Van een onzer correspondenten.

Alexander Kops, Tweede Kamerlid van de PVV, heeft vorige week kritische vragen over het windpark Echteld-Lienden gesteld aan verantwoordelijk minister Rob Jetten:

‘Bent u bereid bereid de bouw van de megawindturbines tegen te houden?’

Kops is gealarmeerd door krantenberichten over de komst langs de A15 van de hoogste windmolens ooit op het Europese vasteland. Volksvertegenwoordiger Kops wil weten in hoeverre Jetten, de minister voor Klimaat en Energie, op de hoogte is van het feit dat de provincie Gelderland de bouw van zeven megawindturbines (met een tiphoogte van bijna 270 meter) langs de A15 wil doordrukken. Kops:

‘En dat terwijl de gemeente Buren én omwonenden hier fel op tegen zijn?’

Ook wil hij weten of Jetten de mening van de Burense wethouder Martine de Bas (Code Oranje) deelt. Zij vindt het besluit van de provincie, onder meer in de Gelderlander, onacceptabel en onvoorstelbaar. Temeer omdat de gemeente Buren al zou voldoen aan de afspraken voor de opwek van duurzame energie.

De misschien wel hoogste windmolens ter wereld komen langs de A15 tussen Echteld en Lienden te staan. En de gemeenteraad van Buren is daar woedend over. Die blijft zich verzetten tegen de plannen van de provincie:

‘We geven niet op.’

Kops haakt in op de zorgen in de omgeving, onder meer verwoord door de Actiegroep Tegenwind:

‘Deelt u de zorgen van omwonenden – die zich testpersonen noemen omdat nergens windturbines van deze hoogte in een bebouwde omgeving staan – over geluidsoverlast, gezondheidsschade, horizonvervuiling en vermindering van de woningwaarde?’, wil hij weten.

Het kamerlid citeert Jan de Laat (klinisch-fysicus en audioloog van het Leids Universitair Medisch Centrum) die wil dat de afstandsnorm tussen windmolen en omwonenden tienmaal de hoogte van de masten is. De masten bij Lienden en Echteld zijn 180 meter hoog zijn, de wieken reiken tot een tiphoogte van 270 meter.

De afstand zou volgens De Laat dus 1800 meter moeten zijn, daar komt het provinciaal besluit over Windpark Echteld-Lienden niet bij in de buurt.

Kops wil weten of het klopt dat de gezondheidseffecten van windturbines waar De Laat voor waarschuwt, in de wind worden geslagen. Het gaat dan om slaapstoornissen, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, oorsuizen, concentratieverlies, hoge bloeddruk en hartslag, bronchitis, rusteloosheid, angst en depressie. Minister Jetten moet nog reageren op de gestelde vragen.

Voor bewonersreacties, zie hier.

Bron o.a. hier.

***