18-9-2023


De klimaatparagraaf in het PVV-verkiezingsprogramma is voor klimaatrealisten er een om je vingers bij af te likken. Loopt u even mee? Men wil o.a. kolen- en gascentrales open houden, snel kerncentrales bijbouwen, gas- en oliewinning op de Noordzee, langetermijncontracten voor vloeibaar gas, stoppen met ‘miljarden verslindende CO2-reductie’, weg met het klimaatfonds, weg met klimaatsubsidies en weg met de klimaatwet. Geen windturbines, geen zonneparken. Nooit een vlees- en vliegtaks.

Het zou allemaal heel goed zijn voor het land, maar komt het er van? Tot nu toe was de PVV hors concours en de gedoogconstructie met de PVV in Rutte I liep op niets uit.

Wilders zou in onderhandeling het naargeestige en peperdure klimaatalarmisme bij de VVD kunnen dempen.


De peilingen geven tot nu toe een wisselend beeld omdat het NSC van Omtzigt nog geen programma naar buiten heeft gebracht, maar al duidelijk wordt dat het gaat om de grote vier van midden-rechts: VVD, BBB, PVV en NSC. De rest is electoraal kruimelwerk. CDA en D66 lijken verschrompeld tot politieke nietszeggendheid. Timmermans is met zijn VL politiek geïsoleerd en dwaalt als een tamboer maitre die zijn blaasorkest kwijt is, door het politieke landschap.

Met Prinsjesdag voor de deur ligt hier voor het politieke journaille een kans.


Wie stelt dat de overheid en burger, zoals Omtzigt doet, een nieuw sociaal contract zouden moeten aangaan, zou het op voorhand uitsluiten van de volkspartij PVV moeten heroverwegen. Enige beweging van Omtzigt op dit punt is niet onmogelijk, wie zijn woorden goed weegt. Zijn opvatting maakt immers onderhandeling mogelijk:

‘Voor mij moeten partijen voldoen aan de basisvoorwaarden van rechtsstatelijkheid. Als dat er niet is, dan kunnen we niet samen in een coalitie. Daarom zie ik coalitiesamenwerking met PVV en FvD niet gebeuren.’

Jan van Friesland.

Een blokkade vooraf is oude politiek. Immers dit weekend zette Wilders van zijn kant de deur open voor een andere toon in het migratie en allochtonen-debat. Er zijn voor Wilders ‘geen taboes.’ BBB en VVD hebben al te kennen gegeven niet bij voorbaat de PVV te willen uitsluiten. Groot voordeel bij regeringsdeelname van PVV: Wilders zou in onderhandeling het naargeestige en peperdure klimaatalarmisme bij de VVD kunnen dempen. Zo snel mogelijk de erfenis van Rutte IV achter ons laten, dat willen velen in dit land.

Met Prinsjesdag voor de deur ligt hier voor het politieke journaille een kans. Geen prietpraterij over de begroting van een demissionaire regering, maar op zoek naar een te vormen nieuw kabinet dat per 1 januari 2024 aan de slag kan.

***