-Sid Lukkassen- Extreemlinkse docent laat achteruitgang onderwijs zien

Datum:
 • woensdag 7 juni 2023
 • in
 • Categorie:
 •  Dit gesprek op LinkedIn biedt een beklemmende inkijk in de staat van het onderwijs.


  Sid Lukkasen 7-6-2023


  LinkedIn is een professioneel platform, waar mensen met naam en toenaam actief op zijn om zichzelf bedrijfsmatig te promoten. Er staat méér op het spel dan bij sociale media waar frequent anonieme trol accounts langskomen. Omdat MKB’ers en ZZP’ers geen vakbonden hebben en omdat hun belangenorganisaties vaak nauwelijks politiek meewegen, is dit één van de laatste platformen waar deze doelgroepen een politieke standpunt kunnen agenderen.

  Zo ook mevrouw Suzanne Zimmermans, eigenaar van een thuiswerkcentrale, die een screenshot post van een stemming door de Tweede Kamer. Zij verwijst naar de ‘Wet Verplaatsing Bevolking’ en vraagt, zoals u in het screenshot kunt zien, of ze gek zijn geworden in Den Haag, omdat je kunt worden gedwongen om vreemden op te vangen in jouw huis. (Omdat LinkedIn een publiek forum is en omdat ik een controleerbare beschouwing wil schrijven, staan de screenshots van de discussie onderaan dit artikel.)

  Hierop reageert Maurits Bredius, die zichzelf omschrijft als ‘Docent Geschiedenis en Maatschappijleer’ bij het Walburg College in Zwijndrecht. Zonder de bron te checken, beweert hij direct dat Suzanne Zimmermans een ‘trolaccount’ zou zijn en ‘nepnieuws’ verspreidt.

  Nu is het belangrijk dat een docent niet een eigen stempel op de behandelde onderwerpen drukt, zéker geen politieke kleur. Daarnaast is onbevooroordeeldheid voor een docent belangrijk, omdat bronnen gesitueerd moeten worden in een maatschappelijke context. Een docent geschiedenis moet de leerlingen bijvoorbeeld leren over ‘standplaatsgebondenheid’. Hoe je een bron kadert kan bijvoorbeeld worden beïnvloed door je eigen politieke voorkeur – dat maakt de inhoud van de bron nog niet onwaar.

  Een docent geschiedenis hoort objectiviteit na te streven: hij of zij moet de leerlingen onbevooroordeeld voordoen hoe de plaatsing van een feit politiek gekleurd kan zijn. Het is niet de bedoeling dat een docent motieven toeschrijft aan een historische actor die gevoed zijn door zijn of haar eigen morele overtuiging. Maurits Bredius doet precies het tegenovergestelde! Hij stelt zich direct beschuldigend op, poneert verdachtmakingen, noemt anderen “gehersenspoeld” en stelt hardop dat de accounts van anderen niet authentiek zouden zijn.

  Als hij wat tegengas krijgt, begint Bredius over FvD en Russische trol accounts. Terwijl de bron van Suzanne Zimmermans een stemming betreft die voor iedereen controleerbaar is. Ook actualiteiten, zoals dat MIVD en AIVD buiten alle boeken om, onderzoek deden naar leden van de oppositie, ontkent hij. Hierbij stelt hij zich beschuldigend en veroordelend op naar de mensen die deze feiten aanhalen. Het is vooralsnog onbekend hoe hij voor de klas omgaat met deze maatschappelijke thematiek. Afgaande op zijn dogmatische en activistische houding, vrezen we het ergste.

  Of dat Mark Rutte eerst een nationale toespraak gaf over ‘gecontroleerd groeiende groepsimmuniteit’, en daarna in de Tweede Kamer tegenover Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen ontkende deze woorden te hebben gebruikt, is iets dat verifieerbaar is. Maar in plaats van zich te verdiepen, reageert Bredius niet alleen afwerend, maar ook beschuldigend. Hij verwijst naar “FvD trollen die door Rusland worden betaald”. Hij verwijt anderen dat zij “alternatieve media” bestuderen, en zelfs dat ze door Trump en Republikeinse fondsen worden geïndoctrineerd.

  Nu moeten minstens twee zaken worden vastgesteld. Ten eerste moet een docent geschiedenis en/of maatschappijleer inzien dat alle politieke krachten gebruik maken van fondsen en berichtgeving die in hun voordeel pleit. Bredius noemt aanhangers van Trump “gehersenspoeld” maar aanhangers van de ‘Democrats’ – die president Joe Biden in het zadel hielpen in wiens toespraken we kunnen vaststellen dat hij dementerend is – zouden geen financiële belangen hebben?

  Ten tweede moest zelfs de Ombudsman NPO Margo Smit vaststellen – nadat diverse klachten waren binnengekomen over een reportage – dat niet hard te maken is dat FvD geld ontving vanuit Rusland. De énige bron van dit verhaal bleken beweringen van Henk Otten, die gebrouilleerd was geraakt met Thierry Baudet en dus alle belang had om hem te beschadigen. Terwijl Otten penningmeester was van FvD. Als er Russische betalingen verricht waren, zou hij daarvan harde bewijzen hebben kunnen tonen. Al dit soort actualiteiten, dergelijk bronnenonderzoek, is aan Bredius niet besteed.

  Erger nog – vanuit zijn morele overtuiging is onderzoek doen niet nodig, want dit voert naar alternatieve media, zoals hij dit badinerend benoemt. Bijzonder voor een man als Maurits Bredius, die zichzelf in zijn LinkedIn-profiel omschrijft als socioloog en lezer van filosofieboeken, of misschien is het juist wel tekenend voor de linkse bubbel in het onderwijs. Ouders die op rechtse partijen stemmen mogen hun hart vasthouden, en eigenlijk linkse stemmers ook. Immers, zo’n eenzijdige benadering kan de ontplooiing van een eigen wereldbeeld door leerlingen onmogelijk bevorderen.

  Suzanne Zimmermans leest de discussie aandachtig door, en formuleert dan haar conclusie: “Het is te triest voor woorden dat wij verplicht worden onze kinderen aan iemand als jou toe te vertrouwen. Je zult wel flink woke indoctrineren.”

  Interessant is ook dat Maurits Bredius volhardt in zijn linkse ideologie, maar incoherent is in zijn argumentatie. Hij beweert dat Suzanne Zimmermans fake news verspreidt én dat de wet waarover zij zich zorgen maakt, niet te handhaven is. Als we in een rechtstaat leven waar wetten worden gemaakt met oog op de handhaving, zijn de zorgen van Zimmermans terecht. Als we leven in een banenrepubliek waar de handhaver willekeurig naar eigen goeddunken wel of niet handhaaft, zijn haar zorgen eveneens terecht. In géén geval verkondigt zij nepnieuws. Dit denkniveau laat zien wat er in dit land voor de klas kan terechtkomen, op zulke belangrijke vakken nog wel…

  De directie van het Walburg College zal wellicht een stevig woordje met Maurits Bredius willen spreken, of misschien delen zij zijn meningen en wordt alles met de mantel der liefde bedekt – het is nu aan de ouders om hun conclusies te trekken. In ieder geval heb ik willen aankaarten, welke grondhouding in het onderwijs tegenwoordig passabel is – neem er kennis van en doe er uw voordeel mee!

  Als u het graafwerk en de visievorming van Sid Lukkassen waardeert, steun hem dan structureel via zijn persoonlijke BackMe-pagina, en om up to date te blijven, abonneer u op zijn Telegram-kanaal. Sid is u hartelijk dankbaar!

  -Sid Lukkassen- Extreemlinkse docent laat achteruitgang onderwijs zien
  -Sid Lukkassen- Extreemlinkse docent laat achteruitgang onderwijs zien
  DDS

  0 reacties :

  Een reactie posten