Rechter verbiedt middelgebruik in lelieteelt vanwege link met parkinson en ALS. ’Verbijsterende uitspraak’ verrast bollenkwekers

Datum:
 • woensdag 5 juli 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  HOOGWOUD Lelietelers in West-Friesland en het Noordelijk Zandgebied houden hun adem in na een recente uitspraak van de rechter in Drenthe. 
  Coen van de Luytgaarden 5-7-2023  Lelietelers in West-Friesland en het Noordelijk Zandgebied houden hun adem in na een recente uitspraak van de rechter in Drenthe. Daar moet een contractteler, op last van omwonenden, het gebruik van bepaalde gewasbescherming per direct staken.


  Deze uitspraak ligt uiterst gevoelig in de sector en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de reizende bollenkraam. Veel kwekers uit onze contreien kweken tulpen, lelies en pioenrozen in andere provincies, ’op contract’. Hierbij besteden zij het werk via tussenpersonen deels uit aan plaatselijke akkerbouwers en tuinders.


  Het is een lucratief verdienmodel waarbij alle partijen er financieel voordeel van hebben. De lichte (verpachte) gronden in Brabant, Limburg, Twente, Friesland en Drenthe zijn zeer gewild omdat planten en oogsten er relatief makkelijk verloopt.


  Lees ook: Te weinig toekomst in de lelieteelt was de oorzaak van het faillissement van Holland Lelie Cultures in Waarland


  Daarmee verplaatst bollenteelt zich sinds jaren vanuit traditionele gebieden naar andere regio’s en daar zijn bewoners elders niet altijd gediend van het middelengebruik. In Drenthe werd een teler onlangs voor de rechter gesleept en die stelde omwonenden in het gelijk. Als deze uitspraak overeind blijft, kan dat grote gevolgen hebben voor het systeem van de reizende bollenkraam.


  De rechter in Assen heeft bij vonnis bepaald dat bepaalde pesticiden ’een onaanvaardbaar schadelijk effect kan hebben op mensen’. Hierbij wordt een directe link gelegd met ernstige neurologische aandoeningen, waaronder ALS, parkinson en alzheimer.


  Lees ook: Pioenroos steeds populairder, maar de plant kweken in de Beemster is een uitdaging; ’De bloem doet het hier heel goed, maar de klei maakt het werk lastig’


  Saillant hierbij is dat het spoor indirect leidt naar een grote lelieteler in West-Friesland. Dit bedrijf heeft enkele agrarische tussenschakels bereid gevonden aan de overkant van het IJsselmeer een groot areaal cultivars te kweken. In het slechtste geval is die partij in één klap waardeloos omdat virussen en schimmels nu vrij baan hebben.


  Herkenning

  De genoemde teler, geconfronteerd met de uitspraak, herkent zich niet in de beschuldiging. Hij mailt desgevraagd: ’Wij wensen op dit moment geen vragen te beantwoorden van de media. Zolang de zaak onder de rechter is verwijzen wij u voor vragen naar de KAVB in Hillegom die centraal vragen beantwoordt over deze specifieke zaak. Verder wil ik er op wijzen dat wij geen partij in deze rechtszaak zijn, zoals te lezen is in het vonnis van de rechter in Drenthe’.  De KAVB is de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Deze standsorganisatie onder voorzitterschap van oud gedeputeerde Jaap Bond wordt sindsdien overstelpt met vragen van bollenkwekers. „Er is veel onzekerheid en telers vragen zich terecht af: moeten we elders nog wel grond pachten?”, aldus Bond in een reactie. Volgens Bond neemt de KAVB de uitspraak zeer serieus. „Wij voegen ons daarom als belangenbehartiger van de sector bewust in deze zaak en scharen ons volledig achter boer Joling in Drenthe die dit aangaat.”


  Bond vindt het ’vooral bizar’ dat de uitspraak in tegenspraak is met middelen die zijn toegelaten door het Ctgb, het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen. „Het Ctgb wordt hier zomaar opzij geschoven en dat is echt bizar”, aldus Bond.


  De KAVB gaat tegen de uitspraak in beroep en de zaak hiertegen dient donderdag 6 juli. Daar wordt met spanning naar uitgekeken door kwekers.


  Regionale kwekers volgen de zaak nauwgezet. Onder hen bollenteler Niels Kreuk uit Andijk die eveneens regionaal vertegenwoordiger is van de KAVB. „Wij zijn verbijsterd door deze uitspraak”, aldus Kreuk die voor verdere vragen doorverwijst naar de KAVB.

  Ook lelieteler Hans Langedijk in Hoogwoud volgt de zaak extra scherp. Het komt er volgens hem op neer dat in veel (voedsel)gewassen precies dezelfde middelen worden gebruikt. „Onbegrijpelijk dat er voor één gewas een uitzondering wordt gemaakt. Het lijkt erop dat hier ’voor eigen rechter is gespeeld’. Een politiek getinte uitspraak misschien?’ Geheel willekeurig dus.”


  Langedijk heeft alle vertrouwen in het hoger beroep deze week. „Het kan bijna niet anders dan dat deze uitspraak door hogere machten teniet gedaan zal worden ,want anders zou er sprake zijn van rechtsongelijkheid in verhouding met vele andere gewassen. Wij verwachten dus vooralsnog geen grote gevolgen , want dan zou de gehele land- en tuinbouwsector hiermee te maken krijgen. Er is een landelijk toelatingsbeleid en daar moet de hele agrarische sector het mee doen.”


  Hoge kosten


  Langedijk stelt dat ’de bollensector zo min mogelijk middelen gebruikt’. „Want los van de hoge kosten willen kwekers zo weinig mogelijk milieubelasting en daar is hard aan gewerkt met goede resultaten. Maar als agrarische sector kunnen we nog niet geheel zonder chemie. Dat zou tot misoogsten leiden en dus ook een regelrecht gevaar voor onze voedselvoorziening.”

  Meer info op: www.lelieteelt.nl


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten