Vorig jaar meer mensen in Noordkop overleden dan verwacht. Toch bevolkingsgroei door verhuizingen en immigratie

Datum:
 • dinsdag 2 mei 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • SCHAGEN In 2022 zijn er in deze regio 12,7 procent meer mensen overleden dan verwacht.


   Mike Deutekom 1-5-2023


  In het werkgebied van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden (Noordkop, West-Friesland en regio Alkmaar) was deze zogenoemde oversterfte hoger dan in de meeste andere GGD-regio’s. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  In de zestien gemeenten in het werkgebied van GGD Hollands Noorden stierven vorig jaar 6.728 mensen. Dat zijn er 758 meer dan waarop werd gerekend. Volgens het CBS was in iedere leeftijdsgroep de sterfte hoger dan verwacht. ,,De oversterfte in 2022 was iets lager dan in 2021 en 2020, maar een stuk hoger dan in jaren met zware griepgolven (zoals 2015 en 2018). In de eerste drie maanden van 2022 was er geen oversterfte, maar vanaf eind maart wel. Sinds die tijd was er in vrijwel elke week oversterfte. Half maart begon een griepepidemie die dertien weken duurde, en sinds half december was er opnieuw een griepepidemie. Ook komt er nog steeds COVID-19 voor. In 2020 en 2021 viel de oversterfte grotendeels samen met de COVID-19-sterfte, er was toen geen griepepidemie’, aldus het CBS.

  In drie van de vier gemeenten in de Noordkop gingen er vorig jaar inderdaad minder mensen dood dan een jaar eerder. In Schagen waren dat er 499, tegenover 523 een jaar eerder. Toch lag het aantal overledenen in 2022 wel hoger dan bijvoorbeeld in coronajaar 2020, toen er 469 mensen overleden. En ook in 2017 (389), 2018 (455) en 2019 (465) gingen er minder mensen dood dan vorig jaar.

  In Hollands Kroon valt hetzelfde beeld te zien. Vorig jaar overleden daar 440 mensen, tegenover 453 in 2021. In 2017 (396), 2018 (403), 2019 (377) en 2020 (409) was het aantal overledenen een stuk lager dan vorig jaar.

  Ook Den Helder volgt die trend, met 673 overledenen in 2022 tegenover 698 het coronajaar daarvoor. In 2017 (563), 2018 (581), 2019 (582) en 2020 (614) lagen die aantallen nog een stuk lager.

  Op Texel is juist van een afname geen sprake. Het aantal eilandbewoners dat ging hemelen is - ondanks het indammen van het coronavirus door de vaccinaties - juist toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. In de coronajaren 2020 en 2021 stierven er respectievelijk 137 en 131 Texelaars, vorig jaar waren dat er 159. In 2017 en 2018 waren dat er 148 per jaar, in 2019 139.

  Bevolkingsgroei

  De oversterfte heeft in alle vier de Noordkopgemeenten niet geleid tot een afname van het aantal inwoners. Geboortes, vestigingen vanuit andere gemeenten en immigratie zorgden voor een toename, zeker omdat het aantal verhuizingen naar andere gemeenten en het aantal mensen dat vanuit de Noordkop emigreerden lage was dan het aantal nieuwkomers.

  In Den Helder steeg het aantal inwoners met 207, in Hollands Kroon met 651, Schagen met 621 en op Texel kwam er per saldo 283 mensen bij.Vluchtelingen

  Een groot deel van de aanwas aan immigranten valt aan de Russische inval in de Oekraïne toe te schrijven. In de CBS-cijfers valt duidelijk een piek te ontdekken in de maand maart vorig jaar. De Russen begonnen op 24 februari 2022 met grootschalige invasie van Oekraïne en in maart zijn bij alle vier de gemeenten de immigratiecijfers minimaal verdubbeld, en in het geval van Texel zelfs verviervoudigd. Den Helder neemt in 2022 in totaal 649 migranten op tegen 319 in 2021. Hollands Kroon ziet de immigratie in 2022 toenemen tot 1272 tegen 627 een jaar eerder. Schagen neemt 649 migranten op tegen 242 een jaar eerder. En Texel had in 2021 honderd migranten opgevangen, vorig jaar waren dat er 413. Het eiland kende mede daardoor een bevolkingsgroei van ruim twee procent.

  Aantal inwoners

  Het inwoneraantal van alle vier de Noordkopgemeenten is verder toegenomen. Den Helder heeft nu 56.541 inwoners, Hollands Kroon 49.429, Schagen 47.454 en Texel 13.970.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten