De harde cijfers | Subsidiepot voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers bijna leeg

Datum:
 • zondag 17 september 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • De stormloop op de ISDE-subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers lijkt te zijn gaan liggen, maar tegelijkertijd is de subsidiepot bijna leeg.


  Door Edwin van Gastel 15-9-2023  Deze week in ‘De harde cijfers’ nieuwe data van de ISDE.

  Via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kregen consumenten afgelopen maand 27,6 miljoen euro subsidie toegekend. Dat is het laagste subsidiebedrag van dit kalenderjaar, uitgezonderd de maand januari toen de subsidieregeling echter maar 1 maand open was. Consumenten kregen afgelopen maand voor ruim 20.000 apparaten subsidie, 10.000 minder dan in de maand juli. Na 8 maanden is door consumenten inmiddels al voor 269,7 miljoen euro subsidie aangevraagd, wat 108 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is zelfs al meer ISDE-susbidie aangevraagd door consumenten dan in heel 2022 toen voor 257,4 miljoen euro ISDE-subsidie aangevraagd werd.

  Ruim 470 miljoen euro
  Als het huidige aanvraagtempo behouden wordt, zou tot en met het einde van het kalenderjaar voor circa 459,6 miljoen euro subsidie aangevraagd worden: ruim 404,5 miljoen euro door consumenten en ruim 55,0 miljoen euro door de zakelijke markt. Daarmee zou er een tekort zijn van bijna 110miljoen euro, daar demissionair minister Jetten vooralsnog ‘slechts’ 350 miljoen euro subsidiebudget beschikbaar heeft gesteld.

  Afgelopen kalenderjaar moest de minister voor Klimaat en Energie het subsidiebudget ook meermaals ophogen. Half oktober hoogde hij namelijk het subsidiebudget voor de ISDE-regeling met 62 miljoen euro op en eind november met nog eens 35 miljoen euro. Uiteindelijk werd vorig jaar voor 308,5 miljoen euro subsidie aangevraagd. Mocht de minister het subsidiebudget dit jaar weer willen verhogen, lijkt dit met het huidige aanvraagtempo in het achterhoofd eind september al nodig te zijn.

  Consumenten: 108 procent meer
  Waar in de periode januari-augustus 2023 door consumenten voor 5,2 miljoen euro subsidie werd aangevraagd voor zonneboilers is dat in de eerste 8 maanden van dit kalenderjaar al 7,0 miljoen euro; een groei van 35 procent. Voor warmtepompen is de groei van het aangevraagde subsidiebudget het hoogst: 187 procent.

  Onderstaande grafiek toont de aanvragen van consumenten per techniek voor de eerste 8 maanden van 2023.

  * het aangevraagde subsidievolume januari is relatief laag, doordat de ISDE-regeling pas op 24 januari openging.

  ​Waar vorig jaar in de periode januari-augustus door consumenten voor isolatie, aansluiting op een warmtenet, warmtepompen en zonneboilers in totaal 129,7 miljoen euro subsidie werd aangevraagd, was dat in dezelfde periode van dit kalenderjaar 108 procent meer.

  Aangevraagde subsidie

  Jan-aug 2022

  Jan-aug 2023

  Groei

  Isolatie

  79,4 miljoen euro

  133,3 miljoen euro

  +68 procent

  Warmtepomp

  45,0 miljoen euro

  129,2 miljoen euro

  +187 procent

  Warmtenet

  0,1 miljoen euro

  0,1 miljoen euro

  -

  Zonneboiler

  5,2 miljoen euro

  7,0 miljoen euro

  +35 procent

  Totaal

  129,7 miljoen euro

  269,7 miljoen euro

  ​+108 procent

  Onderstaande grafiek toont de stijgende lijn van het geclaimde subsidiebudget door particulieren die, ingegeven door de hoge stroom- en gasprijzen, sinds vorig jaar zomer was ingezet en laat duidelijk de dalende lijn van afgelopen kalender maand zien. 

  Dakisolatie
  Net als in het afgelopen kalenderjaar is isolatie veruit de populairste maatregel binnen de ISDE, met dakisolatie als populairste maatregel. De tot op heden 120,8 miljoen euro aangevraagde subsidie voor isolatie is als volgt verdeeld.

  Type isolatie

  Geclaimd ISDE-budget

  Dakisolatie

  37,4 miljoen euro

  HR++-glas

  25,3 miljoen euro

  Spouwmuurisolatie

  24,4 miljoen euro

  Vloerisolatie

  18,1 miljoen euro

  Triple glas

  14,2 miljoen euro

  Gevelisolatie

  11,3 miljoen euro

  Bodemisolatie

  2,3 miljoen euro

  Zolder-/vlieringisolatie

  0,3 miljoen euro

  Zakelijke aanvragen: negatieve correctie zonnewarmte
  Uit de cijfers met subsidieaanvragen voor de zakelijke markt blijkt dat in augustus 400.000 euro subsidie voor zonneboilers is aangevraagd en voor warmtepompen 3,5 miljoen euro.

  ​Waar vorig jaar in de periode januari-augustus door de zakelijke markt in totaal 29,7 miljoen euro subsidie werd aangevraagd, was dat in dezelfde periode van dit kalenderjaar 24 procent meer. Een bescheiden groei in vergelijking met de consumentenmarkt, maar het gaat voor zowel warmtepompen als zonneboilers nog altijd om tientallen procenten groei.

  Aangevraagde subsidie

  Jan-aug 2022

  Jan-aug 2023

  Groei

  Warmtepomp

  26,1 miljoen euro

  31,8 miljoen euro

  +22 procent

  Zonneboiler

  3,6 miljoen euro

  4,9 miljoen euro

  +36 procent

  Totaal

  29,7 miljoen euro

  36,7 miljoen euro

  ​+24 procent

  SOLARMagazine

  0 reacties :

  Een reactie posten