Lozing giftige metalen in Wadden door 'smeerpijp' VKA neemt toe, provincie greep niet in

Datum:
 • zondag 29 oktober 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Door gebrek aan menskracht en de juiste kennis greep de provincie Groningen niet in.


  28-10-2023


  Lozing giftige metalen in Wadden door 'smeerpijp' VKA neemt toe, provincie greep niet in


   

  De gehaltes kwik, lood, cadmium en arseen die Nedmag via de VKA-leiding loost in de Eems en Dollard zijn in tien jaar niet gedaald, maar gestegen. Door gebrek aan menskracht en de juiste kennis greep de provincie Groningen niet in.

  Zoutverwerker Nedmag in Veendam is een van de vijf huidige bedrijven die restwater lozen op de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA). Deze leiding mondt uit ten noorden van Delfzijl in de Eems. Het water komt zo ook in de Dollard en Waddenzee terecht. De bedrijven zuiveren het water vóór de lozing, maar vooral in het water van Nedmag blijven toch zware metalen achter.

  In de vergunning van Nedmag uit 2008 is geen maximum opgelegd voor de lozing van metalen, en dus kon de uitstoot in de jaren daarna toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant en Pointer (KRO-NRCV).

  Schadelijk voor milieu

  Kwik en cadmium zijn giftige zware metalen die dusdanig schadelijk zijn voor het milieu, dat de Europese Unie wil dat lozingen in zee in 2027 zijn gestopt. Ook de lozing van lood moet in dat jaar zoveel mogelijk zijn verminderd. Van arseen, en ook kwik, is al jaren bekend dat de gehaltes in de Eems, Dollard en Waddenzee te hoog zijn.

  In 2010, toen Nederland strengere wetten invoerde om de waterkwaliteit te beschermen, loosde Nedmag nog afvalwater met een jaartotaal van 0,9 kilo kwik. In 2021 was dat 4,8 kilo, schreef deze krant eerder al. De lozingen zijn door het zoutbedrijf zelf gemeld in de landelijke databank Emissieregistratie: 2021 is het laatste verslagjaar.

  Ook de lozing van cadmium nam toe: van 3 kilo in 2010 naar 24 kilo in 2021. De lozing van arseen verdubbelde in die periode naar 11,2 kilo. Het gehalte lood in het afvalwater verelfvoudigde zelfs: van 47 kilo naar 536 kilo.

  Nooit opgetreden

  Nedmag maakt industriële zouten. Volgens het bedrijf zitten de zware metalen in de grondstoffen die daarvoor worden gebruikt, en in het productiewater uit het naastgelegen kanaal. Als de productie toeneemt of de gehaltes in de grondstoffen stijgen, heeft dat dus invloed op de concentraties metalen in het afvalwater, is de verklaring van de zoutverwerker.

  De Omgevingsdienst Groningen (ODG) gaat namens de provincie over de vergunning van Nedmag. Dat de oude vergunning nooit werd gemoderniseerd, verklaart de dienst door een gebrek aan specialistische kennis over waterlozingen en mensen die daar deskundig in zijn. Omdat er nooit limieten voor de zware metalen zijn afgesproken, is er ook nooit tegen de lozingen opgetreden.

  Rijkswaterstaat was in 2008 nog de verantwoordelijke partij en stelde toen de Nedmag-vergunning op. In een reactie zegt de organisatie nu dat limieten in vergunningen ‘niet altijd nodig zijn’, zonder dit toe te lichten. Nedmag wilde deze maand een aanvraag indienen voor het herzien van de vergunning, maar heeft dit nog niet gedaan, vanwege onduidelijkheden in de normen’.


  0 reacties :

  Een reactie posten