Datacenters leveren Hollands Kroon 1,75 miljoen euro ozb op. Microsoft en Google stutten gemeentefinanciën

Datum:
 • dinsdag 13 februari 2024
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De datacenters op bedrijventerrein Agriport A7 leveren Hollands Kroon dit jaar 1,75 miljoen euro aan onroerendezaakbelasting (ozb) op.


  Coen van de Luytgaarden 13-2-2024


  Amerikaanse techreuzen als Google en Microsoft houden ermee de gemeente overeind, aldus wethouder Robert Leever.

  De portefeuillehouder Economie en Brede Welvaart concludeert dat in een interview met de Volkskrant. ’Dit heeft de gemeentefinanciën gezond gemaakt’.

  Leever doet nog meer opmerkelijke uitspraken over de toekomstige ontwikkelingen op het bedrijventerrein langs de snelweg A7.


  De agrarische fusiegemeente, voorheen Wieringermeer, oogstte de afgelopen jaren veel kritiek door de deur wagenwijd open te zetten voor de gewraakte ’datadozen’. Critici van de actiegroep Red de Wieringermeer, zetten ze neer als energieslurpers en landschappelijke wangedrochten. Aanvankelijk werd aangenomen dat de datacenters een forse impuls zouden geven aan de regionale werkgelegenheid. Maar ook dat blijkt een forse tegenvaller. Zelfs voor de bouw ervan worden veel buitenlandse (onder)aannemers ingezet.

  Verder herbergt Agriport A7 veel bedrijven die bestaan bij de gratie van Oost-Europese arbeidsmigranten, zoals de grootschalige tuinbouwkassen die (vanuit het Westland) op Agriport zijn neergestreken.


  Lees ook: Lobby Microsoft en Google was misleidend. Jarenlang hengelde het Rijk naar datacentra, maar het stroomnetwerk kan ze nauwelijks aan


  Ook daarover heeft Leever een uitgesproken mening. Zeker nu de staatscommissie Van Zwol van zich laat horen. Die vraagt zich steeds meer af, of er in Nederland wel plaats is voor bedrijfstakken die veel ruimte in beslag nemen en vooral op arbeidsmigranten drijven. Zoals kasbedrijven, distributiecentra, windparken en slachterijen.

  Hollands Kroon is daarom kritischer geworden bij de selectie van bedrijven die zich aanmelden. ’Als nieuwe bedrijven zich hier willen vestigen, onderzoeken wij wat zij structureel bijdragen aan de samenleving’, stelt Leever.


  Zo meldde zich onlangs een productiebedrijf voor kant-en-klaarmaaltijden. Het bedrijf in kwestie wilde een fabriek neerzetten met ’een paar honderd arbeidsmigranten aan de lopende band’. Leever wees het verzoek af. ’Het paste niet in het bestemmingsplan en zou onze opgave rondom arbeidsmigratie alleen maar groter maken. We willen niet dat arbeidsmigranten de motor zijn van economische groei’.


  Desgevraagd wil de afdeling communicatie van de gemeente Hollands Kroon niet zeggen om welke fabrikant het hier gaat. ’Dit verzoek is uitgezet. Ik weet alleen niet of we die naam kunnen delen’, reageert een woordvoerder van de afdeling communicatie.

  De komst van datacenters heeft politiek diepe wonden geslagen. Raadsleden begonnen kritische vragen te stellen en stapten uit de coalitie. Onder hen oprichter van de Seniorenpartij Jeff Leever, vader van de huidige wethouder.


  Volgens Leever is het door Rutte omarmde liberale overheidsbeleid mede schuldig aan de huidige situatie in Hollands Kroon. ’Wat in Hollands Kroon speelde, is nu eenmaal wat er gebeurt als je een minister-president hebt die zegt dat visie je alleen maar in de weg zit en lokale bestuurders daar achteraan lopen. Nu hebben wij de verantwoordelijkheid de pijn op te lossen’.


  Leever stelt zich sindsdien op als bestuurlijk poortwachter zodra bedrijven aankloppen. ’Onlangs kwam een glastuinbouwbedrijf met de vraag voor nog eens 470 ha op Agriport. Dat doen we even niet. Het leidt tot extra arbeidsmigranten’.

  Datacenters hebben hun slechte imago deels aan zichzelf te wijten, stelt commercieel directeur Jack Kranenburg van Agriport A7 in dezelfde reportage. ’Toen glastuinbouwbedrijven kwamen, verzorgden tuindersvrouwen rondleidingen voor de families hier. Maar bij Google en Microsoft verscheen een bouwput met een groot hek er omheen. Daardoor gingen verhalen een eigen leven leiden’, stelt Kranenburg. Zijn moeder Tiny maakte jarenlang deel uit van de gemeenteraad Wieringermeer die is opgegaan in het huidige Hollands Kroon.


  Datacenters hebben geleerd van hun fouten, zo blijkt uit een recente reportage in deze krant. „Bij de bouw van datacenters zijn we de  mist ingegaan”, stelt directeur Nick Hengelman in een terugblik.

  Reden voor Microsoft belangrijke handreikingen te doen. Zo is besloten de kleuren van de buitenkant af te stemmen in overleg met de gemeente. Verder gaat het omringende groen van de datacenters op de schop om de reusachtige gebouwen beter te maskeren en wordt verder alles in het werk gesteld de biodiversiteit te stimuleren.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten