Centraal Tuchtcollege beslist in voordeel huisarts Elens, tikt De Jonge en inspectie op de vingers

Datum:
 • donderdag 15 februari 2024
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De Jonge noemde huisarts Elens eerder een ‘kwakzalver’.


  Robin de Boer 15-2-2024


  Delen

  Luister naar dit artikel
  NineForNews.nl
  00:00 / 02:22

  Het Centraal Tuchtcollege, het hoogste gerecht dat oordeelt over tuchtklachten tegen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, heeft de berisping die huisarts Rob Elens eerder kreeg afgezwakt naar een waarschuwing.

  De gezondheidsinspectie (IGJ) diende een klacht in tegen de huisarts omdat hij off-label hydroxychloroquine en ivermectine aan coronapatiënten voorschreef en zich in diverse media kritisch uitliet over het overheidsstandpunt ten aanzien van COVID-19.

  Elens schrijft op zijn website dat de IGJ een puppet is van minister Hugo de Jonge. “Niet duidelijk, niet onafhankelijk en niet eerlijk!” De Jonge noemde huisarts Elens eerder een ‘kwakzalver’.

  Gehandeld vanuit oprechte betrokkenheid

  Het tuchtcollege concludeert: “Uit de stukken en de verklaringen van de huisarts blijkt dat hij in deze onzekere tijd heeft gehandeld vanuit oprechte betrokkenheid met en zorgen over zijn patiënten.”

  Het Centraal Tuchtcollege weegt bovendien mee dat op basis van een procedure in het kader van de Wet Open Overheid (Woo) is komen vast te staan dat de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich actief heeft bemoeid met het beleid van de inspectie in deze zaak, onder meer door er bij de inspectie op aan te dringen dat ‘disciplinerend’ wordt opgetreden tegen de huisarts en door de vraag te stellen waarom de huisarts überhaupt nog (de) praktijk [mag] uitoefenen gelet op alle uitingen.

  “Disciplinering van – in de ogen van een minister van VWS – lastige artsen is echter geen doelstelling van het tuchtrecht.”

  Passend en toereikend

  Verder is aannemelijk dat het onderzoek door en de tuchtklacht van de inspectie mede zijn ingegeven om duidelijkheid te verkrijgen over onzekerheden over de uitleg van artikel 68 en dat de tuchtprocedure op dit punt dan ook het karakter van een ‘proefproces’ heeft.

  Het Centraal Tuchtcollege vindt onder deze omstandigheden het opleggen van een waarschuwing in dit geval ‘passend en toereikend’.

  Elens: “Eindelijk eens een teken dat er nog enige weldenkende en eerlijke mensen zijn in de rechtszalen van Nederland.”

  Over de auteur: Robin de Boer is economisch geograaf. Volg hem hier op Substack.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  De Rechterlijke Macht zal zo langzamerhand ook gaan beseffen dat ze niet altijd op het deksel van de beerput kunnen blijven zitten omdat er steeds meer stank uit die beerput op borrelt. Het ziet er naar uit dat de stank inmiddels zo hevig is dat het deksel er eerdaags afgeblazen wordt door de onwelriekende gassen.

  Een reactie posten