Hollands Noorderkwartier: Normen dinoterb niet overschreden

Datum:
 • vrijdag 29 maart 2024
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Een uitgebreid bronnen- en oorzaken onderzoek moet de komende maanden meer duidelijkheid bieden over de herkomst.


  28-3-2024


  Dit blijkt uit een validatie van de meetdata door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

  Het waterschap heeft de meetgegevens van 2022 geanalyseerd. Daaruit blijkt dat er eenmalig sprake is van een verhoogde meting op 1 september 2022. Om vast te stellen of de norm wordt overschreden, zijn meerdere meetgegevens gecontroleerd. Uit deze toetsing blijkt dat dinoterb in 2022 in het Zwanenwater niet boven de norm is uitgekomen.

  Ook vergelijkingen tussen laboratoria van de meetgegevens leverden geen bijzonderheden op. Deze conclusie is ook gedeeld met de NVWA en het RIVM.

  Bronnenonderzoek

  Een uitgebreid bronnen- en oorzaken onderzoek moet de komende maanden meer duidelijkheid bieden over de herkomst. Het is nu nog onbekend hoe, wanneer en waarom deze stof in het oppervlaktewater is terechtgekomen. Hollands Noorderkwartier heeft nu ook nog geen concrete aanwijzing van een mogelijke bron of mogelijke overtreding.

  Dit onderzoek vindt het hoogheemraadschap niet eenvoudig. Het middel dinoterb is namelijk al sinds 1998 verboden. Het is niet uit te sluiten dat het komt door historisch gebruik ten tijde dat het middel was toegestaan. Het waterschap wil bij voorbaat geen enkele oorzaak van het lijstje afstrepen.

  Totdat duidelijk is hoe, wanneer en waar dit middel in het oppervlaktewater terecht is gekomen, kan geen enkele uitspraak worden gedaan of daar ook een schuldige voor is aan te wijzen. Jos Beemsterboer (BBB), verantwoordelijk hoogheemraad voor de waterkwaliteit: „Elke beschuldiging aan welk adres dan ook, is voorbarig."

  Norm voor oppervlaktewater 

  Dinoterb heeft een MTR (maximaal toelaatbaar risico) norm. Deze norm is gebaseerd op de schadelijke effecten van een stof op dieren en planten bij langdurige blootstelling in het waterecosysteem. Deze norm zegt dus niets over mogelijke effecten op de mens. Om te kunnen bepalen of een stof aan de norm voldoet wordt de jaargemiddelde concentratie berekend. Als de stof gemiddeld hoger is dan de gestelde norm (voor dinoterb is dat 30 ng/liter), is de stof schadelijk voor de natuur. Voor het vaststellen van een normoverschrijding wordt dus niet gekeken naar individuele metingen. Jaarlijks worden de meetresultaten van het meetnet gewasbeschermingsmiddelen(externe link) berekend en aan de norm getoetst. Deze resultaten worden gepresenteerd op de website Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater (externe link).

  0 reacties :

  Een reactie posten