Bill Gates’ nieuwe plan: 70 miljoen hectare bomen kappen om “de opwarming van de aarde tegen te gaan”

Datum:
 • woensdag 11 oktober 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  BEGRAVEN WORDEN OM KOOLSTOFUITSTOOT TE VOORKOMEN.


  11-10-2023

  Bill Gates en andere globalistische miljardairs investeren nu in pas opgerichte klimaatbedrijven zoals Kodama Systems om een miljard ton “biomassa” te oogsten en te begraven om “de planeet te redden”. Miljoenen bomen die ons van zuurstof voorzien en waardevol hout hadden kunnen zijn, zullen in plaats daarvan begraven worden. Dit zal leiden tot stijgende prijzen voor hout, brandhout, pulp en andere houtproducten, schrijft Christer Ericsson op Freewestmedia.com.

  De meestal opzettelijk aangestoken bosbranden van deze zomer over de hele wereld worden nu gebruikt als een primair argument voor ontbossing. De vernietiging van Amerikaanse bossen “omwille van het klimaat” wordt geleid door een Chinese professor. Samen met het planten van bomen op bouwland en economische stimuleringsmaatregelen voor boeren om over te schakelen op “koolstoflandbouw” in plaats van voedselproductie, zal de nu al onder druk staande wereldwijde voedselproductie binnenkort niet meer in staat zijn om de wereldbevolking te voeden.

  Bill Gates, de oprichter van Microsoft en een van ’s werelds rijkste globalisten, financiert nu een nieuw initiatief om “de opwarming van de aarde tegen te gaan” en “de planeet te redden”. De organisatie van Gates, Breakthrough Energy, heeft 6,6 miljoen dollar geïnvesteerd in het project dat geleid wordt door het in 2021 opgerichte bedrijf Kodama Systems. Het plan is om maar liefst 70 miljoen hectare bos te kappen, voornamelijk in het westen van de Verenigde Staten. Na de massale oogst zullen de miljoenen bomen in de grond begraven worden, zodat niemand ze kan gebruiken. De reden hiervoor is dat klimaatalarmisten geloven dat “het begraven van bomen de opwarming van de aarde zal verminderen”, omdat het voorkomt dat ze koolstofdioxide in de lucht afgeven.

  KODAMA SYSTEMS wordt gesponsord door Bill Gates om miljoenen tonnen bomen te kappen en te begraven. Net als andere klimaatbedrijven heeft Kodama soortgelijke eenvoudige logo’s en tekeningen die hun activiteiten beschrijven, alsof ze uit dezelfde mal zijn gegoten. Screenshot: Kodama Systems

  Koolstofdioxide in de lucht is nodig voor planten en bomen om koolstof te absorberen en te gebruiken om hun plantendelen te bouwen en te groeien. Zuurstof komt vrij door fotosynthese, wat wij mensen inademen. Daarom leggen bomen tijdens hun leven grote hoeveelheden koolstofdioxide vast. Wanneer ze sterven en ontbinden of verbranden, komt de vastgelegde kooldioxide vrij. Wanneer bomen aan het einde van hun levensduur geoogst worden, wanneer ze het meest waardevol zijn als hout of brandhout, en ze begraven worden in plaats van verkocht te worden, is het de bedoeling dat de koolstofdioxide gebonden wordt en gescheiden blijft van de atmosfeer van onze planeet. Daarom zijn de coördinatoren van het project, bekend onder de naam Carbon Lockdown Project, van plan om de “biomassa voor een lange tijd op te slaan in zuurstofvrije boomkluizen”. De bomen zullen worden begraven of ondergedompeld in water in plaats van te worden gebruikt voor dingen als hout voor huizen of pulp, waardoor de prijzen van hout, brandhout, papier en alle producten op houtbasis verder zullen stijgen.

  Bosbranden 

  De houtkap is geen toekomstig idee; het is al begonnen. Het Amerikaanse zakenblad Forbes meldt dat Kodama Systems medeoprichter Merritt Jenkins momenteel de proefkap leidt in het Stanislaus National Forest, gelegen aan de voet van de Sierra Nevada bergketen in Noord-Californië. Het natuurgebied beslaat bijna 900.000 hectare en wordt beheerd door de U.S. Forest Service, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. 31% van de Amerikaanse bossen zijn federaal eigendom.

  MERRITT JENKINS heeft alle reden om blij te zijn nu miljardairs en overheden miljoenen in zijn bedrijf pompen. Jenkins is medeoprichter van Kodama Systems en is hier te zien met een schep van het merk Corona (vergroting in inzet), zittend voor vers gekapte bomen in Californië die binnenkort begraven zullen worden. Jenkins, die een master in robotica heeft, is ook medeoprichter van Pattern Ag, een bedrijf dat grond analyseert voor boeren. Jenkins weet dus heel goed hoe rottende bomen cruciaal zijn voor het creëren van toekomstige landbouwgrond, een vitaal natuurlijk proces dat zijn andere bedrijf, Kodama, nu gaat belemmeren. Jenkins is een vitaal onderdeel van een project dat bekend staat als het Carbon Lockdown Project. Veel mensen op sociale media hebben met afschuw gereageerd op de plannen van Kodama, en anderen vragen zich af waar de eens zo uitgesproken milieuactivisten en “boomknuffelaars” nu zijn. Foto: X @forbes

  Momenteel test en verbetert Kodama een semi-autonome oogstunit, die acht meter lang is en 17 ton weegt. Het doel is om volledig autonome houtoogstmachines te bouwen die 24 uur per dag zonder menselijke operators kunnen werken, van het omhakken van de bomen tot het uit het bos slepen ervan. De huidige testmachine van Kodama kan ’s nachts werken, maar heeft nog steeds menselijke bedieners nodig. Met satellietverbindingen en geavanceerde lidar-camera’s (light detection and ranging), vergelijkbaar met die in zelfrijdende auto’s, kan het werk op afstand gestuurd en gecontroleerd worden. Wie de film Avatar heeft gezien, kan ongeveer begrijpen hoe het eruit zou zien.

  NING ZENG is de oprichter van het Carbon Lockdown Project en werkt aan het Department of Atmospheric and Oceanic Science van de Universiteit van Maryland in de VS. De Chinese professor heeft een bachelor in natuurkunde van de Universiteit voor Wetenschap en Technologie in China, een master in astrofysica en een Ph.D. in atmosfeerwetenschappen van de Universiteit van Arizona. Hij schrijft op de website van de Universiteit van Maryland: “Mijn huidige onderzoek omvat twee verschillende maar onderling verbonden gebieden: interactie tussen koolstofcyclus en klimaat en modellering van het atmosfeer-land-vegetatie-oceaansysteem. Ik bestudeer ook technische oplossingen en beleidsgevolgen van klimaatverandering, waaronder hernieuwbare energie en koolstofvastlegging.” Ning is vreemd genoeg moeilijk om foto’s en uitgebreide informatie over te vinden. Zelfs intern gebruikt hij profielfoto’s met een zeer lage resolutie en hetzelfde in videogesprekken. Foto: Universiteit van Maryland

  Kodama gebruikt bosbranden als een van zijn belangrijkste verkoopargumenten, omdat ze ook aanbieden om te zorgen voor omgevallen bomen en kreupelhout, en om het bos uit te dunnen – het bosbeheer dat niet meer zoals vroeger wordt uitgevoerd. Kodama wijst op de bedreiging voor leven en eigendom en op de gezondheidsrisico’s van de rook van bosbranden. Jimmy Voorhis, directeur Biomass Utilization and Policy bij Kodama, vertelt Forbes dat beleidsmakers nu naar hen luisteren, vooral nadat de Canadese bosbranden van deze zomer gevaarlijke luchtomstandigheden veroorzaakten in grote steden als New York, Washington, D.C. en Chicago.

  “De oranje lucht in San Francisco was een keerpunt. Ze luisteren nu naar ons,” zegt een tevreden Voorhis.

  De Amerikaanse autoriteiten proberen nu snel het probleem aan te pakken dat door hun eigen inactiviteit is ontstaan, door Kodama aan te nemen. De U.S. Forest Service wil de komende tien jaar 70 miljoen hectare bos uitdunnen, voornamelijk in Californië. Normaal gesproken gaat er na zo’n bosuitdunning hout van verkoopbare grootte naar zagerijen, terwijl de rest opgestapeld wordt en later, samen met de ondergroei, onder gecontroleerde omstandigheden verbrand wordt. Nu zal Kodama in plaats daarvan een miljard ton “biomassa” begraven in “boomgewelven” die ontworpen zijn om droge en zuurstofvrije omstandigheden te handhaven om te voorkomen dat het hout vergaat of verbrandt.

  “Eén ton biomassa in de bodem is één ton koolstofdioxide die niet in de atmosfeer terechtkomt.” – – Ning Zeng, de Chinese professor die Amerikaanse bossen kapt om “de planeet te redden”, heeft een vuistregel opgesteld.

  Kodama heeft al $1 miljoen aan subsidies ontvangen van het Californische bosbrandagentschap en anderen, evenals aankoopverplichtingen voor de koolstofkredieten die verbonden zijn aan de eerste 400 ton bomen die het door Gates gesponsorde bedrijf begraaft. Forbes schrijft dat “deze credits op de open markt $200 per ton zouden moeten opbrengen”. Forbes kiest waarschijnlijk voor deze prijs omdat klimaatalarmisten het hebben aangeprezen als een binnenkort te verwachten minimumprijs die nodig is om “de planeet te redden”. Momenteel kosten emissierechten minder dan de helft van deze prijs. De vooruitbetaling voor 400 ton begraven bomen komt dus overeen met $0,8 miljoen aan koolstofkredieten. Echte waarde in de vorm van hout en brandhout wordt dus omgezet in een fictieve waarde gebaseerd op de leugen van de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde.

  De buitenlandse desk van Free West Medias heeft toegang tot een interne presentatie waaruit blijkt dat de krachten achter dit idee van plan zijn om op verschillende manieren geld te verdienen. Het wordt geleid door Ning Zeng, een Chinese professor aan de Universiteit van Maryland in de VS en de oprichter van het Carbon Lockdown Project (CLP). Ning wordt beschreven als de “peetvader van het begraven van biomassa”. De presentatie, die gehouden werd voor andere insiders, is onthullend omdat het inzicht geeft in hun denkwijze. Ning benadrukt onder andere dat 97 procent van de bomen na 100 jaar bewaard zal blijven, wat aangeeft dat ze van plan zijn om ze voor een lange tijd op te slaan en ze daarna mogelijk opnieuw te gebruiken. Het is belangrijk om op te merken dat bomen die in een zuurstofvrije omgeving worden opgeslagen na verloop van tijd aan kwaliteit winnen en een waarde van tientallen euro’s per kilogram kunnen opbrengen.

  Het logo van CARBON LOCKDOWN PROJECT toont een boom met een hangslot (boven). In interne documenten wordt een soortgelijk maar afwijkend logo gebruikt, met drie menselijke figuren in een recyclingsymbool.

  Ning benadrukt vooral dat de kosten voor het verwijderen van koolstofdioxide uit de atmosfeer erg laag zullen zijn, $10-50 per ton. Bedrijven die moeten betalen voor zogenaamde koolstofkredieten in de lopende emissiehandel – een miljardenindustrie die globalisten nu aan de wereld opleggen – kunnen deze “dienst” van CLP kopen.

  De gemiddelde veilingprijs van de EU voor emissierechten in 2022 was 79 euro per ton CO2, met een minimumprijs van ongeveer 58 euro per ton CO2 en een maximum van 98 euro per ton CO2. Dit kan worden vergeleken met de gemiddelde prijs in 2021 van ongeveer 53 euro per ton CO2, een stijging van 33 procent in slechts één jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat deze trend van stijgende prijzen zal worden doorbroken; in plaats daarvan zal deze waarschijnlijk versnellen. Dit jaar lijkt de gemiddelde prijs ver boven de 100 euro uit te komen. Het kappen en begraven van bossen kan, volgens de interne kostenraming van Ning Zeng, dit jaar al een winst opleveren van minstens 100 tot 1.000 procent. De Finse overheid heeft het bedrijf van Zeng al 181 dollar per ton betaald, en het Zweedse investeringsbedrijf Kinnevik heeft onlangs 1000 ton koolstofkredieten gekocht, wat overeenkomt met het gewicht van de begraven bomen.

  Afgezien van de winsten uit de verkoop van koolstofkredieten, zullen miljoenen tonnen bos in de toekomst verkocht kunnen worden voor tientallen euro’s per kilo, vele malen meer dan ze nu waard zijn, de inflatie niet meegerekend. Dit betekent zowel een waardebehoudende investering als pure winsten die in miljarden in plaats van miljoenen worden geteld. Er zijn dus verschillende grotendeels verborgen economische motieven, zoals vaak het geval is bij de plannen van globalisten.

  Natuurlijke landbouw wordt uitgeroeid

  Het Carbon Lockdown Project stelt op zijn website dat de “natuurlijke koolstofcyclus bijna in evenwicht is”, maar niet perfect. Daarom moet de onvolmaakte natuur gered worden door de kunstmatige oplossingen van globalisten, omdat de natuurlijke cyclus niet voldoende is. Carbon Lockdown Project legt het uit met de woorden: “Ook al is fotosynthese ‘gratis’, bossen moeten duurzaam beheerd worden,” iets waarvan zij beweren het beste te weten hoe dat moet. Carbon Lockdown Project benadrukt vervolgens het belang van het planten van bomen en hoe zij van plan zijn om “in te grijpen” om onze planeet te redden:

  Het idee van Wood Harvesting and Storage (WHS) stelt een beheersinterventie voor door middel van houtoogst of het verzamelen van houtresten, gevolgd door opslag in anaerobe ondergrondse of natte/droge/koude omstandigheden om rotting te voorkomen.

  Een “TREE VAULT” zal boomstammen opslaan zodat ze geen koolstofdioxide in de atmosfeer kunnen uitstoten. Om het probleem aan te pakken dat bosgrond vaak dicht onder de grond ligt, is het idee om “boomgewelven” te bouwen die lijken op oude grafheuvels. De bomen worden begraven in op elkaar gestapelde cellen, die elk worden afgesloten met luchtdichte materialen. Wanneer het boomgewelf zijn maximaal mogelijke hoogte heeft bereikt, wordt alles afgedicht met bijvoorbeeld klei. Vervolgens wordt er een laag aarde over de “grafheuvel” gelegd, waar volgens Kodama zonneparken gebouwd kunnen worden. Problemen met bodemerosie door regen en wind worden niet besproken, evenmin als het feit dat het het landschap zal ontsieren. Zoals op de foto te zien is, zullen niet alleen bossen en boomstammen begraven worden, maar ook gerecycled hout en houten huizen na de sloop. Afbeelding: Carbon Lockdown Project

  Het is dus duidelijk dat het om houtkap gaat en niet alleen om het rooien van omgevallen en rottende bomen in het bos – zoals factcheckers van het establishment beweren nadat het project aandacht en kritiek begint te krijgen. Uit de andere materialen van het project blijkt ook duidelijk dat de focus ligt op bomen in hun laatste fase – voordat ze kooldioxide dreigen af te geven – dus de oudste en grootste bomen, precies de bomen die het meest geschikt zijn voor hout en het meest gewild zijn bij zagerijen en de bouwindustrie. In plaats van hout te worden voor bijvoorbeeld de huizenbouw, zullen ze begraven worden. Dit betekent niet alleen aanzienlijk hogere houtprijzen, maar ook stijgende brandhoutprijzen. In veel landen, waaronder Oost-Europa, is het gebruikelijk dat mensen – vooral nu de energie- en verwarmingskosten de pan uit zijn gerezen – het bos ingaan en afgevallen takken en oude gedroogde bomen oprapen om als brandhout te gebruiken.

  ZWARTE EIK is de naam van een eik die langere tijd in water heeft gelegen. De naam komt omdat het aanzienlijk donkerder is dan gewoon eikenhout. Deze stukken komen uit de sluisdeur van het Zweedse Götakanaal in Mem, die in 1832 werd gebouwd en in 2007 werd vervangen, wat betekent dat ze 175 jaar onder water hebben gelegen. Hout dat in zuurstofloze omstandigheden wordt opgeslagen, wordt na verloop van tijd harder en is daarom duurder, ongeacht de herkomst. Als het ondergronds wordt opgeslagen, in zoet of brak water, worden ook scheepswormen vermeden, die goed gedijen in zoute omgevingen. Bedrijven zoals Kodama kunnen daarom verwachten dat ze veel meer geld voor het hout krijgen als het wordt opgegraven en verkocht. Foto: Nya Tider

  Het planten van bomen klinkt misschien positief, totdat we zien dat de globalisten het gemunt hebben op open landschappen in het algemeen en landbouwgrond in het bijzonder. Alleen dat deel van de “oorlog tegen koolstof” om Netto Nul te bereiken zal veel boerderijen dwingen om te sluiten, wat zal resulteren in een verdere vermindering van de natuurlijke voedselproductie, vee en granen. In Nederland probeert de door globalisten gecontroleerde regering 3.000 boerderijen te dwingen om te sluiten, en in Ierland waarschuwen melkveehouders dat 3.000 melkproducenten op het punt staan om weggevaagd te worden vanwege nieuwe “klimaateisen”. Bovendien zullen de economische stimulansen voor het kappen en begraven van bomen de ontwikkeling dicteren. Het artikel van Forbes onthult dat er uitgebreide plannen zijn om boeren in de richting van dergelijke “koolstoflandbouw” te sturen, die betaald wordt met koolstofemissierechten en al winstgevender is dan traditionele landbouw. Het doel is om hen te laten stoppen met het produceren van voedsel en houtproducten. Er wordt ook vermeld dat ze hiervoor buitenlandse “beter koolstofabsorberende” boomsoorten willen introduceren, zoals bamboe. Deze kunnen genetisch gemodificeerd worden om de kou op onze breedtegraden te weerstaan.

  Hoge energieprijzen hebben al grote delen van de chemische industrie weggevaagd – vooral in het Westen – die kunstmest produceert die nodig is voor bijna de helft van de wereldvoedselproductie. Daarnaast heeft de aanhoudende zwakke zonnecyclus, die in december 2019 begon, extreem weer gecreëerd dat wereldwijd gewassen heeft vernietigd. Deze herfst, de oogsttijd op het noordelijk halfrond, lijkt in veel landen een van de slechtste ooit te zijn (de cijfers zijn nog niet definitief). De wereldwijde voedselzekerheid is nog nooit zo bedreigd geweest, iets wat zelfs de Agenda-drukkende VN heeft erkend.

  KODOMA is volgens de Japanse folklore de naam van geesten die in bomen wonen. De term wordt ook gebruikt om een boom aan te duiden waarvan men gelooft dat er een “kodama” woont, meestal oudere bomen. Het fenomeen dat bekend staat als yamabiko, waarbij geluid een vertraagd echo-effect produceert in bergen en valleien, wordt soms toegeschreven aan dit type geest. Kodama kan in het Japans ook “echo” betekenen. In het hedendaagse Japan wordt Kodama nog steeds gevreesd, omdat het gezien wordt als demonen die in staat zijn om degenen die hen storen kwaad te doen door de boom om te hakken. Daarom worden zulke bomen nog steeds gemarkeerd met speciale shimenawa touwen gemaakt van hennepvezels (een inzet toont er een bij de Yuki Shrine in Kyoto). De tekening toont een Kodama (links) en komt uit het boek “Gazu Hyakki Yagyō” (Engels: “The Illustrated Night Parade of a Hundred Demons”) van Toriyama Sekien. Misschien een merkwaardige naamkeuze voor een bedrijf dat van plan is miljoenen oudere bomen te kappen. Afbeelding: Toriyama Sekien, Foto: Chris Gladis

  De voedselproductie moet wereldwijd aanzienlijk en snel worden versterkt, maar in plaats daarvan gebeurt het tegenovergestelde. Globalisten willen vooral de veeteelt afschaffen en dierlijke eiwitten vervangen door plantaardig en synthetisch “vlees” en insecten. Zuivelproducten zouden ook op dezelfde manier vervangen worden, door alles van “zuivelproducten” op basis van soja tot kakkerlakkenmelk. Ze leggen echter nooit uit hoe ze van plan zijn om het ernstigere en enorme tekort aan granen te vervangen.

  Naast het feit dat de landbouw gedwongen wordt een stapje terug te doen, zowel op het gebied van voedsel- als houtproductie, leidt dit tot iets anders waar niemand het over heeft. Rottende vegetatie en bomen creëren nieuwe voedselrijke bodems, die de basis vormen van alle graanproductie. Uitgeloogde bodems als gevolg van geïndustrialiseerde landbouw, vaak gedreven door globalistische multinationals, zijn tegenwoordig een groot probleem. Door miljoenen bomen uit de natuurlijke kringloop te verwijderen, worden ook de landbouwgrond en voedselproductie van de toekomst vernietigd.


  Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  KLIMAAT DOSSIER

  0 reacties :

  Een reactie posten