Onderzoek beloftes nieuw pensioenstelsel, laten we voorkomen dat we een casinopensioen creëren | opinie

Datum:
 • donderdag 29 februari 2024
 • in
 • Categorie: ,
 •  Om een goed beeld te krijgen of het nieuwe pensioenstelsel de beloftes van een koopkrachtig pensioen kan waarmaken, moet er een onafhankelijk onderzoek komen.


  Joop Hartog, Boudewijn van Ittersum e.a.  29-2-2024


  Daarvoor pleiten vijf economen en financieel adviseurs.

  Zoals bekend is besloten tot een grondige hervorming van ons pensioenstelsel. Een en ander is neergelegd in de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Zoals ook bekend heerst bij velen twijfel en onrust over de gevolgen van deze wet voor onze toekomstige pensioenuitkeringen. Wat precies die consequenties zouden zijn was tot voor kort gehuld in dikke mist.

  Algemeen werd beweerd dat grosso modo bijna iedereen erop vooruit zou gaan. De pensioenen zouden slechts ‘meebewegen met de economie’. Dit suggereert een meebewegen met het bruto nationaal product (BNP). Het BNP fluctueert van jaar tot jaar, maar de trend vanaf 1945 is toch positief. Een jarenlange welvaartsgroei van circa 1,5 procent per jaar.

  Werkelijke consequenties

  Sinds kort wordt uit de zogenoemde transitieplannen duidelijk wat de werkelijke consequenties kunnen zijn van dit ‘meebewegen’, zoals die volgen uit de rekenregels die opgesteld zijn door De Nederlandsche Bank.

  Wanneer wij de verwachte koopkracht van het pensioen op 100 procent stellen, blijken fluctuaties ‘als het tegenzit’ een terugval van 100 procent tot circa 40 procent te betekenen, terwijl ‘als het meezit’ een niveau van 280 procent kan worden bereikt.

  Opvallend daarbij is ook dat er grote verschillen in de uitkomsten zijn tussen de leeftijdsgroepen, waarbij jongeren die minder in obligaties beleggen, er relatief gunstig uitspringen ten opzichte van de oudere deelnemers. Bedenk eens wat deze fluctuaties betekenen voor de toekomstplanning van een werknemer van 28 jaar of van 50 jaar.

  Geen planning oude dag mogelijk

  Eén ding is duidelijk. Op grond van dergelijke toekomstvoorspellingen is geen planning mogelijk voor de oude dag. Daarbij hebben we nog geen rekening gehouden met het feit dat voorgespiegelde verwachtingen door regeringen kunnen worden veranderd in de toekomst. De ervaringen uit het recente verleden met het niet-indexeren stemmen niet gerust.

  Wat altijd al gevreesd werd, maar vurig ontkend door vakbonden, de werkgevers en de ministers die zich er achtereenvolgens mee hebben beziggehouden: het wordt zo een casinopensioen. Sussende redenaties kunnen dat niet langer verhullen. De grote vraag is: willen we dat?

  Gedegen onderzoek noodzakelijk

  Alvorens dit hervormingsbeleid met alle macht door te zetten, lijkt een gedegen onderzoek door onafhankelijke in het verleden nog niet betrokken partijen noodzakelijk om na te gaan of de beloftes van een koopkrachtig pensioen van het nieuwe pensioenstelsel kunnen worden waargemaakt.

  Wanneer we nog een tijdje wachten en de besluitvormingswagen maar door rolt, wordt terugkeer op dat pad steeds moeilijker en zal dit leiden tot maatschappelijke onrust en vele rechtszaken.

  0 reacties :

  Een reactie posten