Van een onzer correspondenten.

De hoogleraar mathematische fysica Klaas Landsman doet aanstaande zaterdag mee met de openbare wegblokkade van de A12 in Den Haag. Al eerder hield hij het vrije verkeer tegen op 27 mei en verdedigde zijn strafbare daad in de Volkskrant. Zie hier.

Landsman kreeg veel negatieve reacties maar blijft vinden dat de wetsovertredingen van Extinction Rebellion een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn en daarmee essentieel voor de democratie. XR criminaliseert democratische overheden:

‘Wij bestaan omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen die onze levens in gevaar brengen.‘

Van zijn hand zijn ook geen wetenschappelijke artikelen verschenen over dit onderwerp.


Trouw-columnist Sylvain Ephimenco schreef:

‘De wet [wordt] met deze illegale actie met voeten getreden. Wie willens en wetens ondanks een verbod blokkeert, helpt dus de rechtsorde te destabiliseren.’


Landsman haalt in een repliek in Trouw een aantal filosofen aan en zegt dat deze auteurs zijn het erover eens dat degenen die burgerlijke ongehoorzaamheid toepassen de rechtsstaat accepteren, juist door de rand ervan op te zoeken via minimale en onschuldige wetsovertredingen. Het veroorzaken van verkeershinder zonder enige kans op slachtoffers, zoals ook nu, is daarbij al decennia een veelgebruikte vorm. De Nachtwacht werd bij een spraakmakende XR-actie niet beschadigd. Het accepteren van een mogelijke straf past hierin. Geweldloosheid en het respecteren van de rechten van anderen staat juist voorop, volgens de wetenschapper.

Natuurkundige Landsman daalt in zijn publieke argumentatie evenwel niet af tot de bron van het wetenschappelijk debat over de rol van CO2 en het vermeende opwarmende effect van fossiele brandstof.

Het inferieure aan de houding van geleerde Landsman is dat hij zijn geweten boven dat van anderen stelt.


Een genuanceerde benadering van dit complexe vraagstuk zou hem tot andere inzichten kunnen brengen. De zaak is, vanuit wetenschappelijke standpunt, onbeslist en daarom is pas op de plaats geboden met ondermijnende burgerlijke ongehoorzaamheid. Van zijn hand zijn ook geen wetenschappelijke artikelen verschenen over dit onderwerp, in tegenstelling tot andere hoogleraren in Nederland die een opwarmende rol van CO2 tegenspreken. Prof. dr. W. J. Witteman op Climategate.nl:

‘Hoe is volgens u de relatie tussen CO2 en temperatuur?

Uit mijn onderzoek vond ik dat bij een verdubbeling van het CO2-gehalte de opwarming van de atmosfeer en daarmee van het aardoppervlak slechts in zeer geringe mate zal toenemen. Dit komt omdat de absorptie van warmtestraling door de nu aanwezige CO2-concentratie al verzadigd is. Verdubbeling van CO2 leidt slechts tot zeer geringe absorptie-toename.’ Bron hier.


Als Landsman werkelijk zou willen begrijpen, hoe juist via politiek en niet via de wetenschap, de doelstellingen van de Parijse akkoorden tot stand zijn gekomen, dan hoeft hij alleen maar de studie ‘Geloof niet alles…Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek van Dr. Jules de Waart te lezen. Zo is er een boekenkast te vullen met boeken en wetenschappelijke artikelen van onderzoekers die met kracht van argument een nuance geven op het bombastische klimaatalarmisme.

Het inferieure aan de houding van geleerde Landsman is dat hij zijn geweten boven dat van anderen stelt door vrije burgers in de open ruimte te belemmeren, zowel in feitelijke zin door wegblokkades, maar ook door het pseudoargument te gebruiken dat een democratie niet zou kunnen functioneren als burgers en wetenschappers elkaars standpunten met argumenten zouden bestrijden.

***

Bron hier.

***