KlimaatCensuur

Door Karel Beckman.

De grote socialemediaplatforms censureren steeds vaker kritiek op de gangbare theorieën over klimaatverandering. Ze gaan er nu zelfs toe over om kritiek op het klimaatbeleid te censureren.

“Het ontkennen van de menselijke invloed op klimaatverandering is niet toegestaan. Zie jij een reactie waarin dit gebeurt? Rapporteer die dan.”

Deze boodschap krijgen mensen te zien die een reactie willen geven op NUjij, het lezersplatform van Nu.nl. Het is een voorbeeld van de vele manieren waarop kritiek op het klimaatnarratief wordt gecensureerd. Die censuur wordt steeds heftiger. In april maakte Tiktok bekend dat zij hun “nieuwe beleid ten aanzien van misinformatie over klimaatverandering strenger gaan handhaven”. Tiktok “verwijdert misinformatie over klimaatverandering die de gevestigde wetenschappelijke consensus ondermijnt”. Facebook volgt eenzelfde beleid. Het platform van Mark Zuckerberg heeft de afgelopen jaren prominente klimaatcritici zoals Michael Shellenberger en Bjorn Lomborg gecensureerd. De critici worden als ‘klimaatontkenners’ weggezet – een variant op ‘holocaustontkenner’.

De Nationale Klimaatadviseur van president Biden, Gina McCarthy, zei onlangs in een interview met de website Axios dat zij vindt dat sociale media strenger moeten gaan optreden tegen “misinformatie over het klimaat”. Zij betrok daarbij nadrukkelijk kritiek op ‘oplossingen’ voor het probleem, zoals zon- en windenergie. “Dit zijn technologieën die we nodig hebben. Het is net zo gevaarlijk om die te ontkennen als om de wetenschap zelf te ontkennen”, verklaarde McCarthy. Groeperingen die zich verzetten tegen de komst van duurzame-energieprojecten hebben al last van deze nieuwe aanpak. Een groep burgers in New Jersey die bezwaar maken tegen de komst van windmolens op zee, vanwege schadelijke effecten op walvissen, werd van Facebook en Instagram verwijderd. Een groep die protesteerde tegen de komst van een lithiummijn in Nevada werd door Youtube verbannen. De Republikeinse presidentskandidaat Vivek Ramaswamy werd van Linkedin verwijderd nadat hij had bericht dat “fossiele brandstoffen noodzakelijk zijn voor de overleving van de mensheid”.

Digital Services Act), die het verspreiden van ‘desinformatie’ verbiedt op de grote platforms. De Europese Commissie heeft al duidelijk gemaakt dat naast het coronabeleid, de covid-vaccinaties en de oorlog in Oekraïne, ‘klimaat’ één van de onderwerpen zal zijn waarop zal worden gehandhaafd. In een rapport van de European Digital Media Observatory (EDMO), door Brussel ingesteld om uitingen op sociale media te controleren, de uitspraak “‘klimaatactivisten zijn hypocriet en/of onnozel”, betiteld als een voorbeeld van desinformatie die verboden zal worden.

Maar de meeste Big Tech-bedrijven lijken weinig problemen te hebben met de censuur. Zo is Google een samenwerking aangegaan met de VN om ervoor te zorgen dat alleen ‘goedgekeurde’ berichten over het klimaat bovenin de zoekresultaten verschijnen. Melissa Fleming, woordvoerder van de VN, vertelde hierover op een congres: “We worden pro-actiever. Wij hebben de wetenschap in ons bezit. (‘We own the science’.) En de wereld moet dit weten.” (Zie hier en hier,)

Wikipedia krijgt klimaatpolitie

Het Stockholm Environment Institute (SEI) gaat de ‘communicatie over klimaatverandering’ op Wikipedia ‘verbeteren’. Een team van SEI gaat alle veel geraadpleegde lemma’s over klimaat op Wikipedia controleren. Volgens SEI is dit nodig omdat er “gaten” zijn tussen wat de wetenschappelijke literatuur zegt over klimaat en wat er op Wikipedia te vinden is.

Maar volgens Chris Morrison van de website Daily Sceptic gaat het om censuur. De ‘deskundigen’ die in het Wikipedia-team zitten zijn volgens hem vooral ‘eco-bureaucraten’ en consultants. Een van hen beweert dat de stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer ‘de voedingskundige kwaliteit van ons voedsel aantast’. Een ander geeft les in ‘het inspireren van jonge eco-activisten’.


SEI, dat vorig jaar een budget had van 380 miljoen euro, is nauw verbonden met het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de klimaatcommissie van de VN. Sommige van de ‘experts’ in het klimaatteam van SEI zijn rechtstreeks afkomstig van het IPCC en andere VN-instanties. De voorzitter van het SEI, Lennart Bage, is voormalig voorzitter van het Green Climate Fund van de VN dat tot taak heeft om 100 miljard dollar per jaar te investeren in ‘groene’ projecten in ontwikkelingslanden.

***

Bron De andere krant hier.

Verdere bronnen hier en hier.
***