de dood veroorzaakt in genocidale proporties.Deze epidemie van zieke mensen en het aantal sterfte door de farmaceutische business zijn een van de meest gruwelijke daden in de geschiedenis.We hebben nu een afschuwelijke realiteit in de Westerse wereld. Door een toenemend slechte levensstijl, die generatie op generatie wordt doorgegeven, nemen de welvaartsziekten kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en psychische stoornissen (alcohol, drugs, anorexia, zelfmoord, depressie, etc.) zienderogen toe…

  Meer dan 40 procent van alle farmaceutische preparaten die in Europa, in de VS en elders ter wereld worden geproduceerd, voorgeschreven en ingenomen, zijn mogelijk carcinogeen (kankerverwekkend), aldus ‘US National Institutes of Health’, het grootste onderzoeksinstituut van de Amerikaanse regering.Deze cijfers benadrukken alleen maar dat het bedrijfsmodel van de farma-branche er alleen maar voor zorgt dat de kankerepidemie in stand blijft en uitbreidt. Het aanvragen van een patent op farmapreparaten is namelijk het belangrijkste bedrijfsprincipe (verdienmodel) van de farmaceutische investeringsmaatschappij en is tegelijk een van de hoofdoorzaken van de kankerepidemie.Het miljardengewicht van de farma-investeringshandel is de hoofdoorzaak van het voortbestaan van de kankerepidemie.En als we de krankzinnige ziektespiraal die nu mondiaal aan de orde is, willen doorbreken is er slechts één weg mogelijk: een wereldwijd verbod op het investeren in ziekte door de farmabranche. Het doelgericht in stand houden en uitbreiden van ziekten als afzetmarkt moet worden verboden. We hebben een wereldwijd verbod op patent op producten nodig, die invloed hebben op het leven en de gezondheid van miljoenen mensen. En de gezondheidszorg in alle landen zou onder openbare controle moeten worden gesteld. Alleen langs die weg kan verder misbruik worden verhinderd.Wij moeten zo snel mogelijk deze farmaceutische moordmachine STOPPEN!

  Ziekten en gifstoffen die we via ons drinken of eten binnenkrijgen zullen via maag of darmstelsel-hier worden alle bacteriën gedood- een weg moeten banen naar onze bloedbaan.Een vaccinatie met diverse gifstoffen omzeilt al deze natuurlijke beschermingslagen, het levende virus (plus al dat andere gif) komt vrijwel direct in onze bloedbaan terecht.Waarom wil de beste tennisser ter wereld, de Serviër Novak Djokovic, zijn kinderen niet koste wat het kost vaccineren?Hij accepteert het niet, omdat hij de beste experts ter wereld heeft, die hem adviseren het niet te doen!Vaccins zijn gifcocktails(bevat talloze schadelijke stoffen o.a.formaldehyde, phenol, aluminiumsulfaat en soms kwik), die de kwaliteit van leven drastisch reduceren en de levensduur aanzienlijk verkorten.De kinderarts dr. Robert W. Sears maakt in zijn in 2008 uitgekomen boek – getiteld: “Is Aluminum the New Thimerosal?”, waarin hij vermeldt dat aluminium zich opstapelt in de hersenen en daar schade kan aanrichten – berekeningen van de hoeveelheid kwik en aluminium die zich door de intersieve vaccinatieprogramma’s kan opbouwen in het lichaam en vooral ook in de hersenen die voor het grootste gedeelte uit vetten bestaan.Vaccinatie niets dan schade brengt.Er is nog nooit eerder zoveel kanker, Alzheimer,Parkinson, autisme, ADHD, reuma, ga maar door, op onze planeet voorgekomen als tegenwoordig, ondanks alle moderne geneeskunde,gigantisch toegenomen consumptie van farmaceutica en de haast exponentiële groei van beschermende vaccins tegen een veelheid van kwalen.Niet-gevaccineerde kinderen zijn veel gezonder dan gevaccineerde kinderen:https://www.healthchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/ 

  Alle soorten kanker zijn te genezen, maar helaas wil de farmaceutische industrie niet dat mensen genezen worden;https://stories2604.blogspot.com/2024/04/kanker-is-al-lange-tijd-te-genezen.html

  Mijn allergiemedicijn is zeer succesvol bij de behandeling van deze verschrikkelijke ziekte;https://stories2604.blogspot.com/2024/04/mijn-allergiemedicijn.html

  Omdat dit verhaal over de farmaceutische industrie weerzinwekkend en genocidaal is, heb ik ter ontspanning ook dit filmpje met bloemen gemaakt…

  0 reacties :

  Een reactie posten