Van een onzer correspondenten.

PvdA en GroenLinks gaan met een gezamenlijke lijst en één verkiezingsprogramma meedoen aan de verkiezingen van 22 november. De afgelopen week hebben de leden van de twee partijen in een referendum hun mening geven over het bundelen van de krachten: 91,8 procent van de deelnemende GroenLinks-leden stemde voor en 87,9 procent van de PvdA’ers. Men gaat nu het nieuwe verkiezingsprogramma schrijven en is op zoek naar een lijsttrekker.

De voordelen om met kernenergie CO2 te reduceren zijn evident.

Toch is het de vraag of het nieuw te vormen grote linkse blok haar eigen ideologische weerstand tegen deze energievorm een realistische draai weet te geven. Jesse Klaver (GroenLinks) was bij de vorige verkiezingen nog mordicus tegen nieuwe kerncentrales en sprak van een Fata Morgana. Toenmalig PvdA lijsttrekker Liliane Ploumen vond kernenergie ook ‘geen duurzaam en veilig antwoord op de klimaatproblemen’. Maar ook huidig PvdA-leider Attje Kuiken is een fervent tegenstander. PvdA zwaargewichten als Diederik Samsom en Frans Timmermans zijn ook niet voor kernenergie.

Rob Jetten (D66) zou zich ongeloofwaardig maken om zich tegen kernenergie uit te spreken.

Dit vond de PvdA in het laatste verkiezingsprogramma:

‘Kernenergie is duurzaam noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. Ze zorgt voor een afvalprobleem voor de komende honderdduizenden jaren, naast problemen met veiligheid en de verspreiding van kernwapens en/of kernwapentechnologie (nucleaire proliferatie). Er komen dus geen nieuwe investeringen in kerncentrales. Dat betekent in ieder geval eerder dan de huidige sluitingsdatum van 2033. Het rijk en de lokale overheden komen tot een eerlijke verdeling van de kosten voor de kerncentrale Borssele. Dit omdat de instandhouding en ontmanteling van de kerncentrale onevenredig zwaar drukken op de financiën van de provincie Zeeland.’

En hier het standpunt van GroenLinks:

‘Geen nieuwe kerncentrales meer openen en een verbod op het subsidiëren van kerncentrales in Europa. Een kerncentrale kan pas na 2030 gerealiseerd worden. De klimaatcrisis is al in volle gang  en als we nu starten met de bouw van een kerncentrale, dan zijn we te laat. Onze CO2-uitstoot moet veel eerder en sneller omlaag, om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Daarbij kosten kerncentrales vele miljarden euro’s en zijn ze niet winstgevend. Kernenergie drukt bovendien duurzame stroom van de markt. De kans op ongelukken met kerncentrales is misschien klein, maar als er iets gebeurt, heeft zo’n ongeluk enorme gevolgen. Daarnaast zorgt kernenergie voor schadelijk radioactief afval. (…) Het is goed dat de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele niet doorgaat. De acties van GroenLinks, groene burgers en de milieubeweging zijn effectief geweest. Als het aan GroenLinks ligt gaat ook de bestaande centrale in Borssele dicht.’

Het is de vraag of de negatieve echo over kernenergie binnen de beide partijen door een gezamenlijke lijst, lijsttrekker en fusie, zichzelf unisono versterkt of dat er gematigder stemmen over deze C02-besparende energievorm de boventoon gaan voeren. Interessant is de positie van D66 bij de komende verkiezingen. In Zeeland wilde D66 eerder een tussenoplossing door te kiezen voor kleine modulaire kernreactoren: dus wel nieuwe kerncentrales, maar niet te groot. En Rob Jetten (D66) zou zich ongeloofwaardig maken om zich tegen kernenergie uit te spreken. Tot nu toe zijn er binnen zijn partij ook nog tegenstanders. Maar als minister streed hij voor de bouw van twee kerncentrales, zelfs tegen de wens van zijn eigen expertteam in.

Bronnen o.a. hier en hier.

***