Wat BBB in de provincies binnenhaalt

Datum:
 • zaterdag 1 juli 2023
 • in
 • Categorie:
 • De BoerBurgerBeweging (BBB) veroverde Nederland bij de verkiezingen van Provinciale Staten.


  VICTOR PAK 30-6-2023  Het kost de partij moeite die winst te verzilveren. De coalitievorming is een stroperig proces dat langer duurt dan in 2019.

  Een ongekende overwinning behaalde de BoerBurgerBeweging op 15 maart 2023. De politieke partij, bekend als éénpitterfractie in de Tweede Kamer onder leiding van Caroline van der Plas, werd plots de grootste partij in alle Provinciale Staten. Het was een coup die nooit eerder was vertoond in de politieke geschiedenis. In de provincies waar zij coalities vormt, toont BBB dat zij meer is dan een boerenpartij.

  VICTOR PAK
  Victor Pak (1995) is redacteur bij de redactie Nederland van EW.  Pak studeerde Politicologie aan de Universiteit Leiden en Journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam.
  Lees meer
  Victor Pak

  Na de winst op 15 maart nam de partij overal het voortouw om het provinciebestuur (college van Gedeputeerde Staten) te vormen. BBB moest bondgenoten zoeken. Door de versplintering van het politieke landschap moest BBB vrijwel overal ten minste drie partners zoeken.

  COALTIEVORMING IS STROPERIG PROCES DAT LANGER DUURT DAN IN 2019

  De partij ging voortvarend van start met de aanstelling van verkenners en vervolgens informateurs om de colleges te vormen. Toch kan 108 dagen na de stembusgang worden vastgesteld dat het een uiterst stroperig proces is. Slechts in vijf provincies zijn akkoorden gesloten. Ter vergelijking: in 2019 was in elf van de twaalf provincies al binnen negentig dagen een college gevormd.

  BBB gaat in Gelderland, Limburg, Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland het dagelijks bestuur vormen. In andere provincies is nog geen akkoord gesloten. Het is vrijwel zeker dat BBB in Utrecht en Noord-Brabant buiten het college valt. GroenLinks heeft in Utrecht de teugels overgenomen. In Brabant sloot BBB een akkoord om vervolgens terug te komen op de gemaakte afspraken. Die zouden de Brabantse boeren te veel schaden.

  Gesprekspartners VVD, GroenLinks en CDA waren daarmee het vertrouwen in de partij kwijt. De Statenleden besloten vrijdag 23 juni de VVD de kans te geven een coalitie te vormen. Een pijnlijk verlies voor BBB. In Noord-Brabant komt veel boerenproblematiek samen en kreeg de partij bijna één op de vijf stemmen.

  Lees hieronder verder

  BBB DWINGT CONCESSIES AF VOOR BOERENACHTERBAN

  In de vijf provincies waar BBB gaat besturen, dwingt zij voor boeren belangrijke concessies af. Zo worden boerenbedrijven nergens gedwongen uitgekocht. In de ene provincie is dat een belangrijkere overwinning dan in de andere. Voor­­al in Gelderland is het een mijlpaal. In die provincie zijn de meeste piekbelasters te vinden. Dat zijn boerenbedrijven die nabij een natuurgebied een grote hoeveelheid stikstof uitstoten.

  Ook handhaaft de partij in die vijf provincies het jaartal 2035 voor natuurherstel. Dat is het oude doel van het kabinet, dat nu nog in de wet staat. In dat jaar moet de stikstofuitstoot met 70 procent zijn verminderd. Maar het kabinet sprak in het Coalitieakkoord af die deadline vijf jaar te vervroegen. Dat is alleen nog niet in de wet geregeld en coalitiepartij CDA verzet zich daar tegen.

  BBB PROFILEERT ZICH OOK OP BEREIKBAARHEID VAN HET PLATTELAND

  Zo is de gifgroene kleur van BBB het helderst in de passages over boeren in de coalitieakkoorden. Toch komt die kleur op meer plaatsen terug. Bijvoorbeeld als het gaat om openbaar vervoer. In de Tweede Kamer drong Caroline van der Plas diverse keren aan op een betere bereikbaarheid van het platteland.

  In het Gelderse coalitieakkoord staat dat extra aandacht nodig is voor het buitengebied. ‘Een betere oplossing is nodig en dat mag ook echt wel anders dan we gewend waren.’ In Limburg wordt gesproken over ‘een impuls geven aan de bereikbaarheid vanuit het platteland naar voorzieningen, zoals ziekenhuizen’. De kwaliteit van het ov moet in 2027 beter zijn dan in 2023.

  In Zeeland, de provincie met het slechtste openbaar vervoer van het land, gaat de nieuwe coalitie door met het werken aan ‘fijnmazige mobiliteit’. Een plan dat al door de vorige coalitie werd bedacht.

  BBB GAAT SAMENWERKEN MET PARTIJEN VAN LINKS TOT RECHTS

  Wat opvalt aan de coalities die BBB sluit, is de veelkleurigheid. VVD en CDA zijn de favoriete partners van BBB. Daarmee werkt de partij in alle vijf de provincies samen. Toch schuwt BBB ogenschijnlijke tegenpolen niet. Zo zijn in Zuid-Holland ook PvdA en zelfs GroenLinks onderdeel van de coalitie. In Flevoland verzamelde BBB een bonte verzameling van VVD, PVV, SGP en de ChristenUnie. In Limburg schuiven VVD, CDA, PvdA en de SP aan.

  Zo blijkt BBB een flexibele partij die buiten de ideologische lijnen durft te kleuren. ‘Je kunt geen links of rechts stempel plakken op BBB,’ schreef partijleider Van der Plas al voor de verkiezingen van Provinciale Staten op Twitter. Op 18 juni zei ze in het televisieprogramma College Tour dat een potentieel kabinet ‘een tikkeltje rechts van het midden’ zou zitten. Liefst wel ‘met een linkse luis in de pels’ voegde zij daaraan toe. Van de SP was zij zeer gecharmeerd.

  Het hoort bij het plan van de partij om aan de kiezer te laten zien dat BBB meer is dan een boerenprotestbeweging. Daarvoor is de partij bereid veel te doen, tenzij de concessies daarvoor toch de belangen van de boerenachterban schaden.


  ELSEVIER

  0 reacties :

  Een reactie posten