Van een onzer correspondenten.

Een selectie uit een uitgebreid artikel van Kris van Hamme.

Dat de klimaatverandering een prioriteit is voor de Europese Centrale Bank (ECB), bewijst ze met haar eigenste climate change centre. De kritiek dat de centrale bank daarmee te veel aan politiek doet, verwerpt Irene Heemskerk, die het centrum leidt.

‘De klimaatverandering heeft een impact op de inflatie en vormt een financieel risico voor de banken waarop wij toezicht houden.’

Onder impuls van ECB-voorzitster Lagarde is klimaatverandering een prioriteit geworden. Volgens de centrale bank heeft die een impact op haar monetair beleid en op haar bankentoezicht. Volgens de critici leidt het af, volgens DeTijd.

Normaal hoort de centrale bank marktneutraal te zijn in haar aankopen.


Door zoveel hooi op haar vork te nemen, kan de perceptie ontstaan dat de ECB zich laat gebruiken door overheden die ervoor terugdeinzen onpopulaire – maar effectieve – maatregelen zoals een koolstoftaks door te duwen.


Dat ook binnen de ECB twijfel heerst over de eigen klimaatambities, blijkt mogelijk uit de recente negatieve beoordeling van Lagarde door het eigen personeel. Iets meer dan de helft van de 1.159 personeelsleden die een enquête beantwoordden, vindt Lagardes prestatie ‘zwak’ tot ‘zeer zwak’. Een verwijt is dat ze de centrale bank kwetsbaar maakt voor kritiek door ‘te frequent’ de politieke toer op te gaan. 57 procent van de respondenten vindt het wel goed dat de ECB rekening houdt met klimaatverandering in haar beleid. Dat is weliswaar een meerderheid, maar geen overweldigende.

Normaal hoort de centrale bank marktneutraal te zijn in haar aankopen, ofwel obligaties te kopen in overeenstemming met hun uitgegeven volume. Zo werkt ze niet prijsverstorend. Bij tilting, dat geïntroduceerd werd in het klimaatactieplan van juli 2022, wijkt de ECB af van de neutrale gewichten, schrijft van Hamme.

‘We geven daarbij meer gewicht aan de obligaties van klimaatvriendelijke bedrijven’, legt Heemskerk uit. ‘Dat heeft wel degelijk impact gehad: de koolstofintensiteit van onze aangekochte bedrijfsobligaties is met 60 procent gedaald. Deels omdat wij selectiever waren voor de klimaatscores van bedrijven, maar ook omdat bedrijven zelf klimaatinspanningen begonnen te doen.’

***

Voor het hele artikel, zie hier.

***