Naast het dominante – en officieel gesanctioneerde – klimaatnarratief van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde door het verstoken van fossiele brandstoffen, kent de wetenschap een aantal alternatieve opvattingen waarin natuurlijke factoren een grote(re) rol spelen.

Vele astrofysici zijn bijvoorbeeld van oordeel dat de zon een dominante rol speelt. Eén daarvan is Valentina Zharkova, die thans in Engeland doceert aan de Universiteit van Northumbria.

In onderstaande video kondigt de presentator, Kim Greenhouse, een uitvoerig gesprek met haar aan.

 

Voor het volledige gesprek van anderhalf uur klik hier en scrol naar beneden om vervolgens op de video te klikken.

In tegenstelling tot de AGW-hypothese (AGW = Anthropogenic Global Warming) heeft de zonne-hypothese als voordeel dan velen van ons het nog zullen kunnen meemaken of Valentina Zharkova gelijk heeft of niet. Bij de AGW-hypothese is dat pas in de verre toekomst het geval wanneer geen van de huidige pleitbezorgers daarvan nog daarvoor verantwoording kunnen afleggen.

***