Kanteling van het klimaatdebat?

Net Zero Watch heeft de pragmatische inbreng van Tony Blair in het klimaatdebat verwelkomd.

Met toenemende publieke bezorgdheid en politieke verdeeldheid over de stijgende kosten van de Net Zero-agenda, heeft de voormalige premier gewaarschuwd dat het niet de moeite waard was om consumenten nog hogere kosten op te leggen.

Sir Tony Blair waarschuwde tegen het vragen van het publiek om “enorm veel” te doen om de klimaatverandering aan te pakken, en zei dat het eenzijdige beleid van Groot-Brittannië geen echte impact heeft in het licht van de stijgende CO2-uitstoot van China.

In een recent interview zei hij:

Vraag ons niet om enorm veel te doen als eerlijk gezegd, wat we ook doen in Groot-Brittannië niet echt van invloed zal zijn op de klimaatverandering.

Tony Blair erkende ook wat Net Zero Watch al jaren betoogt: de unilaterale decarbonisatiedoelstellingen van Groot-Brittannië hebben geen zin als de grootste economieën ter wereld geen even bindende limieten aanvaarden.

Terwijl hij volhield dat klimaatverandering “de grootste wereldwijde uitdaging” was en dat “Groot-Brittannië zijn rol zou moeten spelen”, waarschuwde hij:

“Een jaar stijging van de Chinese uitstoot zou de totale jaarlijkse uitstoot van Groot-Brittannië overtreffen.”

De voormalige premier stelt terecht dat het VK nu een kleine uitstoot van broeikasgassen heeft, wat geen significante invloed heeft op de wereldwijde emissies, omdat de grootste uitstoters ter wereld niet van plan zijn bindende limieten vast te stellen.

De waarschuwing van Sir Tony herinnert er tijdig aan dat de Net Zero-plannen van Groot-Brittannië gevaarlijk duur zijn en zullen resulteren in een pijnlijke verlaging van de levensstandaard voor iedereen behalve de rijksten. Ze bedreigen Groot-Brittannië nu met economische achteruitgang, maatschappelijke instabiliteit en het uiteindelijk mislukken van de inspanningen om de economie kooldioxide-arm te maken.

In plaats van een extreem kostbaar beleid, dat zowel onbetaalbaar als onaantrekkelijk is voor de armere landen, pleit Tony Blair ervoor dat Groot-Brittannië zich moet concentreren op het helpen van ontwikkelingslanden om over te stappen op alternatieve energietechnologieën.

Net Zero Watch verwelkomt de tussenkomst van Blair en hoopt dat zijn pragmatische aanpak de deur zal openen voor een nieuw debat dat te lang ernstig onevenwichtig, irrationeel alarmerend en deprimerend intolerant is geweest.

***

Bron hier.

***