Van een onzer correspondenten.

Het is kennelijk geen nieuws dat een Kamermeerderheid een toekomstig kabinet oproept om naast de al geplande kerncentrales er nog maar twee bij te plaatsen. Een brede meerderheid van PVV, VVD, BBB, Denk, Volt, CDA, ChristenUnie, SGP, FvD en JA21 vindt dat er meer in kernenergie moet worden geïnvesteerd. Maar wie gisteren na het koken en eten het achtuur-journaal aanzette, het zelfbenoemde anker van de publieke nieuwsvoorziening, werd niet bijgepraat over dit belangrijke politieke besluit.

‘…verzoekt de regering om in de eerstvolgende Energienota een scenario uit te werken met een groter aandeel kernenergie bestaande uit ten minste vier grote kerncentrales in uiterlijk 2040.’


Zelfs een kort onderwerp of een snelle schakeling met de Haagse redactie kon er niet vanaf. Geen woord. Niets ten nadele van de andere breed uitgemeten onderwerpen, zoals de toch o zo slechte situatie op het verre Haïti, maar aandacht voor de succesvolle motie van Silvio Erkens (VVD), die een majeur omslagpunt markeert in de discussie over kernenergie werd een groot publiek onthouden. Omdat het NOS nalaat erover te berichten, hier maar de motie:

‘MOTIE VAN HET LID ERKENS

Voorgesteld 28 februari 2024

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kernenergie een prominente plek heeft gekregen in het NPE, maar dat er wordt uitgegaan van een aandeel kernenergie dat bestaat uit slechts twee grote kerncentrales; overwegende dat er richting 2050 ook voor kan worden gekozen om in te zetten op een groter aandeel kernenergie bestaande uit meer dan twee grote kerncentrales; overwegende dat meer inzet op kernenergie een nieuwe projectprocedure maar ook aanvullend ruimtelijk beleid in de vorm van herziening van het vestigings- en waarborgbeleid vereist; verzoekt de regering om in de eerstvolgende Energienota een scenario uit te werken met een groter aandeel kernenergie bestaande uit ten minste vier grote kerncentrales in uiterlijk 2040; verzoekt de regering om te beginnen met het herzien van het vestigings- en waarborgbeleid voor het eventueel realiseren van een grotere ambitie voor grote kerncentrales, en gaat over tot de orde van de dag. Erkens.’

Kijkers opgelet: kernenergie en NOS-journaal gaat niet goed samen.

***.