Zonneparken op landbouwgrond verleden tijd vanaf 2024

Datum:
 • zaterdag 28 oktober 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Het inzetten van zonnepanelen op landbouwgrond is vanaf 1 januari 2024 alleen nog bij hele hoge uitzonering mogelijk.


  28-10-2023


  Het demissionaire kabinet geeft namelijk de voorkeur aan zon op dak. Dat schrijft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) mede namens minister Jetten (Klimaat en Energie) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

  Omdat de ruimte in Nederland schaars is en er grond nodig is voor de landbouw, woningbouw, infrastructuur, natuur en economie, moet het kabinet keuzes maken. Het past daarom de 'voorkeursvolgorde zon' aan. Het nieuwe uitgangspunt is dat zonnepanelen zoveel mogelijk op daken en gevels komen of in combinatie met andere functies worden toegepast. De Rijksoverheid en provincies stimuleren daarom de plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen, maar ook op bijvoorbeeld kassen, industrieterreinen, stortplaatsen en boven parkeerplaatsen.

  Dit gebeurt aan de hand van de zogenoemde 'voorkeursvolgorde':

  • Trede 1: Zonnepanelen op daken en gevels
  • Trede 2: Onbenutte terreinen in bebouwd gebied
  • Trede 3: Onbenutte terreinen in landelijk gebied
  • Trede 4: Landbouw- en natuurgronden

  Juridische borging

  Om te zorgen dat partijen zich aan de regels houden, moeten provincies deze voorkeursvolgorde ook opnemen in provinciale verordeningen. Daarmee is de juridische borging verankerd. Dat betekent dat voor nieuwe zonneparken op landbouw- en natuurgronden geen vergunningen worden verleend, enkele uitzonderingen daargelaten.

  De provincie kan een uitzondering maken voor gronden die al een andere bestemming zouden krijgen, voor combinaties van zonnepanelen met bepaalde vormen van agrarische bedrijfsvoering of lokale energie-opwek.

  Nieuwe projecten

  De regels gelden alleen voor nieuwe zonneparken. De huidige projecten waarvan de participatie al in een vergevorderd stadium is, kunnen doorgaan. Deze krijgen niet te maken met de nieuwe regels.

  Doelen

  Dat de afspraken worden aangepast, betekent niet dat de afspraken uit de RES (Regionale Energie Strategie) wijzigen. Provincie en het Rijk staan dus nog steeds aan de lat voor het halen van de doelen.

  Vanuit het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) zal de naleving van de afspraken en haalbaarheid worden gemonitord. De RES-afspraken moeten wel gerealiseerd worden.

  0 reacties :

  Een reactie posten