’Wie een knap en duurzaam datacenter wil, moet harde eisen stellen.’ Richtlijnen bieden onvoldoende houvast

Datum:
 • zaterdag 1 juli 2023
 • in
 • Categorie: , ,

 •  HOLLANDS KROON - MIDDENMEER De aangescherpte vestigingsvoorwaarden voor datacenters zijn te vrijblijvend.


  1-7-2023 Winnie van Galen 

   Wie verlangt dat datacenters hun restwarmte benutten, moet harde eisen stellen in plaats van ’boterzachte’ richtlijnen.

  Die kritiek viel te beluisteren tijdens een bijeenkomst waarin uitleg werd gegeven over de ’richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden datacenters Noord-Holland’. Een document in conceptvorm dat is opgesteld door de provincie en de gemeenten Hollands Kroon, Amsterdam en Haarlemmermeer. Met daarin verwoord wat er van techgiganten als Google en Microsoft wordt verwacht als ze een datacenter willen neerzetten. Daarbij gaat het onder over het knap inpassen van datacenters in het landschap en verantwoord gebruik van (koel)water en energie. Zoals het beschikbaar stellen van restwarmte. De richtlijnen zijn te beschouwen ’als een plus op wet- en regelgeving,’ aldus Matthijs Beute, ambtenaar in Hollands Kroon. Die ’plus’ moet datacenterondernemers uitdagen op het gebied van duurzaamheid ’ambitieus te zijn.’

  Slappe hap

  En precies daar zat de pijn bij aanwezigen in de zaal van partycentrum de Meerhoeve in Middenmeer, afgelopen donderdag. „Die richtlijnen ’zijn slappe hap, het zijn wensen’, betoogde Henk Geerligs van de LTO Noord afdeling Hollands Kroon. Zolang ’niet wordt geëist dat datacenters hun restwarmte benutten’ ben je feitelijk nergens, stelde hij. In dat verband snapte hij niet dat Hollands Kroon door de overheid als vestingslocatie voor hyperscale datacenters is aangewezen. Door de dorpse structuur van Hollands Kroon is die restwarmte nergens af te zetten. In Haarlem en Amsterdam is die situatie anders, zijn er meer mogelijkheden.

  Dat die vestigingsvoorwaarden buigzaam zijn, viel op te maken uit de mond van Marieke Heck, coördinator datacenters bij de provincie. „Niet elke voorwaarde is gezien de locatie toepasbaar”, gaf ze aan. Beute sloot zich hierbij aan. „De voorwaarden zijn geen keiharde garantie.”

  Piet Snot

  Waarop Jan Meijles, voorzitter van Red de Wieringermeer, de voorwaarden als ’boterzacht’ omschreef. „Blijkbaar is de politieke wil er niet om zaken op dit gebied goed te regelen”, stelde hij.

  Wethouder Robert Leever van Hollands Kroon gaf aan dat de richtlijnen wel degelijk handvatten bieden. Ontwikkelaars achter datacenters hoeven niet te denken dat ze ’lichtzinnig’ met die vestigingsvoorwaarden kunnen omgaan. „Het is geen kwestie van ’we houden ons er niet aan, de groeten’. We gaan afdwingen wat er aan technische mogelijkheden voor handen is. We zitten hier niet voor Piet Snot.” Om het vervolgens even later iets zachter te formuleren. „Google en Microsoft gaan niet uit onze gemeente weg. We gaan kijken in hoeverre wij ze kunnen overhalen om goed nabuurschap te tonen. Vandaar dat we een onderzoek zijn gestart met de vraag waar de gemeente steken heeft laten vallen in het meewerken aan de komst van datacenters. Dat onderzoek moet ons leren hoe we er een nieuwe invulling aan kunnen geven.”


  Wat het nabuurschap betreft hebben de techreuzen leergeld getrokken uit de pijn die de datacenters in Middenmeer en omgeving hebben veroorzaakt, is de ervaring van Leever. „Microsoft is zich rot geschrokken van hoe de datacenters maatschappelijk worden beleefd. Ik constateer dat partijen willen meewerken aan de duurzame vestigingsvoorwaarden. Alle zorgen die hier leven zijn aan Microsoft overgebracht.”

  Lelijk hok

  Op bedrijventerrein het Venster-West is de bouw gaande van Microsofts tweede datacenter in Middenmeer. Aangrenzend aan deze locatie is een derde datacenter van deze onderneming gepland, op locatie B1, het voormalige land van melkveehouder Vijverberg. Daarnaast heeft Google aan de oostkant van snelweg A7 nog drie uitbreidingsmogelijkheden voor een datacenter. Zowel Google als Microsoft worden binnenkort door de gemeente uitgenodigd voor een openbare bijeenkomst over de vestigingsvoorwaarden. Volgens een van de aanwezigen die aan het Wagenpad in Middenmeer woont is dat hard nodig. „Hoe pas je een lelijk hok met gekke kleuren als geel en oranje landelijk in. Ik zie geen landelijke inpassing.”


  Wie wil meepraten over de vestigingsvoorwaarden: dat kan nog tot eind jullie via de website denkmee.hollandskroon.nl. Na het zomerreces zo is de verwachting neemt het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit over de richtlijn duurzame vestigingsvoorwaarden.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten