Spreidingswet aangenomen; moet Hollands Kroon onderdak bieden aan 279 asielzoekers en Texel aan 83?

Datum:
 • zondag 28 januari 2024
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - 
   Nu de veelbesproken spreidingswet daadwerkelijk door de Eerste Kamer is aangenomen, kunnen op te vangen asielzoekers verdeeld worden over verschillende gemeenten.   verslaggeefster 28-1-2024


  Wanneer alle gemeenten hierin worden betrokken, zou het in Hollands Kroon gaan om 279 asielzoekers, Texel zou er 83 moeten onderbrengen.

  Dat blijkt uit een berekening die het Algemeen Dagblad deed op basis van cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers zouden niet veel afwijken van de definitieve cijfers, zo meldt het AD: „Hoeveel asielzoekers een gemeente in principe moet opvangen, hangt af van het aantal inwoners en de mate van welvaart.”


  Begin februari horen provincies hoeveel plekken ze moeten regelen. Het is overigens niet zo dat in alle gemeenten asielopvang hoeft te komen. De provincie bespreekt de mogelijkheden eerst met de gemeenten. Op 1 november moeten de twaalf provincies aan het departement doorgeven of gemeenten voldoende plekken aanbieden om de taakstelling te halen.


  De minister van Justitie en Veiligheid neemt op 31 december een officieel besluit over de verdeling. Daarna hebben gemeenten nog uiterlijk zes maanden de tijd om de opvangplekken te realiseren.

  Uitvoering


  „Door gemeenten in Noord-Holland Noord wordt gewacht op de vaststelling van de capaciteitsraming en nadere uitvoeringsregelingen die eind van deze maand en begin volgende maand bekend moeten zijn”, meldt Monique de Leeuw namens gemeente Hollands Kroon. In deze gemeente worden nog helemaal geen asielzoekers opgevangen. Over eventuele locaties kan De Leeuw nog niets zeggen. „De vervolgstappen vinden hierna plaats aan de Regionale Regie Tafel en de Provinciale Regie Tafel. 


  Aantallen en mogelijke locaties zijn dan gespreksonderwerp.”

  Hollands Kroon besloot al eerder om een locatie aan de Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als tijdelijke huisvestingslocatie voor drie doelgroepen: Oekraïense vluchtelingen, spoedzoekers en statushouders. Er wordt op meer plekken in de gemeente gezocht naar tijdelijke woonoplossingen. Middenmeer is de eerste locatie die definitief wordt aangewezen. Hier moeten 48 woonunits komen voor de drie doelgroepen.
  Middenmeer is binnen de gemeente Hollands Kroon de eerste locatie die definitief wordt aangewezen als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, spoedzoekers en statushouders. Hier moeten 48 woonunits komen.© Archieffoto

  Eilandsituatie

  Op Texel zouden volgens de berekeningen van het AD 83 asielzoekers opgevangen moeten worden. „De huidige situatie in Ter Apel gaat ook ons aan het hart. Wij begrijpen de behoefte om een meer gelijkmatige opvang van asielzoekers te realiseren”, zegt burgemeester Mark Pol. „Door gemeenten wordt gewacht op de vaststelling van de capaciteitsraming en de nadere uitvoeringsregelingen die eind van deze maand en begin volgende maand bekend moeten zijn. De vervolgstappen vinden hierna aan de Regionale Regie Tafel en de Provinciale Regie Tafel plaats. Voor Texel maakt de geografische ligging het extra lastig. Hoe dit vraagstuk opgelost moet worden, is nog niet te beantwoorden.”

  Het waddeneiland vangt al wel Oekraïense vluchtelingen op.


  Lees ook: Spreidingswet gaat 1 februari in, maar eventuele dwang pas in 2025


  In de gemeente Schagen zouden volgens de cijfers van het AD 277 asielzoekers opgevangen moeten worden. Binnen deze gemeente wordt gesproken over verplaatsing van de tijdelijke opvang in Petten (zo’n 225 plekken) naar Schagen Oost. De opvang op deze plek zou tijdelijk zijn, tot april 2025. De gemeente zoekt nu nog andere locaties waar voor langere termijn zo’n 250 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. ,,De asielzoekers die nu al worden opgevangen tellen mee in het totale aantal asielzoekers die de gemeente Schagen moet opvangen'', meldt Jorien van Zoonen namens de gemeente Schagen.


  Goed geregeld

  Voor Den Helder is een aantal van 256 asielzoekers berekend. „We zijn meegenomen in de cijfers en wachten de daadwerkelijke uitwerking van de spreidingswet af”, meldt woordvoerster Florentine de Maar. „We hebben de opvang al jarenlang goed geregeld. Het aantal komt niet bovenop de huidige opvang, dus we hoeven ons ook niet te richten op nieuwe locaties.”


  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten