De Andere Krant

Datum:
 • maandag 24 juli 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Met weinig plezier en regelmatig met ingehouden woede lees ik vele DAK-artikelen. Nu ook weer drie uitstekende stukken van Ido Dijkstra en twee van Karel Beckman.


  23-7-2023


  Op pagina 6 van DAK nr. 29 (22 juli 2023) schrijft Ido over ‘Denktank Desinformatie’-lid Janine Galjaard. Zij zou zich bezig moeten houden met het controleren van claims over geneesmiddelen. Toen Hugo de Jonge de slogan: ‘Dansen met Jansen’ inzette, waren de meeste leden van de Tweede Kamer snurkend. Want Hugo stelde dat de vaccins zonder risico’s waren, zelfs toen uitlekte dat de farmagiganten gevrijwaard werden van claims, indien er na de prikken wel schade werd geconstateerd.
  Wat als alle Kamerleden op de AS-basis (Alternatief Staatsbestel) waren gekozen? Dan waren ze niet gebonden aan fractiediscipline en slaafse volgzaamheid aan de partijelites.
  Dan zouden ze middels mini-referenda de achterban hebben kunnen raadplegen of ze hiermee in zouden moeten stemmen, of juist niet.

  Op dezelfde pagina nog een artikel van Ido: ‘Inwoners Albergen eisen duidelijkheid van Raadsleden tijdens demonstratie.” Wat was hier aan de hand? Een hotel in Albergen is vorig jaar in het geheim al aangekocht door de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt. Doel van de stiekeme aankoop: huisvesten van 150 asielzoekers. Tubbergen is door het rijk en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zwaar onder druk gezet. Uitsluitend door vrijgekomen Wob-berichten kreeg de plaatselijke bevolking de realiteit te horen. Dit is B&W en de Raadsleden te verwijten. Onomkeerbaar, demonstreren helpt niet. Wat als de Kamerleden, op basis van het AS-systeem hadden voorgesteld, dat (ik noem maar iets) alle Nederlandse gemeentes 1 asiel-gezin op elke 2000 woningen zouden moeten opnemen. Als dit met elke achterban van de 150 Kamerleden was gecommuniceerd en aldus bij meerderheid was goedgekeurd, hoefde nergens gluiperig, onder geheime druk en ten koste van de burgers dit soort strapatsen te worden uitgehaald. Vlakbij de woningen van Mark Rutte, Sigrid Kaag en Hugo de Jonge zullen zulke hotels waarschijnlijk niet beschikbaar zijn.
  Maar ook de Raadsleden hadden, indien op AS-principes gekozen, de achterban een jaar geleden al moeten informeren en raadplegen.

  Op pagina 7 van dezelfde editie nogmaals Ido: ‘Advocaten dagen Nederlandse Staat, Mark Rutte, Hugo de Jonge, Bill Gates en consorten’ met als opmerking in het rood daarboven: ‘Kansloos, maar belangrijk voor geschiedschrijving.’
  Het woord: ‘Kansloos’ triggert mij dan. Waarom kansloos als gesteld wordt dat Rutte, Kaag, De Jonge, Hoekstra, Kuipers, maar ook Agnes Kant, Jaap van Dissel, Paul Jansen (voormalig hoofdredacteur Telegraaf) en Bill Gates ‘opzettelijk en onrechtmatig hebben gehandeld?’ De staat wordt ervan beschuldigd te hebben verzuimd ‘zijn burgers te beschermen’. Beschermen is een plicht! Zou dat kunnen, omdat alle hogere rechters en de Raad van State partijpolitiek zijn benoemd? Gevalletje ‘voor wat hoort wat?’ Of weten mensen in de top iets te veel van elkaar? Politieke dwarsverbanden zijn er zeker.
  Maar wat als ook de hogere rechters -zoals in AS wordt beschreven- niet meer partijpolitiek worden benoemd, de Trias Politica in ere (zoals bedoeld) zou zijn hersteld en we een Constitutioneel Hof zouden hebben zonder het alles belemmerende artikel 120? Wat als Kamerleden zonder last van regenteske partijelites, kritisch bepaalde ontwikkelingen zouden volgen, zonder een wurgende fractiediscipline?
  Als eisers keihard kunnen maken dat de hierboven genoemde gasten onrechtmatig en ten koste van de inwoners van ons land hebben gehandeld, dan dient het recht te zegevieren. Dan gaat recht ook boven de belangen van multinationals.

  Dan het artikel van Karel Beckman gespreid over pag. 1 en 20 van nog steeds dezelfde DAK, met de titel: ‘Virologen Koopmans en Fouchier betrokken bij cover-up.’ De term ‘cover-up’ is niet door Karel in een opwelling genoteerd, maar komt van een onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres. Een grote groep met o.a. de Nederlanders Marion Koopmans en Ron Fouchier zouden de wereld op een dwaalspoor hebben gebracht. Niet een ontsnapt virus uit een categorie 4 (het ergste, gevaarlijkste soort) lab in Wuhan zou de veroorzaker zijn van de Sars-Cov-2-virus uitbraak, maar eentje die van dier op mens is gesprongen. Ze bezworen begin 2020 dat dit virus een natuurlijke oorsprong had. Mensen die met een andere theorie kwamen dan de ‘officiĆ«le’ lezing waren complotdenkers. Nu blijkt dat de twee Nederlanders samen met de Duitser Christian Drosten er op aandrongen de twijfels over de oorsprong niet naar buiten te brengen.
  Tweede Kamerleden die op basis van het AS-systeem -dus niet verantwoording schuldig aan de partijelites- voor de burgers opkomen, zouden bij de eerste berichten over de rol van Koopmans en Fouchier meteen aan de bel gaan hangen. Nu mogen de ‘virologen’, gedekt door het RIVM, het OMT en de betrokken ministers doorgaan met angstaanjagerij, terwijl ‘weters’ als Wappies blijvend worden weggezet, met het risico, dat ‘andersdenken’ wel eens strafbaar kan gaan worden (ook zonder volksraadpleging!)

  Ten slotte op pag. 2 nogmaals een artikel van Karel: ‘Hoe bedreigend is de CBDC?’ Na invoering van digitaal geld (Central Bank Digital Currency) is het niet uitgesloten dat cashgeld wordt verbannen. Zonder dat in heel Europa ook maar 1 kiezer is geconsulteerd, introduceerde de Europese Commissie op 28 juni een voorstel voor een wettelijk kader voor de invoering van een ‘digitale euro’. Als dit voorstel wordt overgenomen door de lidstaten staat niets de invoering in de weg.
  Maar als de Nederlandse (en eventuele andere landers) op basis van het AS-systeem waren gekozen, dan zou de achterban van elke volksvertegenwoordiger gevraagd zijn of hier voor of tegen gestemd zou moeten worden. Omdat elk land een vetorecht heeft (overigens zeer ondemocratisch!) zouden alleen al de Nederlandse kiezers zo’n regeling kunnen tegenhouden, of juist kunnen instemmen, maar dan is er draagvlak.

  Dit laatste principe geldt voor alle 5 casussen. Gaat de meerderheid akkoord, dan is er genoeg draagvlak, tenzij bevolkingsgroepen nadrukkelijk in hun mensenrechten worden aangetast. En daar zijn weer partijonafhankelijk benoemde rechters en in het Nederlandse geval een Eerste Kamer voor om de rechten van mensen te beschermen.

  Kortom, 5 uitstekende artikelen, alle 5 helaas zonder oplossing. Eigenlijk meer een constatering van gebeurtenissen, waar we ons maar bij moeten neerleggen. Tenzij we vol gaan voor het AS-systeem.

  alternatiefstaatsbestel.NL


  0 reacties :

  Een reactie posten